Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetsmedel för drift och lokalsubvention

Fakultetsmedel för drift och lokalsubvention utdelas till dig som forskar och som inte har ALF-medel. Du ska vara anställd vid fakulteten, disputerad, och ha eget hyreskontrakt eller motsvarande.

Lokalerna ska vara avsedda för forskning. Någon ytterligare prövning görs inte, utan den som uppfyller ovanstående får tilldelning automatiskt. Observera dock att efter uppnådd pensionsålder (för närvarande 69 år) kan du inte längre erhålla subvention eller driftsmedel.

För att få ett eget hyreskontrakt ska du normalt sett uppfylla samma regler som för att få ha ett eget kostnadsställe: 

  • Du ska vara chef för en fristående forskargrupp med minst en anställd, samt:
  • ha sammanlagda årliga kostnader på mer än tre miljoner kronor (hyreskostnaderna får räknas in i dessa tre miljoner).

Subvention

Om summan av hyra+städ+husgemensamma avskrivningar i genomsnitt överstiger 1993 kronor per kvadratmeter och år, så betalar fakulteten det överstigande beloppet. Serviceavgiften ingår inte i det som fakulteten subventionerar. Det finns ingen övre gräns för antalet kvadratmeter.

Driftsmedel

Utöver subventionen tilldelar fakulteten också driftsmedel. Skalan för tilldelning är fallande, det vill säga de 25 första kvadratmetrarna ger mest tilldelning per kvadratmeter. De i intervallet 26-100 mittemellan, och lägst de mellan 101-300. Därutöver tilldelas inga driftsmedel alls. Tilldelningen kan variera något mellan åren, men är i storleksordning enligt nedan:

Kvadratmeter 1-25

3000 kronor per kvadratmeter och år

Kvadratmeter 26-100

1000 kronor per kvadratmeter och år

Kvadratmeter 101-300

800 kronor per kvadratmeter och år

Kvadratmeter 301-

Ingen tilldelning för dessa kvadratmetrar.

Driftsmedlen dras ner proportionellt för den som inte är 100 procent i tjänst. Det vill säga är du tjänstledig till exempel 20 procent, dras 20 procent av driftstilldelningen bort (dock ingen reduktion för föräldraledighet).

Behöver jag ansöka?

Fakultetsforskare på BMC, Medicon Village (och som har kontrakt med LU), CRC, Wallenberglab, samt HSC får automatiskt såväl driftsmedel som hyressubvention om de är berättigade till sådan. Fakulteten har redan uppgifter på vilka som har hyreskontrakt i dessa lokaler. Ingen ansökan behövs.

Övriga forskare, måste ange sitt lokalinnehav på länken nedan.

Anmälan om lokalinnehav

Anmälningsformulär lokalinnehav (Google docs)

Kontakt

Jörgen Malmsten
jorgen [dot] malmsten [at] med [dot] lu [dot] se (jorgen[dot]malmsten[at]med[dot]lu[dot]se)