Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiesociala kommittén för PN-ORR

PN-ORR, Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Studiesociala kommittén handlägger och beslutar om studentärenden på delegation av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR).

Studiesociala kommittén har till uppgift att handlägga och besluta i ärenden rörande:

  • Anstånd med påbörjande av studier 
  • Antagning till senare del av program
  • Tillgodoräknande
  • Studieuppehåll
  • Återupptagande av studier
  • Dispens från behörighetskrav (tröskelregler)
  • Individuell studieplan
  • Särskild VFU-placering – önskemål om ort/kommun
  • Byte av examinator (ej bedömande lärare) 

Ledamöter

Annette Holst Hansson, ordförande, universitetsadjunkt
Ulla Wingren, vice ordförande, universitetsadjunkt
Lena Forsell, universitetsadjunkt
Li Thies-Lagergren, universitetslektor
Charlotte Castor, biträdande universitetslektor
Anna Nordström, universitetsadjunkt
Farshid Zeinai, studentrepresentant VÅVS

 

Närvaro- och yttranderätt

Annika Ilskog
studievägledare, föredragande röntgensjuksköterske- och barnmorskeprogrammen

Lina Ali
studievägledare, föredragande sjuksköterskeprogrammet

Helene Setterberg
studievägledare, föredragande specialistsjuksköterskeprogrammen

Jina Jaxwall
utbildningskoordinator, sekreterare vid protokoll

Lena Hagman
VFU-samordnare

Inriktningsansvariga (vid behov)

Vårterminen 2024

16 januari 
13 februari 
27 februari 
26 mars
7 maj 
3 juni

Höstterminen 2024

28 augusti 
17 september
30 september
29 oktober
3 december

Blanketter och riktlinjer för ärenden som kräver yttrande från inriktningsansvarig. Yttrandet används som underlag för beslut i Studiesociala kommittén.

Tillgodoräknande

Blankett yttrande om tillgodoräknande (msword 70,6 kB)

Bedömning av TG magisteruppsats (pdf 149,1 kB)

TG omvårdnad äldre utbildning (pdf 76,1 kB)

Antagning till senare del

Blankett yttrande om antagning till senare del (pdf 244,6 kB)

Kontakt

Ordförande
Annette [dot] Holst-Hansson [at] med [dot] lu [dot] se (Annette Holst-Hansson)
+ 46 46 222 19 27

Sekreterare, utbildningskoordinator
Jina [dot] Jaxwall [at] med [dot] lu [dot] se (Jina Jaxwall)
+ 46 46 222 19 62

Studievägledare
Sjuksköterskeprogrammet
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se (Lina Ali)
+46 46 222 97 511 

Röntgensjuksköterske-
programmet
Barnmorskeprogrammet
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se (Annika Ilskog)
+ 46 46 222 71 32

Specialistsjuksköterske-
programmen
helene [dot] setterberg [at] med [dot] lu [dot] se (Helene Setterberg)
+46 46 222 97 21