Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klinisk praktik för internationella läkarstudenter

Region Skåne har i samarbete med Lunds universitet tagit fram gemensamma rutiner för hantering av förfrågningar om och antagning till praktik för läkarstudenter som läser vid utländska lärosäten.

För att upprätthålla patientsäkerhet, kvalitet och hållbara rutiner ska utländska studenter tas emot via Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Genom Medicinska fakultetens antagningsrutiner sker en kvalitetssäkrad koordinering av:

 • smittskydd och hälsokontroller
 • försäkring
 • sekretessavtal
 • granskning av utbildning och förkunskaper
 • administration av kursintyg efter avslutad praktik 

Verksamheten får ersättning av Lunds universitet enligt samma regelverk som för ordinarie läkarstudenter. Studenterna som antas till klinisk placering studerar sitt sista läsår och/eller har minst en avklarad klinisk basplacering för ämnet.

För att delta i samarbetet anmäler verksamheten sitt intresse för att ta emot utbytesstudenter, cirka 2-4 studenter à 4 veckor per år, via Medicinska fakultetens antagningsrutiner (utlysningar i april respektive oktober inför kommande termin). Då studenterna är i slutet av sin utbildning kan en del av dem vara intressanta för framtida personalförsörjning.

Medicinska fakulteten ansvarar för:

 • Utlysning av tillgängliga platser, urval, behörighetsbedömning och antagning.
 • Försäkring, smittskydd/hälsokontroll, sekretessavtal, kursregistrering och kursintyg.
 • Ersättning till verksamheten enligt samma regelverk som för studenter vid läkarprogrammet.
 • Antagna studenter tar del av Lunds universitets och fakultetens sociala program och integreras härigenom med programstudenterna.

Hur deltar verksamheten?

Kursen ”Klinisk placering/Clinical placement” (6 högskolepoäng) är en fristående praktikkurs för inresande utbytesstudenter vars kursplan är fastställd av Programnämnden för läkarutbildning vid Lunds universitet.

Kursen har en egen administration bestående av kursansvarig, examinator och internationell koordinator.

I en del verksamheter kan det vara svårt att handleda internationella studenter parallellt med programstudenterna, men det finns många goda exempel på ’peer learning’ där både inresande studenter, programstudenter och verksamheten får ett mervärde av denna integrering.  Verksamheter som redan har erfarenhet av samarbetet med Medicinska fakulteten är nästan uteslutande positiva.

Det är respektive verksamhetschef, eller sektionschef enligt delegation, som godkänner när under året verksamheten kan handleda utbytesstudenter. Tid för litteraturstudier kan ges upp till 2 timmar per dag. Huvudsyftet för studenterna är att få en inblick i hur svensk sjukvård fungerar och viss fördjupning i den aktuella specialiteten (se kursplan nedan).

För godkänd kurs behövs skriftlig bekräftelse från handledaren att praktiken är genomförd och godkänd. Studenten tar med detta intyg och ansvarar själv för att intyget skickas in till Internationell koordinator efter avslutad placering.

 • Verksamheten väljer när under året det är lämplig att ta emot studenter.
 • Verksamheten anger antal studenter som kan tas emot under året, vanligtvis 2-4.
 • Verksamheten kommunicerar sitt åtagande med internationell koordinator, vanligtvis via e-post. Ändringar av överenskommelser måste göras innan studenterna tilldelas sina placeringar. I samband med att studenterna tilldelas sina placeringar genereras ett bindande antagningsbeslut och studenterna påbörjar sina förberedelser för resan. Medicinska fakulteten håller löpande kontakt med verksamheten i samband med utlysningarna.
 • Verksamheten utser kontaktperson och handledare.

Vad kan verksamheten inte göra?

 • Verksamheten kan inte välja student eller studenter.
 • Verksamheten kan inte erbjuda kortare eller längre placering än 4 veckor/student

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan nedan eller maila till internationella koordinatorn.

Intresseanmälan (webbformulär, ny flik)

Beslut och riktlinjer

Region Skånes riktlinjer vid klinisk praktik för läkarstudenter från utländska lärosäten:

Handläggningsrutiner för kursen Klinisk placering/Clinical placement:

Kursplan för kursen Klinisk placering/Clinical placement (6 högskolepoäng):

Kontakt

Sofie Wallberg
Internationell koordinator, Medicinska fakulteten
046-222 31 73
sofie [dot] wallberg [at] med [dot] lu [dot] se (sofie[dot]wallberg[at]med[dot]lu[dot]se) 

Bobby Tingstedt
Kursansvarig
bobby [dot] tingstedt [at] med [dot] lu [dot] se (bobby[dot]tingstedt[at]med[dot]lu[dot]se)   

Björn Rosengren
Examinator
bjorn [dot] rosengren [at] med [dot] lu [dot] se (bjorn[dot]rosengren[at]med[dot]lu[dot]se)