Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiesociala kommittén PNM

Lärarledamöter

 • Martin Stafström, folkhälsovetenskap, ordförande
 • Kristina Hansson, medicinsk vetenskap, vice ordförande
 • Frida Eek, medicinsk vetenskap
 • Bodil Sjögreen, biomedicin
 • Nicholas Leigh, biomedicin

Studentledamöter

 • Arzu Hajiyeva, folkhälsovetenskap
 • Belinda Rönni,   biomedicin
 • Vakant, biomedicin
 • Vakant, medicinsk vetenskap

Närvaro- och yttranderätt

 • Susanne Destow, studievägledare
 • Sara Holmgren, sekreterare

Uppdrag

Den studiesociala kommittén består av fem-sex lärare, varav en är ordförande och två är vice ordföranden, och fyra studentrepresentanter. Alla program är representerade av både lärare och studenter. Ordförandeskapen, ordinarie och de båda vice, ska fördelas över programmen.  Normalt adjungeras studievägledare och programnämndssekreterare. Kommitténs lärarledamöter, ordförande och vice ordföranden utses av programnämnden.

Kommittén:

 • beslutar om anstånd med påbörjande av studier.
 • beslutar om studieuppehåll och återinträde i utbildningen.
 • beslutar om studieortsbyte/antagning till senare del av program.
 • beslutar om fördelning av kursplatser på behöriga studenter.
 • beslutar om dispens från behörighetskrav för uppflyttning till högre kurs.
 • beslutar om individuell studiegång/studieplan.
 • beslutar om tillgodoräknande av tidigare utbildning.
 • bereder förslag till nämnden om regelverk för programmet.

Kommitténs ordförande företräder kommittén mellan sammanträdena och hanterar de ärenden inom kommitténs ansvarsområden som inte kan invänta ett sammanträde.

Kontakt

Sara Holmgren
Utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli,
Hs 66
BMC, Sölvegatan 19, Lund
sara [dot] holmgren [at] med [dot] lu [dot] se (sara[dot]holmgren[at]med[dot]lu[dot]se)
+ 46 46 222 72 19