Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiesociala kommittén för läkarutbildning

Kommittén handlägger och fattar beslut i ärenden av studiesocial karaktär samt om kursdimensionering. Studiesociala kommittén består av fyra lärarledamöter och två studentledamöter.

(Enligt arbetsordning för läkarprogrammet)

Studiesociala kommittén består av fyra lärare, varav en är ordförande och en är vice ordförande, och två studentledamöter. Normalt adjungeras studievägledarna.

Kommitténs lärarledamöter, ordförande och vice ordförande utses av programnämnden.

Två studentledamöter utses av Medicinska Föreningen.

Studiesociala kommittén

 • beslutar om anstånd med påbörjande av studier.
 • beslutar om studieuppehåll och återinträde i utbildningen.
 • beslutar om studieortsbyte/antagning till senare del av program.
 • beslutar om fördelning av kursplatser på behöriga studenter.
 • beslutar om dispens från behörighetskrav för uppflyttning till högre kurs.
 • beslutar om parallelläsning inom programmet.
 • beslutar om individuell studiegång/studieplan.
 • beslutar om extra examinationstillfälle för enskild student.
 • beslutar om tillgodoräknande av hel kurs genom tidigare utbildning.
 • beslutar om beviljande av byte av examinator då student ansökt om detta.
 • bereder förslag till programnämnden om Studiesocialt regelverk.
 • ansvarar för uppföljning av studentantal och beslut av antagningstal.

Ordförande

Kommitténs ordförande företräder kommittén mellan sammanträdena och hanterar de ärenden inom kommitténs ansvarsområden som inte kan invänta ett sammanträde. Kommitténs ordförande ingår i programnämndberedning. Vid behov kan vice ordförande gå in i ordförandens ställe.

Lärarledamöter

Eva Norström, ordförande
Kari Nielsen, vice ordförande
Jonas Manjer
Jenny Lindberg

Studentledamöter

Martin Macek t.o.m. 2024-06-30
Maja Holst fr.o.m. 2024-07-01
Mikaela Olsen

Närvaro- och yttranderätt

Eva Piculell, sekreterare, utbildningskoordinator
Jessica Lindell, utbildningskoordinator
Helena Axelsson, studievägledare
Jenny Arfwedson, studievägledare
Vesna Sehovac, studievägledare
Helene Setterberg, studievägledare (KUL)

 

Helena Axelsson, studievägledare
046-222 72 17

Jenny Arfwedson, studievägledare
046-222 19 66

Vesna Sehovac, studievägledare
046-222 94 17

Helene Setterberg, studievägledare (KUL)
046-222 97 21

Kontakt

Eva Norström
Ordförande
eva [dot] norstrom [at] med [dot] lu [dot] se (eva[dot]norstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Eva Piculell
Sekreterare, utbildningskoordinator
+46 46 222 75 81