Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsdialoger

Interna kvalitetsdialoger

Kvalitetsdialogerna syftar till att ge forskarutbildningsnämnden (FUN) överblick av forskarutbildningens förutsättningar, utmaningar och utveckling. Dialogerna ska säkerställa och synliggöra att systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling sker. 

Vägledning- Interna kvalitetsdialoger vid medicinska fakultetens forskarutbildning (pdf 858 kB, ny flik)

Universitetsledningens kvalitetsdialoger med fakulteten

Universitetsledning träffar varje år fakultetsledning vid utbildnings- och kvalitetsdialoger i syfte att följa upp kvalitetsarbetet rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer om universitetsledningens dialoger med fakulteterna (Medarbetarwebben)