Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nå ut i media

Nyhetsarbete kan bedrivas med hjälp av pressmeddelande, artikel, krönika, filmklipp, nyhetstips, inlägg på sociala medier, ibland i skilda kanaler för en och samma nyhet. Fakultetens kommunikationsavdelning hanterar allt pressarbete och du når dem på press [at] med [dot] lu [dot] se (press[at]med[dot]lu[dot]se).

Så här gör du:

 • Maila en populärvetenskaplig sammanfattning, som innehåller det viktigaste med studien och dess resultat i några få meningar till press [at] med [dot] lu [dot] se (press[at]med[dot]lu[dot]se). Använd det här formuläret:
  Publik kommunikation av vetenskaplig forskning (PDF 472 KB, ny flik)
 • Kommunikationsavdelningen gör sedan en bedömning av nyhetsvärde och om, och i så fall i vilken kanal, nyheten ska publiceras
 • Var ute i god tid, om det ska bli ett pressmeddelande tar det i snitt två veckor att få klart och publicera, från det att du tar kontakt med kommunikationsavdelningen.

Alla som är knutna till Medicinska fakulteten, antingen som anställda eller som affilierade. Till exempel du som är verksam vid SUS, Skånes universitetssjukhus, kan få hjälp med att nå ut i media.

Pressmeddelande och nyhetstips skickas då:

 • Korresponderande författare är verksam vid LU eller om arbetet är väsentligen kopplat till LU
 • Det vetenskapliga arbetet har ett nyhetsvärde av allmänintresse och är aktuellt utanför forskarvärlden, alternativt har ett nyhetsvärde/mervärde för fack- och branschpress
 • Nya kliniska studier är av relevans
 • Konferenser och kongresser, arrangerade av LU, har ett nyhetsvärde

 

En nyhet är något som är:

 • nytt
 • ovanligt eller oväntat
 • berör många
 • något lokalt eller samhällsnyttigt
 • ny vinkel på en aktuell debatt

Det är kommunikatörernas ansvar att texten blir så begriplig och välskriven som möjligt. Det är ditt ansvar som forskare att fakta är korrekta och att nyheten håller för vad resultaten i studien visar.

Tänk gärna igenom ordentligt vad ditt huvudbudskap är, varför detta är av nyhetsvärde och vilken målgrupp som kan tänkas vara intresserad av forskningen.

Detta behöver kommunikationsavdelningen från dig som forskar:

 • Populärvetenskaplig sammanfattning av resultaten, max en A4 långt. Begriplig för en lekman och som tar sikte på forskningsresultatens betydelse.
 • Kort fakta om vilken typ av studie: klinisk, preklinisk, registerstudie et cetera
 • Uppgifter om vem som finansierat studien, kopplingar till samarbeten.
 • Vlken tidskrift samt den vetenskapliga publikationens referensuppgifter.
 • Uppgifter om publiceringsdatum och/eller kontaktuppgifter till tidskriftens pressavdelning eller motsvarande.
 • Kontaktuppgifter och titlar till talespersonerna för studien.
 • Gärna porträttbild av respektive talespersonen, högupplöst (300 dpi) fri att använda som pressbild. Namn på fotografen. Om bild inte finns meddela oss. OBS! Bra bild-, illustrations- och filmmaterial förstärker och bidrar till bättre kommunikation av forskningsrön.

Kommunikationsavdelningen hjälper dig med rådgivning kring nyhetsarbetet, planering och produktion av innehållet, val av målgrupp, kanal och tidpunkt för utskick. Har du samarbetspartners så håller vi i kontakten med deras presstjänst och följer även upp mediainsatsen.

Om det ska göras ett pressmeddelande så är det kommunikatörernas ansvar att texten blir så begriplig och välskriven som möjligt. Det är ditt ansvar som forskare att fakta är korrekta och att nyheten håller för vad resultaten i studien visar.

Tänk gärna igenom ordentligt vad ditt huvudbudskap är, varför detta är av nyhetsvärde och vilken målgrupp som kan vara intresserad av forskningen.

Kontakta kommunikationsavdelningen om du:

 • Fått ett vetenskapligt arbete accepterat i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift, eller har spikat din avhandling och tror att det finns ett intresse hos media
 • Deltar i ditt uppdrag som LU-anställd i mediala sammanhang, till exempel med debattartiklar eller som expert, och du tror att det kan finnas intresse hos media
 • Ansvarar för stora vetenskapliga eller populärvetenskapliga arrangemang inom ramen för Medicinska fakulteten och vill kommunicera detta till media
 • Behöver stöd inför kontakt med media

 • Trovärdighet, transparens och tillit mellan medier, kommunikationsavdelningen och medarbetare.
 • Att frågor från press och media alltid ska besvaras. Om du inte kan, hänvisa till någon annan eller be att få återkomma.
 • Alla medarbetare har i enlighet med meddelarfriheten rätt att kommunicera med journalister utan att kontakta kommunikationsavdelningen. Alla har också rätt till anonymitetsskydd, som innebär att den som tar emot ett tips inte får avslöja källan.

Om du blir kontaktad av media

 • Förbered dig på vad det är du vill ha sagt och hur du ska säga det.
 • Fundera på vilket ditt viktigaste budskap är.
 • Uttryck dig på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt.
 • Förse gärna journalisten med kompletterande skriftlig information: faktauppgifter, illustrationer et cetera.
 • Om du inte har möjlighet att svara direkt, be att få återkomma, eller föreslå en kollega.

Fråga om detta i förväg

 • Vad förväntas du bidra med?
 • Är du rätt person att svara?
 • I vilket sammanhang ska artikel/inslag publiceras/sändas?
 • Är det fler som ska intervjuas?
 • Hur lång tid tar intervjun?
 • Om etermedia - direktsändning eller bandat?
 • Får du läsa artikeln innan den publiceras? Om inte, då är det viktigt att åtminstone läsa sina citat.
 • Vad heter journalisten?

Kontakt

Kontakta fakultetens kommunikationsavdelning om du vill nå ut i massmedier: press [at] med [dot] lu [dot] se (press[at]med[dot]lu[dot]se)