Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kostnad för att publicera

Lunds universitet har avtal med flera förlag, vilka ger rabatterade publiceringsavgifter för författare från LU i förhållande till förlagens listpris.

En del av publiceringskostnaden betalas av LU centralt och därefter fördelas resten av kostnaden ut på fakulteterna baserat på storleken på forskningsintäkterna. Fakulteten fakturerar i sin tur sedan den publicerande forskaren denna del av kostnaden för publikationen. Detsamma gäller om man publicerar i rena open access-tidskrifter som inte ingår i något av förlagsavtalen. På Medicinska fakulteten innebär detta att alla som publicerar artiklar, oavsett publikation, själva betalar 18,5% av listpriset för publikationen.

UB betalar en del av kostnaden för publicering och fördelar sedan ut resten av kostnaderna på fakulteterna. Därefter vidarefakturerar fakulteten resterande kostnad till den publicerande forskaren/forskargruppen.

Detta innebär att du som författare själv betalar 18,5%* av listpriset för publikationen.

Notera: Om det när du skickar in din artikel står att "ditt universitet betalar" så innebär det att universitetet hanterar transfereringen av pengarna, men du betalar fortfarande själv 18,5% av kostnaden i ett senare skede.

*Denna procentsats gäller innevarande tidsperiod, men kan komma att justeras i samband med nästa faktureringsperiod.

UB betalar en del av kostnaden för publicering och fördelar sedan ut resten av kostnaderna på respektive fakultet två gånger per år, i maj och november.

Därefter fakturerar Medicinska fakulteten den publicerande forskaren/forskargruppen dessa kostnader.

Du som publicerar får alltså två fakturor om året från fakulteten, en i juni och en i december, på de 18,5%* av listpriset som du ska betala.

*Denna procentsats gäller innevarande tidsperiod, men kan komma att justeras i samband med nästa faktureringsperiod.

Alla på Medicinska fakulteten som publicerar, oavsett publikation, måste betala för publikationen. Det du betalar är 18,5% av listpriset för publikationen (procentsatsen kan komma att justeras till nästa fakturering).

Notera: Om det när du skickar in din artikel står att "ditt universitet betalar" så innebär det att universitetet hanterar transfereringen av pengarna, men du betalar fortfarande själv 18,5% av kostnaden i ett senare skede.

Svenska forskningsfinansiärer finansierar publiceringsavgiften i tidskrifter från PLOS, Frontiers och MJS Publishing

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har beslutat att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. PLOS, Frontiers och MJS Publishing omfattas av detta beslut, vilket innebär att alla forskare och doktorander kopplade till Lunds universitet kan publicera i dessa tidskrifter utan avgift för författare eller organisation.

Beslutet gäller för artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2024. Avtalet täcker alla artikeltyper. 

Vad gäller för mig som författare? 

Avtalet ger obegränsad öppet tillgänglig publicering i samtliga tidskrifter från PLOS, Frontiers och MJS Publishing. Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY. För att underlätta för förlag och finansiärer att identifiera forskare från organisationer som ingår i avtalet är det viktigt att göra följande:

  • Ange din affiliering till Lunds universitet i artikeln och, om möjligt, i förlagets manushanteringssystem.
  • Korresponderande författares affiliering till Lunds universitet ska framgå i den publicerade artikeln.
  • Använd universitets e-post (som slutar på ”lu.se”) när du skickar in ditt manuskript.

Mer information om avtalet kan du få på Universitetsbibliotekets webbplats för open access publicering.

Kontakt

För publiceringsfrågor kontakta Bibliotek & IKT:s team för forskarstöd via Bibliotek & IKT webbformulär

För fakturafrågor kontakta:
Support Sektionen ekonomi