Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hitta undervisningsuppdrag

Hitta undervisningsuppdrag

Är du intresserad av att undervisa vid Medicinska fakultetens utbildningsprogram? Här finns information om undervisning och hur du ansöker eller anmäler ditt intresse.

Medicinska fakulteten har flera utbildningsprogram på både grund- och avancerad nivå. Samtliga program använder sig av lärare som har en anställning vid någon av fakultetens institutioner.


Aktuella utlysningar

Anmäl ditt intresse att bli ny programdirektör för Fysioterapeutprogrammet!

Uppdraget som programdirektör omfattar 50 procent av arbetstiden.

Som programdirektör har du ett övergripande ansvar att på bästa sätt förvalta de medel som grundutbildningsnämnden avsätter för att skapa ett utbildningsprogram med hög kvalitet med studentens lärande i centrum. 

Här finns uppdragsbeskrivningar

Du bör ha läraranställning vid fakulteten, minst 10 veckors dokumenterad högskolepedagogisk utbildning samt god samarbetsförmåga. Du ska kunna kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Tidigare ledningsuppdrag inom fakulteten (kursledare eller examinator) är ett krav och erfarenheter av utbildningsadministration är meriterande. 

Din intresseanmälan ska innehålla de viktigaste erfarenheterna du tagit med dig från tidigare utbildningsuppdrag, ledningsuppdrag och högskolepedagogisk utbildning och hur dessa erfarenheter kan hjälpa programmens framtida utveckling. Intresseanmälan ska också innehålla ett CV där omfattning av högskolepedagogisk utbildning, tidigare ledningsuppdrag inom utbildning och nuvarande tjänst tydligt framgår. 

Märk din ansökan med "Programdirektör Fysio" och skicka senast 22 mars till ketty [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se (ketty[dot]andersson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Om det finns flera kandidater kommer ett urval att ske innan intervjuer med kandidaterna påbörjas. Beslut om tillsättning tas av programnämndens ordförande i samråd med vicedekan med ansvar för grundutbildning, studentrepresentant och representant från programnämnd. Beslut kommer att meddelas under höstterminen 2024 för att möjliggöra tjänsteplanering inför 2025 och underlätta överlämning.

Vid frågor, kontakta ketty [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se (ketty[dot]andersson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Ketty Andersson
Programnämndsordförande PNR


Så här söker du

Hur tillsättningen går till varierar från program till program. Alla program prioriterar personer med lärartjänst vid tillsättning av uppdrag. I första hand bör du som söker undervisningsuppdrag kontakta din biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå (GAP).

Nedan finns specifik information från några av våra program. Den beskriver hur undervisningsuppdrag tillsätts på dessa.

Både biomedicin kandidat- och masterprogram har engelska som undervisningsspråk och utlyses internationellt. Alla större utbildningsuppdrag med utbildningsansvar såsom kursledare och examinator utses i konkurrens av programdirektör i samråd med programnämndsordförande.

Sådana uppdrag annonseras ut i form av en intresseanmälan som ska skickas in till programledningen.

Om du är intresserad av att bli kursledare eller examinator behöver du hålla utkik efter annonser i fakultetens månadsbrev (skickas till medarbetare vid Medicinska fakulteten och affilierade inom hälso- och sjukvården i Region Skåne) och/eller e-post som skickas på teachers-listan, teachers [at] med [dot] lu [dot] se.

Alla andra undervisningsuppdrag på programmets kurser tillsätts av respektive kursledare baserat på kompetens och erfarenhet. Om du söker utbildningsuppdrag på någon av programmens kurser så kontaktar du respektive kursledare.

Kontaktuppgifter

Lista över kurser med kontaktuppgifter hittar du här:

Biomedicinprogrammet kandidatnivå, kontakt (lärplattformen Canvas)

Biomedicinprogrammet masternivå, kontakt (lärplattformen Canvas)

Om du till exempel vill undervisa, handleda projektarbeten eller delta i examinationer inom läkarprogrammet så kontakta din GA-prefekt på din institution. Hen kan ge dig tips om vilka möjligheter som finns och om vart du kan vända dig.

Nedan anges några vanliga uppdrag inom läkarprogrammet. Om du arbetar kliniskt som läkare kan du vända dig till ämnesansvarig på din kursort (se längre ned på denna sida).

Om du är disputerad inom ett biomedicinskt område

PBL-tutor

På termin 1-4 inom läkarprogrammet är PBL den huvudsakliga undervisningsformen. Man kan anmäla sitt intresse för att vara tutor i början av terminen inför efterföljande termin. Mail om detta skickas ut på teachers-listan och till GA-prefekterna som ska sprida det inom institutionen.

För att kunna vara tutor måste du ha gått MedCULs kurs i problembaserat lärande. Tillsättning av PBL-uppdrag görs av kursansvarig i samråd med GA-prefekter. Personer med lärartjänst prioriteras.

Problembaserat lärande, kurs MedCUL

Handledning – projektarbeten termin 5 och 10

Du kan handleda projektarbeten på termin 5 och 10. Mer information finns här:

Projektarbete termin 5 (lärplattformen Canvas)

Projektarbete termin 10 (lärplattformen Canvas)

Registrera ett projekt i en för studenterna sökbar projektdatabas (webbplats för exjobb)

Vill du engagera dig ytterligare i läkarprogrammet?

Det är mycket positivt om du vill engagera dig i utbildningen. Det dyker med jämna mellanrum upp behov av lärare för andra typer av undervisningsuppdrag. Om du är intresserad av ytterligare engagemang i läkarprogrammet så meddela dels kursansvarig på den kurs där du har undervisning dels din GA-prefekt.

Om du arbetar kliniskt som läkare

För varje kliniskt ämne så finns det en ämnesansvarig på varje kursort (Helsingborg, Lund, Malmö) som planerar och utvecklar ämnet tillsammans. Om du vill engagera dig i undervisningen är det därför enklast att ta kontakt med den ämnesansvariga inom din disciplin.

Vi ser gärna att handledarkompetensen stärks. Om du inte redan gjort det så genomför gärna kursen "Specialisering i klinisk handledning av läkarstudenter - grundnivå".

Specialisering i klinisk handledning av läkarstudenter - grundnivå

Om du är disputerad kan du handleda läkarstudenters projektarbete på termin 5 och termin 10. Mer information finns här:

 

Projektarbete termin 5 (lärplattformen Canvas)

Projektarbete termin 10 (lärplattformen Canvas)

 

Registrera ett projekt i en för studenterna sökbar projektdatabas (webbplats för exjobb)

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa ansvarar för tolv utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå.

Om du till exempel vill undervisa eller handleda projektarbeten inom något av dessa program så kontakta biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå (GAP) på Institutionen för hälsovetenskaper.

Kontaktuppgifter Institutionen för hälsovetenskaper (Medicinska fakultetens externa webbplats)

De tolv utbildningsprogrammen är:

 • Barnmorskeprogrammet (avancerad nivå)
 • Hälsovetenskapligt basår
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet (grundnivå)
 • Sjuksköterskeprogrammet (grundnivå)
 • Specialistsjuksköterskeprogram (avancerad nivå) med inriktning mot:
  - akutsjukvård
  - ambulanssjukvård
  - anestesisjukvård
  - barnsjukvård
  - distriktssköterska
  - intensivvård
  - operationssjukvård
  - psykiatrisk vård

Kontakt

Du som söker uppdrag kontaktar i första hand din biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Övriga frågor om detta avsnitt:

Mattias Collin
Ordförande, Programnämnden för masterutbildningar
mattias [dot] collin [at] med [dot] lu [dot] se

Utbildningsprogram

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Biomedicinprogrammet (ges på engelska)
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Hälsovetenskapligt basår
 • Logopedprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Masterprogram i biomedicin (ges på engelska)
 • Masterprogram i folkhälsa (ges på engelska)
 • Masterprogram i medicinsk vetenskap (ges på engelska)
 • Röntgensjuksköterske-programmet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterske-programmen (åtta olika)