Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avfall, farligt avfall och källsortering

Avfall ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt säkert sätt, så att avfallet kan återvinnas och så att människor och miljö inte kommer till skada.

Fakultetens avfallshandbok innehåller lokal information om bland annat var olika avfallstyper ska sorteras, var packmaterial för farligt avfall finns, var avfallsrum finns.

I universitetets avfallshandbok hittar du information om och instruktioner för hur du ska hantera olika typer av avfall.

Kontakta Med-service

medservice-ams [at] med [dot] lu [dot] se