Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programnämnden för läkarutbildning (PNL)

PNL ansvarar för utveckling, planering och ledning av läkarprogrammet och dess kurser, och för att utbildningen bedrivs ändamålsenligt och effektivt, i enlighet med gällande regelverk. PNL ansvarar också för en kompletterande utbildning för läkare med examen från utanför EU.

Höstterminen 2024

  • 18 september
  • 23 oktober
  • 4 december

Sammanträden hålls tre gånger/termin, klockan 13:15-16:00. Beredningen möts två veckor innan varje nämndsammanträde. Ärenden till nämnden skickas till Anna_M [dot] Olsson [at] med [dot] lu [dot] se (Anna_M[dot]Olsson[at]med[dot]lu[dot]se) senast fyra veckor före sammanträdet.

PNL består av åtta lärarledamöter, två ledamöter som representerar yrkeslivet, en ledamot som representerar administrationen, samt fyra studentledamöter. Ledamöterna utses av Medicinska fakultetens Grundutbildningsnämnd (GUN), förutom studentledamöterna, som utses av studentkåren Medicinska Föreningen.

Övriga med närvaro- och yttranderätt är programdirektör, ordförandena i Examinations-, Studiesociala samt Internationella kommittéerna, representant från Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande (MedCUL), ordförande i studentkåren, samt ekonom och utbildningskoordinator.

Ordförande 
Christer LarssonILM, translationell cancerforskning
046-222 64 33
Christer [dot] Larsson [at] med [dot] lu [dot] se (Christer[dot]Larsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Lärarledamöter 
Arne Lindgren (vice ordförande)IKVL
Neurologi
046-17 14 24
Arne [dot] Lindgren [at] med [dot] lu [dot] se (Arne[dot]Lindgren[at]med[dot]lu[dot]se)
Louise Bennet
 
IKVM
Allmänmedicin och samhällsmedicin
040 -39 13 67
louise [dot] bennet [at] med [dot] lu [dot] se
Daniel LindqvistIKVL
Psykiatri
Daniel [dot] Lindqvist [at] med [dot] lu [dot] se (Daniel[dot]Lindqvist[at]med[dot]lu[dot]se)
Elisabet LondosIKVM
Enheten för klinisk minnesforskning
040-33 55 17
elisabet [dot] londos [at] skane [dot] se (elisabet[dot]londos[at]skane[dot]se)
Charlotta NilssonIKVL
Avd för kliniska vetenskaper Helsingborg (pediatrik)
042-406 30 24 
charlotta [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se (charlotta[dot]nilsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Kristina PerssonILM
Avd för klinisk kemi och farmakologi
046-17 34 71, 070-090 20 51 
kristina [dot] persson [at] med [dot] lu [dot] se (kristina[dot]persson[at]med[dot]lu[dot]se)
Catarina Rippe

 
EMV
046-222 77 95
catarina [dot] rippe [at] med [dot] lu [dot] se
Yrkeslivsledamöter 
Pelle Gustafson, chefläkareLÖF Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
08-551 010 94
Pelle [dot] Gustafson [at] lof [dot] se (Pelle[dot]Gustafson[at]lof[dot]se)
Sven Karlsson, chefläkare SUSRegion Skåne
046-17 71 75
Sven [dot] Karlsson [at] skane [dot] se (Sven[dot]Karlsson[at]skane[dot]se)
Administrativ ledamot 
John Jönsson, avdelningschef Avdelningen för läkarprogrammets kursadministration
Medicinska fakultetens kansli
046 - 222 94 65
john [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (john[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)
Studentledamöter 
Klara Källménkl7575ka-s [at] student [dot] lu [dot] se
Laura Sozanskalaura [dot] sozanska [dot] 0123 [at] student [dot] lu [dot] se
David Sandströmda8016sa-s [at] student [dot] lu [dot] se
Linnea Almö Thorsellli8801al-s [at] student [dot] lu [dot] se
Närvaro- och yttranderätt 
Sara Regnér
Programdirektör
IKVL
Enheten för kirurgi
076-789 13 17
Sara [dot] Regner [at] med [dot] lu [dot] se (Sara[dot]Regner[at]med[dot]lu[dot]se)
Anders Rasmussen
Grundnivåansvarig och ställföreträdande programdirektör
EMV
Associativ inlärning
0709 - 74 66 09 
Anders [dot] Rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se (Anders[dot]Rasmussen[at]med[dot]lu[dot]se)
Björn Rosengren
Ordförande examinationskommittén
Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning
Lektor vid EpiHealth: Epidemiology for Health 
bjorn [dot] rosengren [at] med [dot] lu [dot] se (bjorn[dot]rosengren[at]med[dot]lu[dot]se)
Eva Norström
Ordförande studiesociala kommittén
Klinisk kemi, Malmö
eva [dot] norstrom [at] med [dot] lu [dot] se (eva[dot]norstrom[at]med[dot]lu[dot]se)
Bobby Tingstedt
Ordförande internationella kommittén
IKVL
Kirurgi
046-17 14 34
bobby [dot] tingstedt [at] med [dot] lu [dot] se (bobby[dot]tingstedt[at]med[dot]lu[dot]se)
Kristina Lundholm ForsMedicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande MedCUL
Kristina [dot] Lundholm_fors [at] med [dot] lu [dot] se (Kristina[dot]Lundholm_fors[at]med[dot]lu[dot]se)
Ordförande i studentkårenUtses av studentkåren Medicinska Föreningen
Hs 66, I 10, BMC, Sölvegatan 19, Lund
046-222 01 08
ordf [at] mfskane [dot] se (ordf[at]mfskane[dot]se)
David Ganrot
Ekonom
Medicinska fakultetens kansli
046-222 30 67
David [dot] Ganrot [at] med [dot] lu [dot] se (David[dot]Ganrot[at]med[dot]lu[dot]se)
Anna Olsson
Utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli
046-222 94 18
Anna_M [dot] Olsson [at] med [dot] lu [dot] se (Anna_M[dot]Olsson[at]med[dot]lu[dot]se)

 

Organisationsschema över programnämnden för läkarutbildning. Illustration.

 

Programdirektörens uppdrag är att skapa optimala förutsättningar för att studenterna uppnår målen i Läkarprogrammets utbildningsplan. Till sin hjälp har hen programledningen bestående av de kursansvariga, temaansvariga, student- och övriga representanter.

Programdirektör
Sara Regnér
040-33 20 52

Grundnivåansvarig och ställföreträdande programdirektör
Anders Rasmussen
046-222 96 73

Kontakt

Christer Larsson
Programnämndordförande
+46 46 222 64 33
christer [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se (christer[dot]larsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Anna Olsson
Utbildningskoordinator
Medicinska fakultetens kansli
+ 46 46 222 94 18

anna_m [dot] olsson [at] med [dot] lu [dot] se (anna_m[dot]olsson[at]med[dot]lu[dot]se)