Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valbara kurser

Bild på en skog med två smala stigar. En stig går och vänster och en stig går åt höger.

Forskarutbildningsnämnden erbjuder tre återkommande valbara kurser. Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten, Systematisk översikt och meta-analys: Introduktion till Cochrane-metodologi samt Försökdjursvetenskap.

Kurstillfällen

Hösten 2023

Svenskt kurstillfälle: 10-12 oktober + 24 oktober (på svenska)
Engelskt kurstillfälle: 15-17 november + 1 december (på engelska)

Kursledare

Jan Lexell jan [dot] lexell [at] med [dot] lu [dot] se
Christina Brogårdh christina [dot] brogardh [at] med [dot] lu [dot] se

Målgrupp

Forskningsstudenter vid medicinska fakulteten. Studenter som har gjort sin halvtidskontroll har företräde.

Poäng

1,5 högskolepoäng

Syfte

Kursen syftar till att de forskarstuderande ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i publiceringsprocessen och hur man skriver och granskar ett vetenskapligt manuskript.

Genomförande

Undervisningen sker huvudsakligen genom interaktiva undervisningsmoment. Kursen innehåller föreläsningar, granskning av vetenskapliga artiklar, grupparbeten, diskussioner, praktiska tillämpningar och självstudier. Kursen ges under fem dagar och inleds med tre kursdagar, därefter en dag med eget arbete och avslutas 2 veckor senare med en kursdag.

Kursplan (pdf 66,5 kB, ny flik)

Course dates 

Spring 2024:

Week 22, 27-31 May. Mornings are in class and the afternoons consist of individual work.

Course organizers 

Matteo Bruschettini matteo [dot] bruschettini [at] med [dot] lu [dot] se (matteo[dot]bruschettini[at]med[dot]lu[dot]se)

Martin Ringsten martin [dot] ringsten [at] med [dot] lu [dot] se (martin[dot]ringsten[at]med[dot]lu[dot]se)

Examinator

Stefan Hansson stefan [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se (stefan[dot]hansson[at]med[dot]lu[dot]se)

Target group 

The one week course is aimed towards PhD students and researchers at the Faculty of Medicine.
Participation is free for PhD students from European Economic Area (EEA) and Switzerland. Other external participants might require a fee for participation, see more on Cochrane Sweden’s website for this course.

Description

The course is aimed at PhD students and researchers who wants to increase their knowledge about how to conduct a systematic review or evidence synthesis. The course is also relevant for people who will use systematic reviews, evidence synthesis or results from randomized trials to inform decisions in healthcare (clinicians, decision makers, guideline developers, or policy makers).

The course aims to introduce and increase participants knowledge about the Cochrane methodology to systematic reviews with a focus on systematic reviews of interventions. During the week we will go through the process from the initial idea and research question that can be explored in a systematic review, tools to support the systematic review process, risk of bias, meta-analysis, the GRADE-approach to judge uncertainty, best practice reporting of results in reviews, and the use of systematic reviews in guidelines and decision making. 
The course will include lecturers and facilitators from several Cochrane Centers, each within their expert area. Lectures will be mixed with discussions and working in groups with exercises in the mornings, and after lunch participants will work individually within the Cochrane Interactive Learning-modules. There will be time to ask individual questions to our lecturers and facilitators about your own potential reviews or other evidence-related questions during the week.

Location

The course will be aimed to be conducted on campus in Lund for all days.

Examination
To pass the course you will need to attend the days in class, have an active participation in discussions and teamwork during these days, and completion of the module 1-8 and quizzes in Cochrane Interactive Learning.

Credits

The course is rewarded with 1,5 ECTS credits (equal to one week full time studies) for enrolled PhD students. All participants will receive a certificate of attendance for the course.

Resources and literature

Cochrane Interactive Learning modules, available from https://training.cochrane.org/interactivelearning 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, available for free from https://training.cochrane.org/handbook

Additional articles, books and some pre-course work will be handed out before the course starts.

Registration

You can register through the link in the right hand margin. Chose the correct date of the course. If you are an external participant (outside of Lund University), please clearly state this and your affiliation and professional title in “Other comments”, and try to fill the other information in as good as possible (if not relevant leave blank)

Kursplan (pdf 289,6, ny flik)

 

Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök

Kursansvarig: 

Lena Uller (lena [dot] uller [at] med [dot] lu [dot] se (lena[dot]uller[at]med[dot]lu[dot]se)) Docent, Respiratorisk Immunofarmakologi, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund

Examinator:

Lena Uller

Målgrupp

Detta är en obligatorisk kurs för doktorander vid Lunds Universitet som avser att arbeta med djur. Du registreras specifikt för de djurslag du avser arbeta med. Inga förkunskaper inom området krävs. Kursen motsvarar FELASA B, men är ännu inte formellt certifierad av Felasa B. 

Poäng

3 högskolepoäng för full kurs, 2 poäng om inte den praktiska delen utförs.

Tid & Lokal

Detta är en web-baserad utbildning som finns på Canvas Catalog. Du arbetar på egen hand vid din egen dator.

Kursinnehåll 

Kursen är på engelska & innehåller 15 moduler, varvat med självutvärderingar.

 • Modul 1: Etik och djuranvändning
 • Modul 2: Svensk lagstiftning
 • Modul 3: Journalföring
 • Modul 4: Identifieringsmetoder
 • Modul 5: Avbrytningskriterier
 • Modul 6: Biologi
 • Modul 7: Etologi
 • Modul 8: Hushållning
 • Modul 9: Djurvård och övervakning
 • Modul 10: Anestesi, analgesi och eutanasi
 • Modul 11: Sjukdomar hos försöksdjur
 • Modul 12: Försöksdjursmetodik
 • Modul 13: Genetiskt Modifierade Organismer
 • Modul 14: Alternativa metoder
 • Modul 15: Säkerhet på biomedicinska avdelningar

Genomförande

Ungefärlig tid för att avsluta den teoretiska delen är 40 h. De olika modulerna examineras kontinuerligt med självutvärderingar. Efter avklarad teori finns det möjlighet till en praktisk del, där omfattningen påverkas av dina inplanerade aktiviteter inom din forskning. Efter detta erhålls ett certifikat på din kunskap om att arbeta med djur.

Kurslitteratur

All litteratur finns på Canvas Catalog med länkar till hemsidor mm för mer information.

För frågor om kursen, vänligen kontakta djurutbildning [at] med [dot] lu [dot] se (djurutbildning[at]med[dot]lu[dot]se) 

Anmälan till kursen: Training in Laboratory Animal Science | Staff Pages (lu.se)

Andra valbara kurser erbjuds vid behov och publiceras på hemsidan när de är aktuella. Om du har förslag på en valbar kurs du skulle vilja gå och som du tycker att vi borde ge, går det bra att höra av dig till phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se 

Poäng: 1,5hp

Datum: 22 april- 26 april

Plats: Segerfalk, Wallenberg BMC Lund

Deltagare: 30

Allmänna uppgifter

Kursen i diabetesforskning vänder sig främst till doktorander vid Lunds universitet som är verksamma inom diabetesforskning eller relaterat ämne, men även deltagare upp till och med post doc nivå samt från andra organisationer är välkomna i mån av plats. Antalet deltagare kommer att begränsas till 30 personer. Vid översökning kommer en god spridning mellan grupper som ingår i DPLU/LUDC/EXODIAB att eftersträvas. Urvalet kommer att grundas på ansökan bestående av CV och ett brev där den sökande beskriver sitt behov av kursen.

Undervisningsspråk

Kursen kommer att ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna både en fördjupad och en breddad förståelse för den komplicerade sjukdomen diabetes. Vidare är syftet att ge deltagarna en ökad förståelse för experimentell forskning och de molekylära mekanismer som ligger bakom diabetes och hur dessa studeras samt insikt i hur diabetes diagnostiseras och behandlas. 

Mål för kursen

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

- sammanfatta klinisk diabetesforskning, hur diabetes diagnostiseras och behandlas

- sammanfatta experimentell diabetesforskning och de molekylära mekanismer som ligger bakom sjukdomen. 

- analysera sina egna forskningsprojekt utifrån experimentella förutsättningar, patientnytta och klinisk applicerbarhet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar ett stort antal viktiga aspekter av både klinisk och preklinisk diabetesforskning. Specifika områden som kommer att behandlas är: (epi)genetiska riskfaktorer för diabetes, ö-transplantationer, mekanismer som reglerar glukagon och insulinfrisättning, cell-system och djurmodeller, anatomin hos den langerhanska ön, insulinverkan, insulinsignalering, insulinresistens, diabetestyper, kost och träning, inkretin och tarmhormoner, diabetesrelaterade hjärt- och kärlsjukdomar, diabeteskomplikationer, samt strategier för diabetesbehandling.

Kursupplägg

Kursen kommer huvudsakligen att bestå av föreläsningar som ges av forskare aktiva inom det område som behandlas. Varje föreläsningsdag följs av diskussioner där deltagarnas egna forskningsprojekt sätts i relation till det område som presenteras. Föreläsare kommer framförallt från Lunds universitet och SUS, men även inbjudna från andra universitet. Vidare kommer några patientfall att diskuteras. Deltagarna kommer även, om omständigheterna tillåter, att besöka endokrinologiska kliniken för att få insikt i diabetessjukvård. 

Examination

Efter kursavslut examineras studenterna med en hemtentamen som ska inlämnas senast 2 veckor efter kursens slut. Inför tentamen kommer studenterna att informeras om regler för plagiering. 

Betyg

Betygsskala Godkänd eller underkänd 

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är den som är antagen till forskarutbildning med inriktning mot diabetes, nutrition, metabolism eller välfärdssjukdomar, samt i mån av plats även post docs verksamma inom samma fält. Anställda vid Lunds Universitets Diabetes Centrum och EXODIAB har förtur, men kursen är öppen även för deltagare från andra organisationer.

Litteratur

Kursen definieras av föreläsningarna.

 

Poäng: 1.5 hp (heltid)

Datum: 13 maj – 17 maj 2024

Introduktion

Kursen ger en bakgrund till problemet ”saknade data” och vilka konsekvenserna av enkla ad-hoc metoder för lösning av detta problem kan bli. För- och nackdelar med olika metoder diskuteras; Fokus på denna kurs är multipel imputation (MI), en metod som deltagarna också får prova på under kursens laborativa delar.

Syfte: Att göra deltagarna medvetna om potentiella konsekvenser av felaktig hantering av saknade data i medicinsk forskning i allmänhet samt att ge dem redskap för korrekt hantering av saknade data i den egna forskningen.

Kursen innehåller följande teman:

 • Introduktion till saknade data
  • Att identifiera saknade data
  • Möjliga konsekvenser av saknade data
  • Mekanismer för uppkomst av saknade data
  • Kort översikt av metoder för hantering av saknade data
 • Multipel imputation
  • Översiktligt om teorin bakom MI
  • Metoden ”chained equations”
  • Att bygga en imputationsmodell
  • Analys av imputerade data
  • Diagnostik av MI-modellen (modellvalidering)
 • Rapportering MI-resultat och metodens begränsningar
  • Riktlinjer för rapportering av analyser av multipel-imputerade data
  • MI-metodens begränsningar

Schema:

Måndag, tisdag (fm), onsdag och fredag (fm) – aktiviteter i klassrummet, tisdag (em) samt torsdag – eget arbete, fredag (em) - examination.

Lärare:

Aleksandra Turkiewicz, docent, CStat, Enheter för klinisk epidemiologi, Kliniska Vetenskaper, Lund

Pär-Ola Bendahl, docent, fil. dr., Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet (par-ola [dot] bendahl [at] med [dot] lu [dot] se (par-ola[dot]bendahl[at]med[dot]lu[dot]se))

Examinator:

Jonas Björk, professor, fil. dr., Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet (jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se (jonas[dot]bjork[at]med[dot]lu[dot]se))

Språk: Engelska

Målgrupp och förkunskaper : Målgruppen är alla doktorander vid medicinska fakulteten som i sina projekt hanterar datamängder med saknade data. I andra hand, och i mån av plats, öppnas kursen upp för post-docs och seniora forskare som önskar lära sig mer om hantering av detta problem. Deltagare måste ha förkunskaper motsvarande tillämpad statistik I och II samt gedigen kunskap i hantering av ett statistiskt programpaket där implementering av multipel imputation finns (t ex R, Stata eller SPSS). Deltagare måste ha teoretisk och praktiskt kunskap om linjära samt logistiska regressionsmodeller.

Antal deltagare: 20

Plats: Lund

Kursledare 
Karin Engström (karin [dot] engstrom [at] med [dot] lu [dot] se)

Examinator
Helena Persson

Målgrupp:

Doktorander på medicinska fakulteten.  Kursen är i mån av plats även öppen för övriga sökande med anknytning till fakulteten, såsom disputerade forskare.

Omfattning
En vecka (1.5 ECTS credits). Fem dagar är schemalagda. Självstudier ingår.

Lokal
TBA

Datum
Vecka 40 2023. Måndag till torsdag 9-16. Den sista dagen är närvaro på plats inte obligatorisk.

Antal deltagare

24

Språk

Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap i programmeringsspråket R för att underlätta en självständig framtida användning av verktyg skrivna och/eller implementerade på detta språk, såsom exempelvis statistiska analyspaket. Kursens fokus ligger på hantering av data (som att t.ex. importera, sammanfatta information och ändra kolumner i tabeller) och visualisering (som att t.ex. att skapa olika typer av diagram).

Mål för kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • Utföra grundläggande hantering av data med hjälp av R
 • Identifiera potentiella fallgropar vid hantering av data med R
 • Skapa grundläggande och visuellt tilltalande diagram med R
 • Identifiera online-resurser för att självständigt svara på frågor och utföra felsökning vid programmering i R

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande termer och koncept inom programmering. Deltagarna kommer att få kunskap i bl.a. hur man importerar data till RStudio/Posit,

sammanfattar data, skapar ny data, gör korsreferenser, sammanfogar data, väljer lämpliga grafiskt tilltalande diagram i olika format, och exporterar data och diagram i olika format. Vi kommer att fokusera på paket som ingår i programpaketet tidyverse.

Kursupplägg

Kursen kommer att ha en föruppgift där deltagarna ska installera RStudio/Posit och bedriva självstudier inom grundläggande programmeringskoncept och terminologi enligt litteraturlistan. Tillgång till bärbar dator förutsätts. Kursen består av fyra obligatoriska heldagar med en blandning av olika undervisningsformer såsom föreläsningar, programmeringsdemonstrationer och individuella övningar. På kursens sista dag kommer eleverna att arbeta med examinationen och lärare kommer att finnas tillgängliga under dagen. Deltagande på plats krävs inte för kursens sista dag. Deltagare som av någon anledning inte kan delta i de obligatoriska föreläsningarna har möjlighet att arbeta på de angivna övningarna på egen hand och kontakta lärare under de schemalagd tid.

Examination

Examinationen består av uppgifter som ska lösas med hjälp av programmering i R. Programmerings-skript som används för att svara på frågorna ska skickas till lärarna för utvärdering.

Betyg

Godkänd eller Underkänd.

Förkunskapskrav

Sökande som är antagna till antagen till forskarutbildning på Lunds universitet kommer att prioriteras. Andra sökande anslutna till Medicinska fakulteten kan antas om det finns lediga platser.

Litteratur

Deltagarna får en text om grundläggande programmeringskoncept och termer en vecka före kursstart. Under kursen kommer texter som innehåller förklaringar av kommandon och övningar att delas ut.

Information in english: Applied Statistics III: Regression Analysis

Poäng: 3 hp (halvtid)

Datum: 6 november – 1 december 2023

Kursmål och syfte: Kursen ger deltagarna ingående kunskaper om flera metoder för regressionsanalys och hur dessa kan användas inom medicinsk forskning.

Kursen innehåller följande teman:

 • Introduktion till teori och metod för regressionsanalys
 • Linjär regression för kontinuerliga utfall: analys, diagnostik och robusta metoder. Variansanalys (ANOVA).
 • Logistisk regression för binära utfall: analys, tolkning och diagnostik. Prediktion av utfallssannolikheter och transformation av parameterskattningar till riskkvoter och riskdifferenser.
 • Ordinal och multinomial logistisk regression för kategoriska utfall: analys, tolkning och diagnostik. Prediktion av utfallssannolikheter.
 • Poissonregression och andra metoder för räknedata: analys, tolkning och diagnostik. Prediktion av utfallssannolikheter.

Schema:

Måndag 6 november: Individuella förberedelser, såsom att lära sig grundläggande Stata-kommandon. (Notera: deltagarna kan välja mellan statistikprogrammen Stata och R. En introduktion till grundläggande Stata-kommandon kommer att tillhandahållas.)

Tisdag 7 november: Föreläsningar och övningar 9-16

Torsdag 9 november: Föreläsningar och övningar 9-16

Tisdag 14 november: Föreläsningar och övningar 9-16

Torsdag 16 november: Föreläsningar och övningar 9-16

Tisdag 21 november: Föreläsningar och övningar 9-16

Onsdag 22 november: Grupparbeten 9-16

Torsdag 23 november: Grupparbeten 9-16

Fredag 24 november: Projektpresentationer 9-12

Måndag 27 november – fredag 1 december: Hemtentamen (förväntad tid att lägga ner: 1-2 dagar)

Lärare:

Anton Nilsson, docent, fil. dr., Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet (anton [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se)

Pär-Ola Bendahl, docent, fil. dr., Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet (par-ola [dot] bendahl [at] med [dot] lu [dot] se)

Sara Ekberg, fil. dr., Karolinska institutet (sara [dot] ekberg [at] ki [dot] se)

Examinator:

Jonas Björk, professor, fil. dr., Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet (jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se)

Språk: Engelska

Målgrupp: Doktorander i medicin. Deltagare ska ha genomgått Tillämpad statistik I och II eller motsvarande med godkänt resultat.

Antal deltagare: 20

Plats: Lund

Litteratur: 

 • Vach, W. Regression models as a tool in medical research. CRC Press, 1st ed., 2013. (Tillgänglig som e-bok vid Lunds universitetsbibliotek.)
 • Ytterligare material som kommer att göras tillgängligt för deltagarna.

Kursledare:

Patrik Önnerfjord (patrik [dot] onnerfjord [at] med [dot] lu [dot] se (patrik[dot]onnerfjord[at]med[dot]lu[dot]se))

Lotta Happonen (lotta [dot] happonen [at] med [dot] lu [dot] se (lotta[dot]happonen[at]med[dot]lu[dot]se))

Examinator: Prof. Johan Malmström (johan [dot] malmstrom [at] med [dot] lu [dot] se (j)ohan [dot] malmstrom [at] med [dot] lu [dot] se)

Målgrupp: doktorander på medicinska fakulteten

Plats: Kursen ges i huvudsak fysiskt på plats men vissa delmoment digitalt

Tidpunkt: Vecka 49 (4-8 december), vissa självstudier veckan innan kursen (ca 4tim) med viss litteratur samt första delen av individuellt obligatoriskt projektarbete.

Antal deltagare: max 12

Allmänna uppgifter: Målgruppen är doktorander vid Medicinska fakulteten som med denna kurs kommer lära sig grunderna inom biologisk masspektrometri och klinisk proteomik. Kursen ges på heltid för forskarstuderande (valbar kurs) vid medicinska fakulteten i Lund. Den är i mån av plats, även öppen för övriga doktorander, post-docs och andra intressenter vid medicinska fakulteten (såsom kliniska forskare) eller annan fakultet inom LU. Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier.

Masspektrometri (MS) är en teknik för att mäta molekylvikten (m/z) och mängd av biomolekyler t.ex. proteiner och peptider. Klinisk proteomik beskriver storskalig analys av proteiner i kliniska prover (vävnad/celler/vätska) och MS-baserad proteomik används flitigt inom life science med tillämpningar som spänner från grundläggande forskningsfrågor till precisionsmedicin, t.ex. identifikation av biomarkörer eller för bakteriell identifiering vid akut sepsis för att välja effektiv läkemedels-behandling och därmed rädda liv.

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte: Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för biologisk masspektrometri och klinisk proteomik med kunskap om aktuella metoder samt applikationer inom life science. Förvärvade kunskaper kommer sedan appliceras i studenterna egna projekt

Mål för kursen: efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

 • förklara grundprinciperna för masspektrometri (MS) och proteomik
 • förstå hur biologisk MS kan användas i ett vidare perspektiv t.ex. identifiera kritiska sekvenser ”de novo” från okända proteiner och hur MS kan användas för att få fram strukturell information om konformation eller protein-protein interaktioner
 • beskriva och föreslå analytiska MS-metoder för olika biologiska frågeställningar – samt diskutera för- och nackdelar med dessa
 • delta i vetenskapliga diskussioner angående proteomik och kritiskt granska vetenskapliga resultat
 • genomföra enklare analys från MS-data, inklusive identifikation och kvantifiering av proteiner
 • planera hur masspektrometri skulle kunna komma till användning inom din egen forskning och möjliggöra experiment som skulle kunna förbättra ditt projekt

Kursinnehåll: Föreläsningar kommer innehålla grunderna inom biologisk masspektrometri och klinisk proteomik såsom principer för identifiering och kvantifiering av proteiner men även inbjudna föreläsare (seniora forskare inom biologisk MS och klinisk proteomik) som kommer att ge exempel på olika applikationer.

Följande delar kommer att behandlas på kursen:

 • Introduktion till masspektrometri och klinisk proteomik
 • Separationstekniker
 • Protein identifikation
 • Karakterisering av post-translationella modifikationer (PTMs)
 • Kvantitativ proteomik
 • Experimentell design
 • Tolkning av MS-data, proteomik-verktyg

Kursupplägg: Föreläsningar, gruppövningar (parvis), PBL, instrument-demonstration, rundvandring på D13, datorövningar

Examination: För godkänt på kursen krävs, förutom godkänd inlämningsuppgift och två muntliga presentationer, aktivt deltagande på kursens samtliga moment.

Betyg: Godkänd eller underkänd

Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs. Antagna till forskarutbildning på medicinska fakulteten har företräde.

Litteratur: Utvalda vetenskapliga artiklar och övrigt utbildningsmaterial kommer att delges innan och under kursen.

Course given autumn 2023

Week 39-41 (September 27 – October 13)

Course leader

Fredrik Ek (Fredrik [dot] Ek [at] med [dot] lu [dot] se (fredrik[dot]ek[at]med[dot]lu[dot]se))

Ana Carneiro (Ana [dot] Carneiro [at] med [dot] lu [dot] se (ana[dot]carneiro[at]med[dot]lu[dot]se))

Examiner

Marcus Järås (Marcus [dot] Jaras [at] med [dot] lu [dot] se (marcus[dot]jaras[at]med[dot]lu[dot]se)

Target group

Ph.D. students at a Faculty of Medicine

Language

English

Scope

The course equals two week (3 hp/credits). 10 days are scheduled, as well as self-studies.

Place

See schedule

Number of participants

15

Course content

The course covers the general process for development of a new drug from preclinical discovery via pre-clinical development and clinical trials. The course will address scientific, strategic and regulatory challenges from discovery to approval of a new drug and also includes key methods and terminology. It also covers the importance of the professional groups that are involved in the different phases of the development of a new drug. This course will prepare you for future work in the pharmaceutical industry as well as work in academia regarding innovations, early drug development and entrepreneurship.

 

Learning outcomes

 • give an account of drug development from discovery to registration of a new
 • drug and describe commonly occurring methods associated with drug development.
 • give an account of important breakpoints in the drug development process
 • give an account of different types of patents that occur in drug development
 • describe the laws and rules that control the development of a new drug in the pre-clinical and clinical phase
 • describe the different phases of the clinical development
 • give an account of different possibilities for funding drug development in the preclinical and clinical phase
 • participate in teamwork to provide theoretical and practical solutions for assignments related to drug development and clinical trials
 • behave with a professional approach, respect others' opinions in discussions of drug development and clinical trials and meet set deadlines
 • reflect on ethical considerations during the drug development process
 • reflect on different strategies to achieve scientific, market-related and regulatory goals during drug development

 Course design

The fundament in the course is seminars by experts mainly from the Life science industry, but also from Region Skåne and Lund University. In addition to seminars, the students will carry out team-based activities. The working methods in the course mostly involve active learning, requiring the students to prepare before each teaching component. The students are expected to behave professionally and, just as in a future work situation, participate constructively in team-based activities.

Assessment

Multiple-choice questions to test learning outcomes for knowledge and understanding. If there are special reasons, other forms of assessment may apply. The examiner, in consultation with Disability Support Services, may deviate from the regular form of examination in order to provide a permanently disabled student with a form of examination equivalent to that of a student without a disability.

Grades

Marking scale: Fail or Pass.

To achieve the grade of Pass as a final grade, the grade of Pass is required on the multiple-choice question test.

Entry requirements

PhD students at a Medical faculty.

Literature

Relevant articles will be distributed to the students during the course. The students will also search for relevant information themselves.

For information about the course in EnglishHealth and Environment with Special Focus on Climate Change and Sustainability

Apply hereForskarutbildningskurser (lu.se)

Kursledare

Kristoffer Mattisson kristoffer [dot] mattisson [at] med [dot] lu [dot] se (kontaktperson)

Examinator

Professor Karin Broberg

Målgrupp

Forskarstuderande och post-docs med intresse att förstå samband mellan miljö och hälsa och hur dessa kan komma att påverkas av klimatförändringar. Doktorander vid Lunds universitets Agenda 2030 forskarskola kommer att ges förtur, därefter doktorander vid Lunds universitet. I mån av plats kan även masterstudenter läsa kursen.

Time

Hösten 2023: Fulltime Week 35-39 (28 August to 26 September). För att hjälpa de studenter som har ytterligare åtaganden kommer gemensamma delar av kursen, till exempel gruppövningar och föreläsningar, att företrädesvis vara begränsade till tre dagar i veckan.

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Plats

Kursen ges digitalt via zoom och kursplattformen canvas
7,5 hp (full-time)

Deltagarantal

20

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kursen riktar sig till en bred målgrupp och förutsätter inga specifika förkunskaper annat än att man skall vara antigen som doktorand eller mastersstudent.  

Mål

Denna kurs, med en tvärvetenskaplig inriktning, syftar till att tillhandahålla kunskap och öka förståelsen inom miljöepidemiologin, med fokus hälsa och miljö och relevanta hållbarhetsmål (SDG).
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande moment:
1)    Introduktion till
Miljömedicin och miljöepidemiologi
Klimatologi, klimatmodelleringar och klimatförändringar

2)    Fördjupningar inom olika tema med fokus på hälsoaspekter, miljö och klimat 

 • Värme och kyla
 • Luft 
 • Vatten
 • Den byggda miljön
 • Livsstil, yrke och kost

Utöver fördjupande tema kommer föreläsningar ges som kopplar an till kursens övergripande syfte.

Kursen startar med inledande föreläsningar för att ge kursdeltagarna möjlighet att skapa goda förutsättningar för att fördjupa sig i hälsoaspekter och miljö. Under kursen ges föreläsningar samt individuella uppgifter och gruppövningar inom olika teman. Fördjupningsarbetet introduceras tidigt och pågår under hela kursen. Arbetet utförs individuellt men tid kommer att avsättas för feedback fördjupningsarbetet att presenteras. Innan detta utses en opponent som i samband med presentationen av arbetet leder en diskussion om detta.

Kursstruktur

Heltidskurs (100%) som hålls mellan veckorna 35-39 (28 augusti till 26 september 2023). Kursen kommer att bestå av en blandning av gruppövningar, individuella uppgifter och föreläsningar. För att hjälpa de studenter som har ytterligare åtaganden kommer gemensamma delar av kursen, till exempel gruppövningar och föreläsningar, att företrädesvis vara begränsade till tre dagar i veckan. Parallellt med dessa schemalagda komponenter kommer arbete med ett individuellt projektarbete fortlöpa under hela kursen.

Examination

Fördjupningsarbete. För att få godkänt på kursen krävs, utöver ett godkänt fördjupningsarbete, aktivt deltagande på alla kursens övningar och grupparbeten.

Kurslitteratur  

Artiklar så väl som annat digitalt material kommer att distribueras för kursstart samt kontinuerligt under kursen.
 

Course dates:

Campus 1 27 Feb – 2 Mar 2023 (Location: Arba Minch University, Ethiopia)
Campus 2 2-5 May 2023 (Digital)
Campus 3 2-5 Oct 2023 (Location: Arba Minch University, Ethiopia)
Campus 4 27-30 Nov 2023 (Digital)

Course leader:

Abayneh Tunje Tanga

Email: abayneh_tunje [dot] tanga [at] med [dot] lu [dot] se (abayneh_tunje[dot]tanga[at]med[dot]lu[dot]se)

Target group: PhD-Students registered at Arba Minch University or Lund University or intend to be within the next six months.

Scope:

7,5 ECTS credits

Locations:

Arba Minch University, Ethiopia and digital.

General information:

The course is aimed at those who are planning a complex intervention involving children, adolescents and/or families in their research. The purpose of the course is to increase knowledge about complex interventions in healthcare with a particular focus on research that includes children/adolescents and their families.

The course is conducted using four modules consisting of two mandatory campus meetings and two mandatory digital meetings. The campus meetings will be held at Arba Minch University, Ethiopia. In between the meetings, the course participants will work on writing their own research plan of a planned or ongoing research project that includes a complex intervention and involves children, adolescents and/or families.

Aim:

The aim of the course is to increase the knowledge of complex interventions in healthcare with a special focus on research including children and their families.
 

 • Aktivitetsbalans vid hälsa, ohälsa och sjukdom
 • Att samla och använda biobanksprover inom forskning
 • Applied Epidemiology and statistics III: Causal inference with non-randomized data (samarbete med GU - apply here for this course)
 • Approaches to handling of missing data (samarbete med GU - online course)
 • Basic Data Handling and Visualization with R
 • Clinical proteomics and biological mass spectrometry
 • Complex interventions in health care with a special focus on the care of adults and older persons
 • Diabetes research
 • Drug development and clinical trials 
 • Epidemiology I - Introduction to Epidemiology
 • Flödescytometri, Introduktionskurs
 • Flödescytometri, Fortsättningskurs
 • Glycobiology
 • Health and Environment with special focus on climate change and sustainability
 • Introduction to programming
 • MAX IV/ESS-based imaging for medical and biomedical research, experimental setup
 • Medicinsk bioinformatik, introduktionskurs
 • Neutron scattering for medical and biomedical research, experimental part.
 • Perspektiv på genus och intersektionalitet i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning
 • Preklinisk avbildning
 • Tillämpad epidemiologi och statistik III: Kausal inferens med icke-randomiserad data
 • Tillämpad kvalitativ metod II 
 • Tillämpad statistik III - Statistiska metoder för upprepade mätningar
 • Tillämpad statistik III- Tidsserieanalys i klinisk epidemiologi och miljöepidemiologi
 • Tillämpad statistik III - Överlevnadsanalys
 • X-ray micro- and nanoimaging for medical and biomedical research, experimental part