Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillbud och arbetsskador

Att rapportera tillbud och arbetsskador kan gälla både din fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Är du osäker på vad du ska anmäla? Fråga då din chef eller ditt skyddsombud.

På universitetets medarbetarwebb kan du läsa mer om tillbud och arbetsskador 

Kontakt

Har du frågor om hur du rapporterar tillbud och arbetsskador?

Kontakta din närmaste arbetsmiljösamordnare för fysisk- eller organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Om något händer

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.


Universitetets larmtelefon
+46 46 222 07 00

På universitetets medarbetarwebb hittar du larmnummer och andra viktiga telefonnummer om det skulle inträffa något oförutsett. Här kan du också rapportera en händelse. En händelse kan vara exempelvis obehöriga personer på arbetsplatsen, skadegörelse, inbrott, stöld, hot eller våld.

Om något händer på LU:s medarbetarwebb