Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HMS kommitté Malmö

Arbetsgivarföreträdare

Ordförande
Marju Orho-Melander  

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV): 
Nils Wierup, forskargruppschef

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM):
Marju Orho-Melander, biträdande prefekt

Institutionen för translationell medicin (ITM):
Johan Malm, biträdande prefekt

Biblioteks- och IKT-enheten (BIKT):
Colm Doyle, chef

Centre for Comparative Medicine (CCM):
Caroline Bäck, chef

Med-service:
Linus Jeppsson, processledare AMS

Företrädare för utbildningsorganisationen

Grundutbildningsnämnden (GUN):
Magnus Abrahamsson, HMS-ansvarig lärare

Företrädare för skyddsorganisationen

Anna Hedelius, ersättare huvudskyddsombud 
Johan Lind, huvudskyddsombud
Laila Jacobsson, skyddsombud

Studentrepresentanter 

CM:s huvudstuderandeskyddsombud:
Andrea Lirvall nås på studenthalsa [at] mfskane [dot] se

Ordförande Medicinska föreningen (MF):
Cornelia Börjesson Freitag, ordf [at] mfskane [dot] se

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Företagshälsovården:
Annika Ekstedt, sjuksköterska

Företagshälsovården:
Robert Howe, arbetsmiljöingenjör

Med-service:
Linus Jeppsson, processledare

Enheten för grundutbildningslokaler och schemaläggning:
Adelé Månsson, samordnare

IKVM och ITM:
Jennie Berne, arbetsmiljösamordnare

Sekreterare:
Lars Jansson, enhetsadministratör 

Kontakt

Lars Jansson
Enhetsadministratör och sekreterare
lars [dot] jansson [at] med [dot] lu [dot] se (lars[dot]jansson[at]med[dot]lu[dot]se)

Vad gör en HMS-kommitté?

Kommittén behandlar frågor inom HMS området, ger information och upplysningar och hanterar inkomna ärenden.

HMS-kommittén följer upp att bestämmelser inom HMS-området efterlevs och att det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutioner eller motsvarande årligen rapporteras till den lokala skyddskommittén.

Kommittéernas arbete omfattar

alla verksamheter vid BMC, MV, lokaler på sjukhusområdet i Lund där fakulteten har verksamhet

samt

alla verksamheter vid CRC, Wallenberglaboratoriet samt i tillämpliga delar för fakultetens verksamhet på
sjukhusområdet i Malmö.