Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering av forskarutbildningskurs

Kursledare kan löpande skicka in ansökningar om finansiering av valbar kurs till FUN (Forskarutbildningsnämnden).

Efter bedömning av ansökan, kan FUN besluta att ersätta valbar kurs enligt följande schablonbelopp:

 • Valbar kurs om 1,5 hp: max 65.000 kr
 • Valbar kurs om 3 hp: max 130.000 kr

Observera att om medel beviljas av Forskarutbildningsnämnden är det endast schablonbeloppet som betalas ut. Kostnader för ersättning till kursledare, lokalhyra, fika mm hanteras av kursledaren.

Ansökan om finansiering av valbar kurs

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Vilket område kursen belyser
 • En motivering till varför kursen behövs
 • En beskrivning av målgruppen för kursen samt en bedömning av hur många som förväntas delta
 • En beskrivning av kursens upplägg, till exempel:
  • vad ska ingå?
  • hur är undervisningen upplagd?
  • vilka lärare ska undervisa?
 • Kursens omfattning beskrivet genom:
  • antal hp (om beslutad kursplan finns), eller
  • schema, eller
  • antal timmar inklusive tid för litteraturstudier och hemuppgifter
 • Budget för kursen
 • Kursplan (om denna finns sedan tidigare)

Ansökningsprocess

Ansökningarna skickas till: phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se (phdcourses[at]med[dot]lu[dot]se).
Ansökningarna behandlas först i FUNs kursberedningsgrupp vilket sker två gånger per år (mars och september). Sedan fattas beslut i FUN.
Om medel beviljas och om godkänd kursplan inte finns sedan tidigare, är nästa steg att få en kursplan godkänd. 

Aktuella datum

 • Valbar kurs som ges våren 2025: ansök om finansiering senast 2024-08-31
 • Valbar kurs som ges hösten 2025: ansök om finansiering senast 2025-02-28

Kontakt

phdcourses [at] med [dot] lu [dot] se