Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lediga nämnduppdrag

Sökes: Kursdirektör för fristående kurser 

Medicinska fakulteten söker en kursdirektör för fristående kurser inklusive det hälsovetenskapliga basåret och master- och magisterexamina i medicinsk vetenskap (MMV) för tidsperioden 2024-02-01 – 2026-12-31. Lärare vid Medicinska fakulteten har nu möjlighet att inkomma med intresseanmälningar för uppdraget. 

En kursdirektör är jämställd med en programdirektör men med ansvar för fakultetens fristående kurser som inte ingår i ett program. Kursdirektören kommer att ansvara för att leda och fördela arbetet för kurser och kurspaket som kan leda till master- eller magisterexamen i medicinsk vetenskap, det hälsovetenskapliga basåret samt Medicinska fakultetens övriga fristående kurser. I arbetet ingår bland annat löpande kommunikation med kursledare, examinatorer, studentrepresentanter, samt program- och kursadministratörer. I uppdraget ingår även budget och kvalitetsarbete. 

Kursdirektören utses av ordförande för programnämnden för mastersutbildningar (PNM) efter samråd med ordförande i grundutbildningsnämnden och studentrepresentanter. Kursdirektören blir adjungerad till PNM och deltar i dess beredningsarbete. Kursdirektören är närmast underställd ordföranden för PNM.
Intrångsersättningen för kursdirektören blir inledningsvis 40 procent. Ersättningen utvärderas årligen och ändras vid behov. Uppdragstillägg utgår.

Sökande ska vara lärare enligt universitetets anställningsordning och ha erfarenhet av ledningsuppdrag inom grundutbildning samt bör ha 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. 

PNM:s arbetsordning inklusive uppdragsbeskrivning (LU Box)

Mycket välkommen med din intresseanmälan efter angiven mall senast 2023-12-29 till Thomas Hellmark, Thomas [dot] Hellmark [at] med [dot] lu [dot] se (thomas[dot]hellmark[at]med[dot]lu[dot]se)

Mer information

För frågor om uppdraget kontakta nuvarande programdirektör för Master i medicinsk vetenskap och för fristående kurser Mattias Collin, mattias [dot] collin [at] med [dot] lu [dot] se (mattias[dot]collin[at]med[dot]lu[dot]se) eller ordförande i programnämnden Thomas Hellmark, thomas [dot] hellmark [at] med [dot] lu [dot] se (thomas[dot]hellmark[at]med[dot]lu[dot]se) 

CV-mall (Word, 18 kB)


Biträdande kursansvar Rörelse och Nervsystemet

Kursen Rörelse och Nervsystemet (läkarprogrammet termin 2) välkomnar intresseanmälningar till arbetsuppgiften som biträdande kursansvarig.

Biträdande kursansvarig har som sin uppgift att bistå kursansvarig i att tillse att studenterna ges optimala och likvärdiga förutsättningar att uppnå kursmålen.

Ansök senast 2024-01-05

Mer information och anvisningar

Intresseanmälan - biträdande kursansvar Rörelse och Nervsystemet (Word, 177 kB)