Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktigt vid affiliering och publicering!

Att du som forskare gör korrekt affiliering vid publicering av forskningsresultat är tillsammans med val av tidskrift direkt kopplat till hur mycket ALF-medel fakulteten erhåller.

Affiliering och val av tidskrift påverkar fördelningen av medel för klinisk forskning!

Den årliga ersättningen för klinisk forskning fördelas till varje landsting/sjukvårdsregion efter kvalitet. För att kunna bedöma kvalitet används en fördelningsmodell baserad på bibliometri under de senaste tre åren före utlysningen. Detta framgår i det nationella ALF-avtalet från 2014.

Bibliometrimodellen går i grova drag ut på att utifrån antalet publikationer och antalet citeringar till dessa, beräkna ett bibliometriskt index för varje landsting/sjukvårdsregion som har ALF-anslag.

Detta innebär att det är av största vikt att du och alla fakultetens forskare är noga med korrekt affiliering vid publicering och val av tidskrift.

Detta för att all klinisk forskning som görs vid fakulteten ska komma med i beräkningen av bibliometriskt index för Lunds universitet och Region Skåne.

Det är alltså direkt kopplat till hur mycket medel för klinisk forskning fakulteten erhåller.

Rekommendationer för affiliering

Instruktioner för affiliering och information om att publicera forskning

ALF Acknowledgement

Glöm inte att uppge att din forskning fått ALF-finansiering!

Om forskning fått finansiering från ALF-medel ska det stå med vid publicering. Acknowledgement för ALF-medel ska formuleras enligt följande:
"The study was financed by Swedish governmental funding of clinical research (ALF)."