Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapport från fakultetsstyrelsens möte (20 september)

Medicinska fakultetens logotyp. Illustration.

Medicinska fakultetens styrelse (MFS) har hållit sammanträde.

I början av året tillsattes en utredning under ledning av Nils Danielsen för att se över möjligheterna att göra ytterligare besparingar inom CCM (djurverksamheten) med anledning av verksamhetens höga kostnader. Nils Danielsen presenterade under styrelsemötet slutsatserna i den slutrapport som utredningen lämnat in för vidare övervägande av styrelsen inför beslut om eventuella åtgärder med anledning av besparingsbehovet.

Styrelsen fick också en presentation om förutsättningarna inför det fortsatta budgetarbetet för 2024, vilka visar på ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge, till stor del på grund av den höga inflationen.

Beslut

Beslutsärenden som behandlades rörde en revidering av fakultetens arbetsordning, ett anställningsärende av en universitetslektor i psykiatri med förenad anställning som överläkare, en befordran till universitetslektor i barnkardiologi med förenad anställning som specialistläkare/överläkare. Därutöver behandlades ett avbrytande av tillsättning av en tjänst som professor i omvårdnad.