Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klinisk praktik för internationella läkarstudenter

Region Skåne har i samarbete med Lunds universitet tagit fram gemensamma rutiner för hantering av förfrågningar om och antagning till praktik för läkarstudenter som läser vid utländska lärosäten.

För att upprätthålla patientsäkerhet, kvalitet och hållbara rutiner ska utländska studenter tas emot via Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Genom Medicinska fakultetens antagningsrutiner säkerställs kvalitetssäkrad koordinering av:

 • smittskydd och hälsokontroller
 • försäkring
 • sekretessavtal
 • granskning av förkunskaper
 • administration av kursintyg efter avslutad praktik 

Verksamheten får ersättning av Lunds universitet enligt samma regelverk som för ordinarie läkarstudenter. Studenterna som antas till praktikkursen studerar sitt sista läsår och/eller har minst en avklarad klinisk basplacering för ämnet.

För att delta i samarbetet anmäler verksamheten sitt intresse för att ta emot utbytesstudenter, cirka 2-4 studenter á 4 veckor per år, via Medicinska fakultetens antagningsrutiner (utlysningar i april respektive oktober inför kommande termin). Då studenterna är i slutet av sin utbildning kan en del av dem vara intressanta för framtida personalförsörjning.

Vad ansvarar Lunds universitet för?

 • Medicinska fakulteten ansvarar för utlysning av tillgängliga platser, urval, behörighetsbedömning och antagning.
 • Medicinska fakulteten ansvarar för försäkring, smittskydd/hälsokontroll, sekretessavtal, kursregistrering och kursintyg.
 • Medicinska fakulteten ger ersättning till verksamheten enligt samma regelverk som för studenter vid Läkarprogrammet.
 • Antagna studenter får studentstatus vid Lunds universitet och de förmåner det ger, till exempel studentbostad, studentrabatter, nationer, kårer och övrigt studentliv.

Hur deltar verksamheten?

Kursen ”Klinisk placering/Clinical placement” (6 högskolepoäng) är en fristående praktikkurs för inresande utbytesstudenter vars kursplan är antagen av Programnämnden för läkarutbildningen vid Lunds universitet.

Kursansvariga medarbetare inom läkarprogrammet vid Region Skånes verksamheter behöver inte involveras utan kursen har en egen administration bestående av kursansvarig, examinator och koordinator.

Ibland anser verksamheter att det kan vara svårt att ta in en extra student parallellt med övriga ordinarie studenter men det finns många exempel på att det inte är något problem. Verksamheter som redan har erfarenhet av samarbetet med Medicinska fakulteten är nästan uteslutande positiva.

Det är respektive verksamhetschef, eller delegerat till sektionschef, som godkänner när under året verksamheten kan handleda utbytesstudenter. Tid för litteraturstudier kan ges upp till 2 timmar per dag. Huvudsyftet för studenterna är att få en inblick i hur svensk sjukvård fungerar och viss fördjupning i den aktuella specialiteten (se kursplan nedan).

För godkänd kurs behövs skriftlig bekräftelse från handledaren att praktiken är genomförd och godkänd. Studenten tar med detta intyg och ansvarar själv för att intyget skickas in till Internationell koordinator efter avslutad placering.

 • Verksamheten väljer när under året det är lämplig att ta emot studenter.
 • Verksamheten anger antal studenter som kan tas emot under året, vanligtvis 2-4.
 • Verksamheten undertecknar en löpande överenskommelse med Medicinska fakulteten (se blankett nedan). Eventuelländring av avtalet måste göras innan placeringarna utlyses. Detta görs två gånger om året; 1-15 april för placering under hösttermin och 1-15 oktober för placering under vårtermin och sommar. Medicinska fakulteten håller kontakt med verksamheten i samband med utlysningarna.
 • Verksamheten utser administrativ kontaktperson och handledare.

Vad kan verksamheten inte göra?

 • Verksamheten kan inte besluta om vilken student som antas.
 • Verksamheten kan inte erbjuda längre placering än 4 veckor/student

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan nedan och skicka till Internationella avdelningen: caroline [dot] morand [at] med [dot] lu [dot] se

Intresseanmälan/Överenskommelse 2022 (Word 182 kB)

Beslut och riktlinjer

Region Skånes riktlinjer vid klinisk praktik för läkarstudenter från utländska lärosäten:

Handläggningsrutiner för kursen Klinisk placering/Clinical placement:

Kursplan för kursen Klinisk placering/Clinical placement (6 högskolepoäng):

Kontakt

Caroline Morand
Internationell koordinator, Medicinska fakulteten
046-222 31 73
caroline [dot] morand [at] med [dot] lu [dot] se (caroline[dot]morand[at]med[dot]lu[dot]se)

Jesper Petersson
Kursansvarig
jesper [dot] petersson [at] skane [dot] se (jesper[dot]petersson[at]skane[dot]se)

Björn Rosengren
Examinator
bjorn [dot] rosengren [at] med [dot] lu [dot] se (bjorn[dot]rosengren[at]med[dot]lu[dot]se)