Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarhandledarkurs

Enligt beslut av rektor vid Lunds universitet ska samtliga handledare inom utbildningen på forskarnivå ha genomgått godkänd handledarutbildning.

Kursen ges fyra gånger årligen, två gånger på engelska och två gånger på svenska. Ett av de engelska tillfällena ges digitalt. 2024 ges den digitala engelska versionen under hösten.

Vem är kursen tänkt för?

För dig som är eller står inför att bli forskarhandledare vid Medicinska fakulteten.

Förkunskapskrav

Doktorsexamen.

Syfte

Kursen syftar till att erbjuda handledaren möjlighet att utvecklas i sin roll på ett sätt som ökar möjligheterna att med större säkerhet och trygghet fullgöra handledaruppdraget.

Omfattning och prestationskrav

Kursen motsvarar fyra dagars arbete. Genomförd reflektionsuppgift är en förutsättning för att gå dag två av kursen. För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande samt genomförd reflektionsuppgift. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

  • definiera sin egen roll och sitt ansvar inom ramen för forskarutbildningen
  • redogöra för hur forskarutbildningen och handledningen är reglerad och organiserad vid Medicinska fakulteten
  • diskutera handledning i relation till forskarutbildningens mål och regelverk, praxis vid Medicinska fakulteten, samt handledaretik.

  • Forskarutbildningens syften och mål
  • Doktorandens lärande och utveckling
  • Handledarens roll 
  • Handledaretik
  • Forskarutbildningens regelverk
  • Medicinska fakultetens praxis – från utlysning till disputation 

Kursen omfattar två dagars arbete i sal samt en mellanliggande skriftlig reflektionsuppgift, totalt fyra dagars arbete. 

Lagtexter, policyer samt utdrag från vissa forskningsartiklar presenteras.
Kursens elektroniska bibliotek

Kursdatum höstterminen 2024

Kurstillfälle 1

DatumTid
24 september9:00-16:00
22 oktober9:00-16:00

Plats: Lund

Kursen ges på svenska. Observera att kursen är fyra dagar lång med två schemalagda dagar och två dagar med eget arbete däremellan.

Kursen är fulltecknad

Kurstillfälle 2

DatumTid
19 november9:00-16:00
10 december9:00-16:00

Denna kurs är digital och ges på engelska. Observera att kursen är fyra dagar lång med två schemalagda dagar och två dagar med eget arbete däremellan.

Ansök här: https://survey.mailing.lu.se/Survey/51487

Kursdatum vårterminen 2025

Kurstillfälle 

DatumTid
11 februari9:00-16:00
1 april9:00-16:00

Plats: Lund

Kursen ges på engelska. Observera att kursen är fyra dagar lång med två schemalagda dagar och två dagar med eget arbete däremellan. 

Ansök här: https://survey.mailing.lu.se/Survey/53800

 

DatumTid
6 maj9:00-16:00
3 juni9:00-16:00

Plats: Lund

Kursen ges på svenska. Observera att kursen är fyra dagar lång med två schemalagda dagar och två dagar med eget arbete däremellan. 

Ansök här: https://survey.mailing.lu.se/Survey/53799

Vid anmälan till handledarkursen samlar vi in uppgifter för att upprätta deltagarlistor för aktuell kurs, kunna kontakta anmälda till kursen för antagningsbesked och för att skriva ut intyg vid avklarad kurs och skicka till fysisk adress. Vi samlar även in uppgifter för att kunna prioritera mellan sökande. Uppgifterna handhas endast av personer anställda vid eller som har uppdrag för Medicinska Fakulteten.

Om du har frågor kring dina personuppgifter, kontakta: phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se (phdcourses[at]med[dot]lu[dot]se)

Läs mer om dina rättigheter här: Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet

Kontakt

För frågor om antagning och administration kring kursen:

Madeleine Nyström
madeleine [dot] nystrom [at] med [dot] lu [dot] se

För frågor om kursen:

Tomas Deierborg
tomas [dot] deierborg [at] med [dot] lu [dot] se