Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa en datahanteringsplan – support, krav och mallar

En datahanteringsplan (Data Mangement Plan, DMP) beskriver hur du samlar in, hanterar, organiserar och tillgängliggör dina data och ditt material under forskningsprocessen och hur data ska bevaras efter projektets slut.

Skapa en datahanteringsplan med DMP Online

DMP Online är ett verktyg för forskare vid Lunds universitet som hjälper dig att skapa och uppdatera din datahanteringsplan. Du får en tydlig struktur för hur du kan organisera data, material och dokument. Du kan uppdatera din plan under forskningsprocessen och ladda ner den i olika format.

Mallar för att lättare uppfylla kraven från finansiärer

I DMP Online finns ett flertal mallar från olika finansiärer världen över, inklusive svenska Vetenskapsrådet. Mallarna är utformade för att uppfylla kraven från Science Europé. Lunds universitet har tagit fram en egen mall för datahanteringsplaner som du kan använda ifall du inte hittar någon lämplig mall från en finansiär. 

Så här skapar du en datahanteringsplan i DPM Online

 1. Logga in med ditt Lucat-ID och lösenord på DMP Online: DMPonline på Lunds universitets webbplats
 2. Välj "Create plans" i huvudmenyn.
 3. Fyll i de obligatoriska fälten som är markerade med röd asterix.
 4. Vid fältet ”Funder” kan du söka fram finansiärers mallar för datahanteringsplaner (DMP).

Om du vill använda Lunds universitets egna mall ange:

 • Lund University i fältet "Select the primary research organisation”
 • No funder associated with this plan i fältet "Select the primary funding organisation"  

Support och stöd för dig som forskar

Boka ett fysiskt eller digitalt möte för att diskutera din datahanteringsplan eller få hjälp att komma igång med DMP Online. Bibliotek & IKT:s forskarstöd ger kostnadsfri support till affilierade forskargrupper vid Medicinska fakulteten. Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med din datahanteringsplan: Bibliotek & IKT:s kontaktformulär.

Finansiärernas krav på datahanteringsplaner

De svenska finansiärerna Vetenskapsrådet och Formas kräver att projekt som beviljats anslag från och med 2019 har en datahanteringsplan på plats när projektet startar. Planen ska vara utformad för att uppfylla kraven från Science Europé, samt att data och metadata från projekt ska göras öppet tillgängliga så länge det inte strider mot personuppgiftslagen. Även andra finansiärer, till exempel EU, har krav på datahanteringsplaner.

Det här ska datahanteringsplanen innehålla

En datahanteringsplan ska bland annat svara på dessa frågor:

 • Vem är ansvarig för datahanteringen i projektet?
 • Vilken sorts data kommer du att samla in eller skapa?
 • Hur kommer data att samlas in eller skapas?
 • Hur ska data lagras på ett åtkomligt och säkert sätt?
 • Hur ska data backas upp under projektet?
 • Vilken data ska återanvändas, delas eller bevaras?
 • Vilka resurser behöver du för att genomföra datahanteringsplanen (till exempel personal, mjukvara och hårdvara)? Vad finns det för kostnader i anslutning till detta?
 • Vilken dokumentation och metadata ska åtfölja din data?

Kontakt

Bibliotek & IKT:s forskarstöd

Ställ en fråga eller boka individuellt möte via Bibliotek & IKT:s kontaktformulär.