Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Timersättning

Ersättning för undervisnings- och ledningsuppdrag

För undervisning gäller generellt att den ersätts med faktor 2 (det vill säga 1 timme undervisning + 1 timme förberedelser), för föreläsningar gäller dock faktor 3.

Adjunkter, lektorer och professorer får extra timmar för kompetensutveckling (12,5 procent, 14,3 procent resp. 14,3 procent). Kompetensutveckling bara utgår på de timmar som läraren behöver för att bli fullt finansierad. (En lärare som exempelvis får 67 procent finansiering från fakultetens forskningsmedel behöver upp till 33 procent från GU och får därför kompetensutveckling bara på upp till 33 procent. Kompetensutvecklingen på dessa 33 procent blir c:a 5 procentenheter, den totala finansieringen kan alltså fortfarande överstiga 100 procent.)

För varje timme utgår ersättning för lönekostnader, personalrelaterade kostnader och i vissa fall för kontorshyra.

Lönekostnader ersätts per timme enligt följande formel:
(Månadslön + sociala avgifter + semestertillägg + ev. kommande löneökning) * 12 / Årsarbetstid

Årsarbetstiden är generellt 1700 timmar, för lärare med förenad anställning (s.k. kombinationstjänst) är den dock 1133 timmar (ersättningen per timme blir därmed 50 procent högre vid förenad anställning). Eftersom årsarbetstiden anges exkl. semester ingår semesterersättningen i timersättningen.

Med personalrelaterade kostnader avses dator, telefon, kaffemaskin, friskvård et cetera För dessa kostnader utgår ersättning med 9 kronor per timme.

Lärare ersätts för kontorshyra (inklusive avgift för service, städning och avskrivningar) för ett schablonkontor om 20 kvadratmeter. Ersättning utgår dock inte till lärare som har kontor i Region Skånes lokaler eller vars lokaler finansieras med ALF-medel. Lärare vars lokaler subventioneras av fakultetens forskningsmedel får resterande del (det vill säga skillnaden mellan FO-subventionen och den faktiska kostnaden) ersatt med GU-medel.

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se