Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Läkarutbildningens ALF-medel

Läkarutbildningen finansieras med statliga medel. Dels direkt till universitetet, dels till sjukvården i form av ALF-medel. 

Programnämnden för läkarutbildningen beslutar om hur ALF-medel ska fördelas till sjukvårdsverksamheter baserat på deras insats för läkarprogrammet. På denna och underliggande sidor beskrivs principerna för denna fördelning.

Här beskrivs principer för kursbudgetar för de sjukhusbaserade kurserna KM1-KM5 samt för de primärvårdsbaserade momenten inom professionell utveckling och Individ och samhälle. 

Principerna gäller Region Skånes samtliga förvaltningar samt övriga regioner och privata vårdgivare som deltar i läkarutbildningen.

Budget

Budget för 2024 kommer att publiceras här.

Tidpunkt för utbetalning

ALF GU-ersättningen utbetalas vanligtvis vid tre tillfällen under året (i april, augusti samt december).

Det fins tre principer för när pengar utbetalas till en verksamhet:

När budgeten under hösten läggs för kommande år vet man för huvuddelen (cirka 70 miljoner kronor) av ALF GU-anslaget (totalt 120  miljoner kronor) vilken verksamhet som ska utföra uppgiften.

Det kan exempelvis handla om VIL-moment, gruppundervisning och olika former av ledningsuppdrag. Dessa medel utbetalas i april.

Resterande 50  miljoner kronor avser moment där man i förväg inte vet vilken sjukvårdsenhet som kommer att utföra uppgiften eller där man vill göra en avstämning innan utbetalning sker.

Exempel på sådana moment är uppsatshandledning, deltagande i examination, VIL-placeringar inom primärvården, VIL-placeringar utanför Helsingborg och SUS, samt breddnings- och fördjupningskurser (BoF).

Ersättningen för dessa moment/arbetsuppgifter betalas ut vid första utbetalningstillfälle efter att de är genomförda (april, augusti eller december). Detta innebär att ersättning som utbetalas under våren kan avse undervisning som genomförts under föregående år.

Under året sker en del ändringar jämfört med den budgeterade undervisningen, i dessa fall görs en justering vid kommande utbetalning.

Det kan handla om att ett nytt undervisningsmoment införs (då får sjukvården ökad ersättning) eller att en undervisande läkare får anställning vid universitetet (i det fallet flyttas ersättningen från sjukvård till universitet).

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se

Överenskommelse med sjukvården

Informationen om läkarutbildningens ALF-medel baseras på en överenskommelse mellan Lunds universitet och Region Skåne. På länken nedan kan du ta del av överenskommelsen.

Principer för fördelning av medel inom läkarprogrammets sjukvårdsförlagda utbildning (LU-Box, PDF-dokument)