Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seminarier och workshoppar

Här hittar du information om aktuella seminarier och workshoppar som riktar sig till dig som undervisar på Medicinska fakulteten.

Workshop: Undervisning i det aktiva klassrummet

I samband med flytten till Forum Medicum erbjuder MedCUL workshop för undervisning i det aktiva klassrummet. Anmäl dig till ett av nedanstående tillfällen.

Lokal: Forum Medicum, Sölvegatan 19, Lund.

Workshop: Att konstruera examinationsfrågor

MedCUL ger en workshop om hur man kan skapa olika typer av frågor att använda vid examination och för lärande med huvudsakligt fokus på flervalsfrågor (Multiple Choice Questions - MCQ). Vi behandlar bland annat teman som vanliga fallgropar och hur man kan använda AI som stöd för frågeskrivande. Ta med dig dator så att du kan arbeta med att skapa egna frågor under workshopen.

Workshopen ges vid två tillfällen. Anmäl dig till ett av nedanstående tillfällen.

  • 15 november, 13:00-15:00. Sal meddelas senare. Anmäl dig här senast 8 november.
  • 31 januari 2024, 13:00-15:00. Sal meddelas senare. Anmäl dig här senast 24 januari 2024.

Lokal: Forum Medicum, Sölvegatan 19, Lund.

Workshoppar: Casemetodik

Workshop 1: Casemetodik

Denna workshop har inspirerats av The Harvard case method som utgår från studenters aktiva medverkan utifrån fallbeskrivningar.
Gruppdiskussioner och praktiska övningar varvas med korta föreläsningar. Vi identifierar när casemetodik kan vara lämpligt för det lärande som ska uppnås, hur man genomför ett case-seminarium och hur vi planerar för aktivt lärande och lärares respektive studenters roller.

  • 22 november, 9:00-14.00. Sal: BMC:E11079. Anmäl dig här senast 15 november.

Lokal: Forum Medicum, Sölvegatan 19, Lund.

Workshop 2: Att skriva case

Vad kännetecknar case som är lämpliga för casemetodik? I denna workshop får du skapa case som passar den egna undervisningen, veta mer om vad en studentguide och lärarhandledning bör innehålla med mera.

  • 9 januari 2024, 9:00-12:00. Sal: BMC:E12023. Anmäl dig här senast 2 januari 2024.

Lokal: Forum Medicum, Sölvegatan 19, Lund.

Workshop: Simulerade patienter i undervisningen

I workshopen tar vi upp hur fall bör skrivas och hur själva simuleringsprocessen kan vara upplagd. Ett fokus kommer vara hur du kan arbeta med aktörer. Hur kommer karaktärsdragen fram? Du kommer i workshopen få möjlighet att praktiskt prova olika delar av arbetet med simulerade patienter.

  • 11 december, 13:00-16:00. Sal meddelas senare. Anmäl dig här senast 1 december.

Lokal: Forum Medicum, Sölvegatan 19, Lund.

Kontakt

Annika Diehl
Utbildningssamordnare, MedCUL
annika [dot] diehl [at] med [dot] lu [dot] se (Annika[dot]Diehl[at]med[dot]lu[dot]se)