Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiesociala kommittén för PN-ORR

PN-ORR, Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Studiesociala kommittén handlägger och beslutar om studentärenden på delegation av Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR).

Studiesociala kommittén har till uppgift att handlägga och besluta i ärenden rörande:

 • Anstånd med påbörjande av studier 
  (du som är antagen till en utbildning, men som på grund av särskilda skäl måste skjuta upp studierna)
 • Antagning till senare del av program
  (du som har läst/läser vid annan högskola universitet och vill byta till Lunds universitet)
 • Tillgodoräknande
  (du som har kunskaper motsvarande del av kurs/hel kurs) 
 • Studieuppehåll (har du särskilda skäl för studieuppehåll kan du få uppehåll med platsgaranti, annars anmäler du temporärt studieavbrott)
 • Återupptagande av studier
  (du som vill börja studera igen efter ett uppehåll, temporärt studieavbrott eller spärr)
 • Dispens från behörighetskrav 
  (du som inte uppfyller behörighetskraven till nästa kurs/termin men ändå vill påbörja den då du har kunskap motsvarande behörighetskraven)
 • Individuell studieplan
  (du som inte är klar med alla kurser/prov/moment och måste läsa innan du fortsätter eller du som av andra skäl inte kan följa den ordinarie utbildningsplanen)
 • Specifika önskemål om VFU-placering (till exempel du som önskar placering inom särskild ort/kommun)

Lärarledamöter

Annette Holst Hansson, ordförande
Ulla Wingren, vice ordförande
Lena Forsell
Li Thies-Lagergren
Anna Nordström

Studentledamöter

Ellinor Bergqvist Studentledamot VÅVS

Närvaro- och yttranderätt

Lena Hagman
VFU-samordnare

Jina Jaxwall
utbildningskoordinator, sekreterare vid protokoll

Annika Ilskog
studievägledare, föredragande röntgensjuksköterske- och barnmorskeprogrammen

Lina Hading
studievägledare, föredragande sjuksköterskeprogrammet

Vesna Sehovac
studievägledare, föredragande specialistsjuksköterskeprogrammen

Inriktningsansvariga (vid behov)

Höstterminen 2023

23 augusti
14 september
26 september
24 oktober
5 december

Vårterminen 2024

16 januari 
13 februari 
27 februari 
26 mars
7 maj 
3 juni

 

Blanketter och riktlinjer för ärenden som kräver yttrande från inriktningsansvarig. Yttrandet används som underlag för beslut i Studiesociala kommittén.

Tillgodoräknande

Blankett yttrande om tillgodoräknande (msword 70,6 kB)

Bedömning av TG magisteruppsats (pdf 149,1 kB)

TG omvårdnad äldre utbildning (pdf 76,1 kB)

Antagning till senare del

Blankett yttrande om antagning till senare del (pdf 244,6 kB)

Sjuksköterskeprogrammet
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se (Lina Hading)
+46 46 222 97 51

Röntgensjuksköterske-
programmet
Barnmorskeprogrammet
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se (Annika Ilskog)
+ 46 46 222 71 32

Specialistsjuksköterske-
programmen
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se (Vesna Sehovac)
+ 46 46 222 94 17

Kontakt

Ordförande
Annette [dot] Holst-Hansson [at] med [dot] lu [dot] se (Annette Holst-Hansson)
+ 46 46 222 19 27

Sekreterare, utbildningskoordinator
Jina [dot] Jaxwall [at] med [dot] lu [dot] se (Jina Jaxwall)
+ 46 46 222 19 62

Studievägledare
Sjuksköterskeprogrammet
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se (Lina Hading)
+46 46 222 97 511 

Röntgensjuksköterske-
programmet
Barnmorskeprogrammet
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se (Annika Ilskog)
+ 46 46 222 71 32

Specialistsjuksköterske-
programmen
studievagledare_vard [at] med [dot] lu [dot] se (Vesna Sehovac)
+ 46 46 222 94 17