Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)

PNL ansvarar för utveckling, planering och ledning av läkarprogrammet och dess kurser, och för att utbildningen bedrivs ändamålsenligt och effektivt, i enlighet med gällande regelverk. PNL ansvarar också för en kompletterande utbildning för läkare med examen från utanför EU.

Höstterminen 2023

  • 13 september
  • 25 oktober
  • 6 december

Vårterminen 2024

  • 7 februari
  • 20 mars 
  • 22 maj

Sammanträden hålls tre gånger/termin, klockan 13:15-16:00. Beredningen möts två veckor innan varje nämndsammanträde. Ärenden till nämnden skickas till Anna_M [dot] Olsson [at] med [dot] lu [dot] se (Anna_M[dot]Olsson[at]med[dot]lu[dot]se) senast fyra veckor före sammanträdet.

PNL består av åtta lärarledamöter, två ledamöter som representerar yrkeslivet, en ledamot som representerar administrationen, samt fyra studentledamöter. Ledamöterna utses av Medicinska fakultetens Grundutbildningsnämnd (GUN), förutom studentledamöterna, som utses av studentkåren Medicinska Föreningen.

Övriga med närvaro- och yttranderätt är programdirektör, ordförandena i Examinations-, Studiesociala samt Internationella kommittéerna, representant från Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL), ordförande i studentkåren, samt ekonom och utbildningskoordinator.

Ordförande

 

Christer Larsson

ILM, translationell cancerforskning
046-222 64 33

Christer [dot] Larsson [at] med [dot] lu [dot] se (Christer[dot]Larsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Lärarledamöter  

Arne Lindgren (vice ordförande)

IKVL
Neurologi
046-17 14 24

Arne [dot] Lindgren [at] med [dot] lu [dot] se (Arne[dot]Lindgren[at]med[dot]lu[dot]se)

Mensura Junuzovic

IKVM
Allmänmedicin och samhällsmedicin

mensura [dot] junuzovic [at] med [dot] lu [dot] se (mensura[dot]junuzovic[at]med[dot]lu[dot]se)

Daniel Lindqvist

IKVL
Psykiatri

Daniel [dot] Lindqvist [at] med [dot] lu [dot] se (Daniel[dot]Lindqvist[at]med[dot]lu[dot]se)

Elisabet Londos

IKVM
Enheten för klinisk minnesforskning
040-33 55 17

elisabet [dot] londos [at] skane [dot] se (elisabet[dot]londos[at]skane[dot]se)

Charlotta Nilsson

IKVL
Avd för kliniska vetenskaper Helsingborg (pediatrik)
042-406 30 24 

charlotta [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (charlotta[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Kristina Persson

ILM
Avd för klinisk kemi och farmakologi
046-17 34 71, 070-090 20 51 

kristina [dot] persson [at] med [dot] lu [dot] se (kristina[dot]persson[at]med[dot]lu[dot]se)
Anders Rasmussen EMV
Associativ inlärning
0709 - 74 66 09 

Anders [dot] Rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se (Anders[dot]Rasmussen[at]med[dot]lu[dot]se)
Yrkeslivsledamöter  

Pelle Gustafson, chefläkare

LÖF Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
08-551 010 94

Pelle [dot] Gustafson [at] lof [dot] se (Pelle[dot]Gustafson[at]lof[dot]se)
Sven Karlsson, chefläkare SUS Region Skåne
046-17 71 75

Sven [dot] Karlsson [at] skane [dot] se (Sven[dot]Karlsson[at]skane[dot]se)
Administrativ ledamot  
John Jönsson, avdelningschef  Avdelningen för läkarprogrammets kursadministration
Medicinska fakultetens kansli
046 - 222 94 65
john [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (john[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Studentledamöter  

Ylva Malmström

ylva [dot] malmstrom [dot] 4081 [at] student [dot] lu [dot] se

Laura Sozanska

laura [dot] sozanska [dot] 0123 [at] student [dot] lu [dot] se
Max Wictor
 
max [dot] wictor [dot] 6552 [at] student [dot] lu [dot] se (max[dot]wictor[dot]6552[at]student[dot]lu[dot]se)
Närvaro- och yttranderätt  

Sara Regnér
Programdirektör

IKVL
Enheten för kirurgi

076-789 13 17
Sara [dot] Regner [at] med [dot] lu [dot] se (Sara[dot]Regner[at]med[dot]lu[dot]se)

Anna Hultgårdh
Ställföreträdande programdirektör och grundnivåansvarig

EMV
Kärlväggsbiologi
046-222 96 73

Anna [dot] Hultgardh [at] med [dot] lu [dot] se (Anna[dot]Hultgardh[at]med[dot]lu[dot]se)

Björn Rosengren
Ordförande examinationskommittén

Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning
Lektor vid EpiHealth: Epidemiology for Health 

bjorn [dot] rosengren [at] med [dot] lu [dot] se (bjorn[dot]rosengren[at]med[dot]lu[dot]se)

Eva Norström
Ordförande studiesociala kommittén

Klinisk kemi, Malmö
eva [dot] norstrom [at] med [dot] lu [dot] se (eva[dot]norstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Bobby Tingstedt
Ordförande internationella kommittén

IKVL
Kirurgi
046-17 14 34

bobby [dot] tingstedt [at] med [dot] lu [dot] se (bobby[dot]tingstedt[at]med[dot]lu[dot]se)

Kristina Lundholm Fors

Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande MedCUL
Kristina [dot] Lundholm_fors [at] med [dot] lu [dot] se (Kristina[dot]Lundholm_fors[at]med[dot]lu[dot]se)

Ordförande i studentkåren

Utses av studentkåren Medicinska Föreningen
Hs 66, I 10, BMC, Sölvegatan 19, Lund
046-222 01 08

ordf [at] mfskane [dot] se (ordf[at]mfskane[dot]se)

David Ganrot
Ekonom

Medicinska fakultetens kansli
046-222 30 67

David [dot] Ganrot [at] med [dot] lu [dot] se (David[dot]Ganrot[at]med[dot]lu[dot]se)
Anna Olsson
Utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli
046-222 94 18

Anna_M [dot] Olsson [at] med [dot] lu [dot] se (Anna_M[dot]Olsson[at]med[dot]lu[dot]se)

 

Organisationsschema över programnämnden för läkarutbildning. Illustration.

 

Programdirektörens uppdrag är att skapa optimala förutsättningar för att studenterna uppnår målen i Läkarprogrammets utbildningsplan. Till sin hjälp har hen programledningen bestående av de kursansvariga, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Programdirektör
Sara Regnér
040-33 20 52

Ställföreträdande programdirektör och grundnivåansvarig
Anna Hultgårdh
046-222 96 73

Kontakt

Christer Larsson
Programnämndordförande
+46 46 222 64 33
christer [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se (christer[dot]larsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Anna Olsson
Utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli
+ 46 46 222 94 18

anna_m [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se (anna_m[dot]olsson[at]med[dot]lu[dot]se)