Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR)

PN-ORR ansvarar för 11 utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Ledamöterna består av ordförande, sex lärarrepresentanter varav en är vice ordförande, två yrkeslivsrepresentanter och tre till fyra studentrepresentanter. Dessutom har två yrkeslivsrepresentanter, programdirektörer, representant från MedCUL och studentföreningens ordförande närvaro- och yttranderätt.

Programnämnden sammanträder 3 gånger per termin. Ärenden till programnämnden behandlas vid ett beredningsmöte 2-3 veckor före varje sammanträde. Vid beredningsmötet deltar ordförande, representant från MedCUL, programdirektörer, studentrepresentanter och sekreterare. Ärenden till programnämnden ska vara sekreteraren tillhanda minst 1 månad före sammanträdet.

Kursplan (inklusive litteratur- och checklista) ska vara sekreteraren tillhanda cirka 6 - 8 veckor före programnämndssammanträdet. Nya kursplaner och större revideringar ska, förutom beredning och programnämnd, även granskas av examinationskommitté.

Vårterminen 2024

Beredning: 25 januari
Nämnd: 8 februari

Beredning: 7 mars
Nämnd: 21 mars

Beredning: 2 maj
Nämnd: 16 maj

Höstterminen 2024

Beredning: 12 september 
Nämnd: 26 september

Beredning: 10 oktober
Nämnd: 24 oktober

Beredning: 21 november
Nämnd: 5 december
 

Mandatperiod: 2022-01-01--2024-12-31

Ordförande

 
Irén Tiberg, universitetslektor
 
IHV
046 - 222 18 71
Iren [dot] tiberg [at] med [dot] lu [dot] se (iren[dot]tiberg[at]med[dot]lu[dot]se)
HSC, Box 157, 221 00 Lund
Lärarledamöter 
Maria Ekstrand Ragnar, universitetsadjunkt 
 
IHV
046 - 222 18 46
maria [dot] ekstrand_ragnar [at] med [dot] lu [dot] se
Rebecca Gagnemo Persson, universitetsadjunkt
 
IHV
046 - 222 19 63
rebecca [dot] gagnemo_persson [at] med [dot] lu [dot] se (rebecca[dot]gagnemo_persson[at]med[dot]lu[dot]se)
Connie Lethin, universitetslektor
 
connie [dot] lethin [at] med [dot] lu [dot] se
Annette Holst-Hansson, universitetsadjunkt
 
IHV
046 - 222 19 27
annette [dot] holst-hansson [at] med [dot] lu [dot] se (annette[dot]holst-hansson[at]med[dot]lu[dot]se)
Andreas Rantala, universitetsadjunkt
 
andreas [dot] rantala [at] med [dot] lu [dot] se
 
Eva Åkerman, universitetslektorIHV
046 - 222 19 28
eva [dot] akerman [at] med [dot] lu [dot] se 
Yrkeslivsledamöter 
Ida Freiding Gulin, HR-strateg
 
HR-koncern, Region Skåne
ida [dot] freidinggulin [at] skane [dot] se 
 
Ulrika Persson, utbildningschef SUS
 
Sjukhusledningen, SUS
040-33 13 11
ulrika_M [dot] persson [at] skane [dot] se (ulrika_M[dot]persson[at]skane[dot]se)  
Studentledamöter 
Irina Franssonordf [at] vavslund [dot] se 
Emma CarlssonORUR [at] vavslund [dot] se 
Närvaro- och yttranderätt 
Maria Ekelin, universitetslektor 
programdirektör, barnmorskeprogrammet
Institutionen för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 90
maria [dot] ekelin [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]ekelin[at]med[dot]lu[dot]se)
Jenny Gårdling, universitetsadjunkt
programdirektör, röntgensjuksköterskeprogrammet
Institutionen för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 03
Jenny [dot] Gardling [at] med [dot] lu [dot] se (jenny[dot]gardling[at]med[dot]lu[dot]se) 
Ulf Jakobsson, professor 
programdirektör, specialistsjuksköterskeprogrammet

 
ulf [dot] jakobsson [at] med [dot] lu [dot] se
Anneli Jönsson, universitetsadjunkt, 
programdirektör, sjuksköterskeprogrammet
 
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se
Jonas Olsson, controllerKansli M, ekonomiavdelningen
jonas_t [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se (jonas_t[dot]olsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Karin Öjehagen, universitetsadjunkt, MedCUL representant
 
karin [dot] ojehagen [at] med [dot] lu [dot] se
Sekreterare 
Heléne Sander, utbildningskoordinatorMedicinska fakultetens kansli
046 - 222 77 53
helene [dot] sander [at] med [dot] lu [dot] se
BMC F11, 221 84 Lund

Kontakt

Heléne Sander
Utbildningskoordinator
helene [dot] sander [at] med [dot] lu [dot] se
+ 46 46 222 77 53