Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HMS kommitté Lund 2

Arbetsgivarföreträdare

Ordförande:
Eva Månsson Lexell 

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV):
Sofie Magnusson, administrativ chef (ställföreträdande administrativ chef, Lisette Eklund)

Institutionen för hälsovetenskaper (IHV):
Eva Månsson Lexell, biträdande prefekt

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL):
Johan Mårtensson, avdelningschef

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM):
Ulf Gerdtham, forskargruppschef

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM):
Lhinn Holmbergh, administrativ chef

Biblioteks- och IKT-enheten (BIKT):
Colm Doyle, chef

Centre for Comparative Medicine (CCM):
Caroline Bäck, chef

Kansli M:
Rikke Barthélemy, enhetschef 

MedCUL:
Pia Strand, föreståndare

Med-service:
Joel Johansson, Avdelningschef för Teknik och service

Företrädare för utbildningsorganisationen

Grundutbildningsnämnden (GUN):
Magnus Abrahamsson, HMS-ansvarig lärare

Företrädare för skyddsorganisationen

Anders Mårtensson, huvudskyddsombud
Karin Haraldsson, huvudskyddsombud
Magnus Persson, huvudskyddsombud

Studentrepresentanter 

Emilia RydénOrdf [at] mfskane [dot] se (Ordf[at]mfskane[dot]se)

Maja Holststudenthalsa [at] mfskane [dot] se (studenthalsa[at]mfskane[dot]se)

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Enheten för grundutbildningslokaler och schemaläggning:
Adelé Månsson, samordnare

Företagshälsovården:
Annika Ekstedt, sjuksköterska,

Företagshälsovården:
Johan Ohlin, arbetsmiljöingenjör    

Forum Medicumgruppen:
Jakob Donnér

Evelina Petersson, arbetsmiljösamordnare IHV

Lena Ohlsson, arbetsmiljösamordnare IKVL, ILM

Tomas Kirkhorn, arbetsmiljösamordnare IKVL

Adam Niekrasz, arbetsmiljösamordnare ILM

Olga Frennesson-Talpain, arbetsmiljösamordnare LBIC, Kansli M, BIKT, Med-CUL, Med-service

Roger Alexandersson, arbetsmiljösamordnare LU-service

Fanny Wennerström, arbetsmiljösamordnare CCM

Lisette Eklund, arbetsmiljösamordnare EMV

IKVM/ITM:
Jennie Berne, arbetsmiljösamordnare
Anna Hedelius, arbetsmiljösamordnare
Laila Jacobsson, arbetsmiljösamordnare

Sekreterare:
Åsa Berggren Nylund 


 

 

Kontakt

Åsa Berggren Nylund
Sekreterare
asa [dot] berggren_nylund [at] med [dot] lu [dot] se (asa[dot]berggren_nylund[at]med[dot]lu[dot]se)

Vad gör en HMS-kommitté?

Kommittén behandlar frågor inom HMS området, ger information och upplysningar och hanterar inkomna ärenden.

HMS-kommittén följer upp att bestämmelser inom HMS-området efterlevs och att det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutioner eller motsvarande årligen rapporteras till den lokala skyddskommittén.

Kommittéernas arbete omfattar

alla verksamheter vid BMC, MV, lokaler på sjukhusområdet i Lund där fakulteten har verksamhet

samt

alla verksamheter vid CRC, Wallenberglaboratoriet samt i tillämpliga delar för fakultetens verksamhet på
sjukhusområdet i Malmö.