Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Problembaserat lärande

Kursen ger en introduktion till problembaserat lärande.

Vem är kursen tänkt för?

  • För dig som undervisar eller ska undervisa studenter vid Medicinska fakulteten och önskar orientera dig om problembaserat lärande (PBL)
  • För dig som ska vara handledare för studenter i PBL
  • För dig som är handledare för studenter i PBL och vill repetera

Förkunskapskrav

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att deltagarna genom diskussion och auskultation får en introduktion till problembaserat lärande (PBL) och hur gruppen arbetar i PBL, samt förbereder sig för rollen som handledare (tutor) i PBL.

Omfattning och prestationskrav

Totalt omfattar kursen 20 timmars arbete. För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt godkända kursuppgifter. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna

  • förklara den syn på lärande som PBL bygger på
  • använda De sju stegen som arbetssätt i en grupp
  • föra ett resonemang om PBL-handledarens roll för att stödja studenternas lärande och gruppens utveckling utifrån teorier och ramverk

Kursen innehåller en introduktion till lärande och PBL, användning av De sju stegen; gruppdynamik och återkoppling. Kursen baseras på högskolepedagogisk litteratur och forskning.

Korta föreläsningar varvas med övningar i liten respektive stor grupp. Auskultation vid ordinarie PBL-möten på läkarprogrammet. En individuell uppgift som redovisas skriftligt.

Kursdatum

Kursen ges nästa gång höstterminen 2024.

Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (till exempel annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng.

Kontakt

Annika Diehl
Utbildningssamordnare, MedCUL
annika [dot] diehl [at] med [dot] lu [dot] se (Annika[dot]Diehl[at]med[dot]lu[dot]se)