Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogiska perspektiv på program

Pedagogiska perspektiv på program är en av de valbara kurser som erbjuds för att uppnå tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

översikt över 10 veckors högskolepedagogisk utbildning med fokus på valbara kurser

Vem är kursen tänkt för?

För dig som undervisar vid Medicinska fakulteten och har läst minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning

Förkunskapskrav

För denna kurs krävs genomgångna kurser motsvarande fem veckors högskolepedagogisk utbildning, det vill säga Perspektiv på lärande och Perspektiv på kurs, eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för att kunna ta ett pedagogiskt ledningsansvar inom fakultetens utbildningsprogram.

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar 120 timmars arbete. För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt godkända kursuppgifter. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs kunna

  • förklara hur utbildningsprogram i högre utbildning organiseras och leds
  • resonera kring kvalitetsarbetet i ett utbildningsprogram och ge exempel på hur kvalitetsplaner används i den egna verksamheten
  • resonera kring hur valet av lärandemetoder ett program kan påverka resultat och kvalitet
  • kommunicera egna erfarenheter av högre utbildning i ett programperspektiv relaterat till aktuellt kunskapsläge i högskolepedagogik
  • reflektera kring hur lärare och studenter kan samverka i ett utbildningsprogram för att främja hållbarhet, internationalisering och hög kvalitet i utbildningen.

Centralt i kursen är val av pedagogiska metoder och dess implikationer för ett utbildningsprogram. Vi diskuterar hur man kan leda pedagogiskt utvecklingsarbete på programnivå. Vi behandlar hur studentsamverkan för ökad kvalitet i utbildningen kan se ut. I innehållet finns också en del om utbildningsorganisation, ekonomi och styrning.

Kursen inleds med tvådagars kursträff och följs av planering och eget arbete. Därefter träffas vi åter under två dagar innan arbetet slutförs och presenteras. En viktig del av kursen är att förankra och presentera utvecklingsarbete i det egna programmet. Mellan kursträffarna ingår läsning av artiklar.

Kursdatum vårterminen 2025

DatumTid
23 januari9:00-16:00
24 januari9:00-16:00
29 januari9:00-16:00
24 februari9:00-16:00
25 februari9:00-16:00
20 mars9:00-16:00

Anmäl dig här.

Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (till exempel annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng.

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)