Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsordning

På denna sida hittar du övergripande information om hur fakulteten är organiserad och styrs samt länkar till relaterad information och dokumentation.

Arbetsordningen fastställs årligen av Medicinska fakultetens styrelse. Arbetsordningen innefattar fördelning av beslutsbefogenheter samt bestämmelser för vidarefördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd.

Allmänt

  • Arbetsordningen är avgränsad till att omfatta Medicinska fakultetens organisation gällande fakultetens ledningsstruktur och beslutsbefogenheter utifrån vad överliggande nivåer föreskriver.
  • Beskrivning av uppdrag för fakultetsstyrelse, institutionsstyrelse, samt funktion som dekan, prodekan och prefekt bygger på uppgifter i Lunds universitets arbetsordning.
  • Arbetsordningen omfattar fakultetsstyrelsens bestämmelser om ledningsstruktur på fakultets- och institutionsnivå (eller motsvarande), samt om de ledningsorgan som fakultetsstyrelsen inrättat.
  • Arbetsordningen omfattar även bestämmelser för vidarefördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd. 

Fakultetens gällande arbetsordning hittar du i LU-box.

Enligt fakultetens arbetsordning kan organisationen illustreras följande. Klicka på bilden för förstoring som visas i nytt fönster.

Illustration över fakultetens organisationsstruktur

Kontakt

Christina Mihaly
Administrativ samordnare
christina [dot] mihaly [at] med [dot] lu [dot] se (christina[dot]mihaly[at]med[dot]lu[dot]se)