Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Parkering Malmö

Marken runt CRC och Wallenberglaboratoriet ska hållas fri från stillastående fordon dygnet runt. Cyklar ska parkeras i cykelställ. Med bil får du stanna kort för att plocka upp eller lämna passagerare eller gods. Utöver detta hänvisar vi bilar till parkeringsplatser och lastzoner.

Parkeringsplatser

På CRC:s område finns totalt 16 parkeringsplatser fördelade på åtta platser utanför slutet av hus 60, två handikapplatser i anslutning till huvudentrén samt sex platser på kortsidan av hus 28. Samtliga parkeringsplatser kräver parkeringstillstånd.

Platserna är numrerade, och är fördelade enligt följande:

1-5: Besökare till TEDDY-mottagningen
6: Besökare till Kliniskt metabolt laboratorium
7-12: CRC Serviceplatser
13-14: Restaurang Mötesplats 72

Parkeringstillstånd

För parkering krävs på samtliga platser giltigt parkeringstillstånd väl synligt i bilens framruta. För serviceplatserna hämtas tillfälligt parkeringstillstånd i CRC Reception. Parkeringstillståndet är plats- och tidsbegränsat och nödvändig parkeringstid samt bilens registreringssnummer ska anges vid hämtandet av tillståndet. Utdelning av parkeringstillstånd som sträcker sig över flera dagar tillämpas restriktivt.

  • Parkeringstillstånd för TEDDY-mottagningens platser skickas ut tillsammans med kallelse till besök.
  • Parkeringstillstånd för Kliniskt metabolt laboratorium hämtas i receptionen i samband med besök
  • Tillstånd för handikapparkering krävs för tillåtelse att använda handikappsplatserna.

För all annan parkering hänvisas främst till SUS parkeringshus.

Lastzoner

Utanför byggnad 91 samt utanför restaurangens godsintag finns två lastzoner utmärkta. Dessa får andast användas för lastning och lossning av gods till CRC.