Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet rör allt vi gör med hjälp av digitala verktyg, men också hur vi i hanterar information i analog form. Vi behöver alla hjälpa till att värna vår informationssäkerhet på universitetet.

Några risker med brister i informationssäkerheten:

  • Vi kan få stora förseningar i forskning och undervisning
  • Vi riskerar felaktiga forskningsresultat
  • Vi riskerar viten p.g.a. lagbrott mot exempelvis Dataskyddsförordningen
  • Vi riskerar kränkningar mot den personliga integriteten hos enskilda
  • Forskning kan gå miste om finansiering och externa samarbeten
  • Vi riskerar ett skadat förtroende för universitetet 

Gör så här om det inträffar en informationssäkerhetsincident eller händelse

En incident innebär att information eller data 

  • har blivit eller riskerar att bli tillgänglig för obehöriga 
  • har blivit förstörd, förkommen, eller är otillgänglig
  • har blivit felaktig eller korrupt

Beroende vad som hänt ska du omedelbart rapportera detta till infos%C3%A4k [at] med [dot] lu [dot] se (infosäk[at]med[dot]lu[dot]se) eller på: 
Lunds universitets incidentsida (webbplats för LU Support/Servicedesk) 

Om du är osäker på om en incident inträffat, kontakta informationssakerhet [at] lu [dot] se (informationssakerhet[at]lu[dot]se) för vägledning eller infos%C3%A4k [at] med [dot] lu [dot] se (infosäk[at]med[dot]lu[dot]se).

Kontakt

För generella frågor rörande informationssäkerhet kontakta

infos%C3%A4k [at] med [dot] lu [dot] se (infosäk[at]med[dot]lu[dot]se)

För vägledning rörande informationssäkerhet kontakta

informationssakerhet [at] lu [dot] se (informationssakerhet[at]lu[dot]se)