Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vill du främja hållbar utveckling i ditt dagliga arbete?

Hitta resurser för att implementera positiva förändringar för hållbarhet i ditt dagliga arbetsliv!

Jag vill lära mig mer om Agenda 2030, de 17 globala hållbarhetsmålen, och hållbar utveckling 


På Hållbarhetsforums hemsida kan du hitta öppna nätkurser, MOOC:ar (massive open online courses), om hållbar utveckling. En av dem är en introduktionskurs om hållbar utveckling och hållbarhetsvetenskap. 


LU MOOC:ar om hållbar utveckling (på engelska)

 

Som lärare behöver jag pedagogiska metoder för att integrera hållbar utveckling i undervisning i högre utbildning 


Utbildning för hållbar utveckling, Education for Sustainable Development (ESD), är ett växande forskningsfält, där begrepp definieras, liksom önskvärda färdigheter som kursmål i ESD. Det finns en del gratis, onlinebaserade resurser för ESD i högre utbildning, samt seminarier/kurser för att utveckla pedagogiska färdigheter för ESD.

Lunds universitets Hållbarhetsforum har samlat styrdokument gällande ESD vid Lunds universitet, och resurser, såsom kurser och MOOC:ar, för lärare vid universitet som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter i ESD.

Vid Lunds universitet finns också ett nätverk för lärare som vill dela erfarenheter och tips om att integrera hållbar utveckling i sin undervisning. För mer information, kontakta arbetsgrupp 1!

Medarbetarwebben: Hållbar utveckling i utbildningen - Strategier och riktlinjer för hållbarhet inom utbildning

Avdelningen för högre utbildningsutveckling: Kommande seminarier om utbildning för hållbarhet


A rounder sense of purpose: Education for Sustainable Development competences (sida på engelska)

 

Som klinisk forskare vill jag veta hur jag kan främja hållbar utveckling i klinisk miljö 

 

Det nordiska centret för hållbar hälso- och sjukvård, Nordic Centre for Sustainable Healthcare (NCSH), är ett interationellt kluster för att främja hållbar hälso- och sjukvård.  Lunds universitet är medlem. På deras hemsida kan du finna information om kommande kurser, seminarier och konferenser, lösningar för hållbarhetsproblem i hälso- och sjukvård, nyheter och andra resurser. 

Nordic Centre for Sustainable Healthcare

 

Jag vill använda en molnlösning för att få tillgång till gränsöverskridande big data  


Håll dig uppdaterade på Interreg-projektet HALRICs hemsida! 

Interreg-projektet HALRICs hemsida

 

Jag vill veta vad jag, mina medarbetare eller mina anställda kan göra för att göra mer hållbara val i vårt dagliga arbetsliv

 

Res hållbart: Lunds universitet policy för tjänsteresor 

Välj hållbar mat vid Lunds universitet 

 

Jag vill veta vilka förändringar vi kan göra på vår institution/vårt lab för att göra arbetet mer hållbart

 

Lunds universitet har ett ramverk för att stödja er i att ställa om er institution till att bli mer hållbar. Lunds universitet deltar också i universitetssamarbetet EUGLOH, och en av projektgrupperna har utvecklat en hemsida med information om hur du kan göra ditt lab grönare. 

 

Lunds universitets miljödiplomering
EUGLOH: Greening up life science laboratories (på engelska)
 

Jag vill planera hållbara konferenser, möten och evenemang


Lunds universitet har en kravlista för hållbara konferenser, möten och evenemang. 

Lunds universitets kravlista för hållbara event