Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR)

PN-ORR ansvarar för 11 utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Ledamöterna består av ordförande, sex lärarrepresentanter varav en är vice ordförande, två yrkeslivsrepresentanter och tre till fyra studentrepresentanter. Dessutom har två yrkeslivsrepresentanter, programdirektörer, representant från MedCUL och studentföreningens ordförande närvaro- och yttranderätt.

Programnämnden sammanträder 3 gånger per termin. Ärenden till programnämnden behandlas vid ett beredningsmöte 2-3 veckor före varje sammanträde. Vid beredningsmötet deltar ordförande, representant från MedCUL, programdirektörer, studentrepresentanter och sekreterare. Ärenden till programnämnden ska vara sekreteraren tillhanda minst 1 månad före sammanträdet.

Kursplan (inklusive litteratur- och checklista) ska vara sekreteraren tillhanda cirka 6 - 8 veckor före programnämndssammanträdet. Nya kursplaner och större revideringar ska, förutom beredning och programnämnd, även granskas av examinationskommitté.

Vårterminen 2023

Beredning: 26 januari
Nämnd: 9 februari

Beredning: 9 mars
Nämnd: 23 mars

Beredning: 27 april
Nämnd: 11 maj

Höstterminen 2023

Beredning: 7 september
Nämnd: 21 september

Beredning: 5 oktober
Nämnd: 19 oktober

Beredning: 23 november
Nämnd: 7 december

Vårterminen 2024

Beredning: 25 januari
Nämnd: 8 februari

Beredning: 7 mars
Nämnd: 21 mars

Beredning: 2 maj
Nämnd: 16 maj

Mandatperiod: 2022-01-01--2024-12-31

Ordförande

 

Irén Tiberg, universitetsadjunkt
 
IHV
046 - 222 18 71
Iren [dot] tiberg [at] med [dot] lu [dot] se (iren[dot]tiberg[at]med[dot]lu[dot]se)
HSC, Box 157, 221 00 Lund
Lärarledamöter  

Maria Ekstrand Ragnar, universitetsadjunkt 
 

IHV
046 - 222 18 46
maria [dot] ekstrand_ragnar [at] med [dot] lu [dot] se

Rebecca Gagnemo Persson, universitetsadjunkt
 

IHV
046 - 222 19 63
rebecca [dot] gagnemo_persson [at] med [dot] lu [dot] se (rebecca[dot]gagnemo_persson[at]med[dot]lu[dot]se)
Connie Lethin
 
connie [dot] lethin [at] med [dot] lu [dot] se
Annette Holst-Hansson, universitetsadjunkt
 
IHV
046 - 222 19 27
annette [dot] holst-hansson [at] med [dot] lu [dot] se (annette[dot]holst-hansson[at]med[dot]lu[dot]se)
Andreas Rantala
 
andreas [dot] rantala [at] med [dot] lu [dot] se
 
Eva Åkerman, universitetslektor IHV
046 - 222 19 28
eva [dot] akerman [at] med [dot] lu [dot] se 

Yrkeslivsledamöter

 

Ida Freiding Gulin
 

HR-koncern, Region Skåne
ida [dot] freidinggulin [at] skane [dot] se 
 
Ulrika Persson, utbildningsstrateg
 
Sjukhusledningen, SUS
040-33 13 11
ulrika_M [dot] persson [at] skane [dot] se (ulrika_M[dot]persson[at]skane[dot]se)  
Studentledamöter  
Emma Carlsson vo-u [at] vavslund [dot] se (vo-u[at]vavslund[dot]se) 
Ida Theander vo-u [at] vavslund [dot] se (vo-u[at]vavslund[dot]se) 
Närvaro- och yttranderätt  

Maria Ekelin, universitetslektor 
programdirektör, barnmorskeprogrammet

Institutionen för hälsovetenskaper 
046 - 222 18 90
maria [dot] ekelin [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]ekelin[at]med[dot]lu[dot]se)

Jenny Gårdling, universitetsadjunkt
programdirektör, röntgensjuksköterskeprogrammet

Institutionen för hälsovetenskaper 
046 - 222 19 03
Jenny [dot] Gardling [at] med [dot] lu [dot] se (jenny[dot]gardling[at]med[dot]lu[dot]se) 
Ulf Jakobsson
 
ulf [dot] jakobsson [at] med [dot] lu [dot] se
Anneli Jönsson

 
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Jonas Olsson, controller

Kansli M, ekonomiavdelningen
jonas_t [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se (jonas_t[dot]olsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Karin Öjehagen

 
karin [dot] ojehagen [at] med [dot] lu [dot] se
Sekreterare  
Sandra Alfelt

Medicinska fakultetens kansli
046 - 222 77 53
sandra [dot] alfelt [at] med [dot] lu [dot] se
BMC F11, 221 84 Lund

Kontakt

Sandra Alfelt
Utbildningskoordinator
sandra [dot] alfelt [at] med [dot] lu [dot] se
+ 46 46 222 77 53