Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursvärdering, kurs- och programutvärdering och kvalitetsplan

Kursvärderingar och kursbokslut är en central del i utvecklingen av fakultetens kurser. Studenter får genom kursvärderingarna delge sina synpunkter och erfarenheter om enskilda kurser och lärare och studenter kan komma med förslag om hur utbildningen kan förbättras. 

Kursvärderingarna är obligatoriska och sker efter varje avslutad kurs utifrån gemensam framtagen kursvärderingsmall. Kursvärderingarna sammanställs i ett kursbokslut som sedermera blir ett programbokslut. 

Programnämnderna använder resultat i programboksluten när de utformar kvalitetsplaner inför kommande period. Programbokslut och kvalitetsplan hänger därför ihop och programboksluten utgör en del i kvalitetsplanen. 

Integreringen mellan två digitala system

För att kunna besvara och möta Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och universitetets krav och förväntningar krävs adekvat digitalt stöd. Detta stöd underlättar kvalitetsarbetet avsevärt och sparar tid. Medicinska fakulteten använder sig av två digitala system Canvas och QPS, för att utnyttja det som vart system gör bäst.

Canvas är ett ledande Learning Management System (LMS) som anses användarvänligt och har en hel del inbyggda funktioner för att exempelvis underlätta kommunikation med studenter, skapande av lärmaterial såsom filmer och tillgänglighet vid funktionsnedsättning. 

Mer om Canvas (webbplatsen education.lu.se)

QPS är ett modernt system vars styrkor framför allt är olika typer av bedömningar, skriftliga prov och att sätta dessa i relation till studentens mål. Det ger också möjligheter att göra avancerade analyser av exempelvis studenternas prestationer och progression i relation till program och kursmål, såväl individuellt som på gruppnivå. 

Mer om QPS (webbplats för QPS vid Medicinska fakulteten)

Canvas och QPS samverkar så att saker som görs i Canvas kan flyttas över till QPS för analyser.

Canvas används för

  • kommunikation
  • spridning av innehåll, ”content”

QPS används för

  • skriftliga prov
  • formulärbedömningar
  • inlämningsuppgifter
  • uppföljning av resultat och progression
  • analys

Tillgängliggörande av resultatsammanställningar

Högskoleförordningen anger att det ska finnas resultatsammanställningar som ska vara tillgängliga för studenterna. Det är universitetets ansvar att informera om resultaten och beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. 

Kursbokslut, programbokslut och kvalitetsplaner görs tillgängliga för studenterna i lärplattformen Canvas. Resultaten av kursvärderingarna presenteras även muntligen för studenterna i samband med kursens slut och start.

Mer information om våra program

Här kan du ta del av programmens kursbokslut, programbokslut och kvalitetsplaner. Länkarna nedan går till programmens ytor på lärplattformen Canvas om inget annat anges.

 

Kontakt

Jenni Erlandsson
Kvalitetssamordnare
Medicinska fakulteten 
Kansli M
jenni [dot] erlandsson [at] med [dot] lu [dot] se (jenni[dot]erlandsson[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 709 687 397
+46 46 222 72 05