Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examinationskommittén PNM

Lärarledamöter

 • Harry Björkbacka, biomedicin, ordförande
 • João Duarte, biomedicin
 • Marianne Jansson, biomedicin
 • Martin Stafström, folkhälsovetenskap
 • Vakant , folkhälsovetenskap
 • Vakant , medicinsk vetenskap

Studentledamöter

 • Belinda Rönni, biomedicin
 • Ana Rita Primo Oliveira Ferreira, folkhälsovetenskap
 • Vakant, biomedicin
 • Vakant, fristående kurser

Närvaro- och yttranderätt

 • Programdirektörer
 • Representant från MedCUL

Uppdrag

Examinationskommittén består av minst en lärarrepresentant från varje program och minst sex totalt, en representant för MedCUL samt minst en studentrepresentant från varje program.

Examinationskommittén leds av en ordförande som normalt ska vara disputerad lärare vid fakulteten och ha minst 10 veckors utbildning i högskolepedagogik samt ha fördjupad kunskap rörande examinationsmetoder och kvalitetssäkring av dessa.

Kommitténs lärarledamöter och ordförande utses av programnämnden för masterutbildningar. Programdirektörer har närvaro och yttranderätt.

Examinationskommittén har ett övergripande ansvar att utveckla examinationer samt stödja programmen och dess kurser så att alla kursmål examineras på rätt nivå och på ett rättssäkert sätt.

Kommittén:

 • kan bereda förslag till programnämnden om övergripande principer för examination så att dessa kan genomföras på ett rättssäkert sätt.
 • kan bereda förslag till programnämnden om övergripande principer för sammanställning av examinationsresultat och utvärdering av examinationer på kurs och programnivå.
 • identifierar områden i behov av utveckling och tillser att utveckling sker i de fall det är examinationerna som behöver utvecklas.
 • bistår nämnden i att utvärdera att kurser examineras i enlighet med kursplaner och övergripande riktlinjer.
 • bedriver omvärldsbevakning och driver utvecklingsarbete i enlighet med det aktuella kunskapsläget.
 • ansvarar för att kursernas examinatorer får kontinuerlig information om examinationskommitténs arbete och initierar fortbildningsaktiviteter.
 • bistår programdirektörerna i frågor avseende examinationer.
 • bistår kursledare/examinator med utveckling av examinationsformer och bedömnings- och/eller betygskriterier.
 • Tillhandahåller exempel på rättssäkra examinationsformer, bedömningskriterier och ramverk kring dessa.

Kommitténs ordförande företräder kommittén mellan sammanträdena och hanterar de ärenden inom kommitténs ansvarsområden som inte kan invänta ett sammanträde.

Kontakt

Sara Holmgren
Utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli,
Hs 66
BMC, Sölvegatan 19, Lund
sara [dot] holmgren [at] med [dot] lu [dot] se (sara[dot]holmgren[at]med[dot]lu[dot]se)
+ 46 46 222 72 19