Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Länkar och dokument

Viktiga länkar

Etikprövning

I Sverige är det lag på att viss forskning måste genomgå etikprövning innan den får påbörjas. Prövningen sker av Etikprövningsmyndigheten i Uppsala.

Etikprövningsmyndighetens webbplats

Den etiska prövningen av användning av försöksdjur vid Lunds universitet sker i Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd.

Djurförsöksetiska nämnder (Jordbruksverkets webbplats)

Information och hjälp på Lunds universitet rörande etikprövning.

Etikprövning (länk till LU:s medarbetarwebb)


Frågor som rör etiska brott

Avvikelser från god forskningssed (Medarbetarwebben)


Frågor om forsknings- och djurförsöksetik generellt

Forskningsetik och djurförsöksetik (Medarbetarwebben)


Frågor som rör Region Skåne

Etiska rådet, Region Skåne, för principiella frågor, ej enskilda forskningsprojekt eller patientärenden (webbplatsen Vårdgivare Skåne)

För enskilda ärenden finns utsedda personer inom respektive verksamhet


Frågor som rör specifikt SUS

Vid SUS, Skånes universitetssjukhus, finns ett etikråd. Det verkar rådgivande och faciliterande i etiska frågeställningar i verksamheterna vid SUS. Rådet leds av chefläkare Sven Karlsson.

Funktionsbrevlåda: 
etikradsus [at] skane [dot] se (etikradsus[at]skane[dot]se)