Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Faktiska kostnader

Beräkning av sjukvårdens faktiska kostnader

Region Skåne har beräknat den faktiska kostnaden för sjukvårdens engagemang i läkarprogrammet.

Kostnadsuträkningen baseras på timkostnaden för läkare och för eventuell minskad vårdproduktion.

Kostnader för exempelvis lokaler, städning, sjukhuskläder, basal administration med anledning av VIL-moment ingår som pålägg i kostnaden för läkare och ska inte tas upp separat i budgeten.

Det har visat sig att våra tillgängliga ALF-medel inte täcker hela den kostnad som läkarutbildningen medför för sjukvården. ALF-medlen täcker 63 procent av faktisk kostnad. I redovisningen till en sjukvårdsverksamhet anges därför två belopp: 

  • Tilldelad ersättning
  • Beräknad faktisk kostnad 

Då uppstår ett underskott som verksamheten ska hantera enligt de direktiv som ges inom förvaltningen.

Region Skåne redovisar detta underskott som sitt bidrag till läkarutbildningen. Det är därför verksamhetens skyldighet att säkerställa att budgeterade VIL-aktiviteter och undervisningsmoment genomförs enligt specifikation.

 

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se