Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HMS kommitté Lund 1

Arbetsgivarföreträdare

Ordförande:
Anna Darabi

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV):
Cecilia Andersson, biträdande prefekt

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL):
Anna Darabi, biträdande prefekt

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM):
Marju Orho-Melander, biträdande prefekt

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM):
Karolin Hansén Nord, biträdande prefekt

Institutionen för translationell medicin (ITM):
Anders P Håkansson, forskargruppschef

Centre for Comparative Medicine (CCM):
Caroline Bäck, chef

Lund University Bioimaging Centre (LBIC):
Sebastian Wasserstrom, forskningsingenjör

Med-service:
Jonas Eriksson, miljöhandläggare

Företrädare för utbildningsorganisationen

Grundutbildningsnämnden (GUN):
Magnus Abrahamsson, HMS-ansvarig lärare

Företrädare för skyddsorganisationen

Anders Mårtensson, huvudskyddsombud
Karin Haraldsson, huvudskyddsombud
Magnus Persson, huvudskyddsombud

Studentrepresentanter 

CMs huvudstuderandeskyddsombud:
Andrea Lirvall nås på studenthalsa [at] mfskane [dot] se

Medicinska föreningen (MF)
Cornelia Börjesson Freitag, ordförande, ordf [at] mfskane [dot] se

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Företagshälsovården:
Annika Ekstedt, sjuksköterska

Företagshälsovården:
Johan Ohlin, arbetsmiljöingenjör

Institutionen för Biomedicinsk teknik LTH/BMC:
Ingrid Svensson, prefekt

Institutionen för Immunteknik LTH/MV:
Mats Ohlin, prefekt

LU-service:
Roger Alexandersson, arbetsmiljösamordnare

Biosäkerhetssamordnare:
Marianne Jansson

Enheten för grundutbildningslokaler och schemaläggning:
Adelé Månsson, samordnare

CCM:
Fanny Wennerström, arbetsmiljösamordnare

EMV/IKVL/ILM:
Lena Ohlsson, arbetsmiljösamordnare

EMV:
Lisette Eklund, arbetsmiljösamordnare (OSA)

IKVM/ITM:
Jennie Berne, arbetsmiljösamordnare

IKVM/ITM:
Anna Hedelius, arbetsmiljösamordnare

IKVM/ITM:
Laila Jacobsson, arbetsmiljösamordnare

MedCUL, Med-service, LBIC, Kansli M samt LBIC:
Olga Frennesson-Talpain, arbetsmiljösamordnare

Sekreterare:
Lena Ohlsson, arbetsmiljösamordnare EMV/IKVL/ILM

Kontakt

Lena Ohlsson
Arbetsmiljösamordnare IKVL/ILM
lena [dot] ohlsson [at] med [dot] lu [dot] se (lena[dot]ohlsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Vad gör en HMS-kommitté?

Kommittén behandlar frågor inom HMS området, ger information och upplysningar och hanterar inkomna ärenden.

HMS-kommittén följer upp att bestämmelser inom HMS-området efterlevs och att det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutioner eller motsvarande årligen rapporteras till den lokala skyddskommittén.

Kommittéernas arbete omfattar

alla verksamheter vid BMC, MV, lokaler på sjukhusområdet i Lund där fakulteten har verksamhet

samt

alla verksamheter vid CRC, Wallenberglaboratoriet samt i tillämpliga delar för fakultetens verksamhet på
sjukhusområdet i Malmö.