Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kostnad för att publicera

Lunds universitet har avtal med flera förlag, vilka ger rabatterade publiceringsavgifter för författare från LU i förhållande till förlagens listpris.

En del av publiceringskostnaden betalas av LU centralt och därefter fördelas resten av kostnaden ut på fakulteterna baserat på storleken på forskningsintäkterna. Fakulteten fakturerar i sin tur sedan den publicerande forskaren denna del av kostnaden för publikationen. Detsamma gäller om man publicerar i rena open access-tidskrifter som inte ingår i något av förlagsavtalen. På Medicinska fakulteten innebär detta att alla som publicerar artiklar, oavsett publikation, själva betalar 15% av listpriset för publikationen.

UB betalar en del av kostnaden för publicering och fördelar sedan ut resten av kostnaderna på fakulteterna. Därefter vidarefakturerar fakulteten resterande kostnad till den publicerande forskaren/forskargruppen.

Detta innebär att du som författare själv betalar 15%* av listpriset för publikationen.

Notera: Om det när du skickar in din artikel står att "ditt universitet betalar" så innebär det att universitetet hanterar transfereringen av pengarna, men du betalar fortfarande själv 15% av kostnaden i ett senare skede.

*Denna procentsats gäller innevarande tidsperiod, men kan komma att justeras i samband med nästa faktureringsperiod.

UB betalar en del av kostnaden för publicering och fördelar sedan ut resten av kostnaderna på respektive fakultet två gånger per år, i maj och november.

Därefter fakturerar Medicinska fakulteten den publicerande forskaren/forskargruppen dessa kostnader.

Du som publicerar får alltså två fakturor om året från fakulteten, en i juni och en i december, på de 15%* av listpriset som du ska betala.

*Denna procentsats gäller innevarande tidsperiod, men kan komma att justeras i samband med nästa faktureringsperiod.

Alla på Medicinska fakulteten som publicerar, oavsett publikation, måste betala för publikationen. Det du betalar är 15% av listpriset för publikationen (procentsatsen kan komma att justeras till nästa fakturering).

Notera: Om det när du skickar in din artikel står att "ditt universitet betalar" så innebär det att universitetet hanterar transfereringen av pengarna, men du betalar fortfarande själv 15% av kostnaden i ett senare skede.

Kontakt

För publiceringsfrågor kontakta Bibliotek & IKT:s team för forskarstöd via Bibliotek & IKT webbformulär

För fakturafrågor kontakta:
Support Sektionen ekonomi