Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppsats - ersättning till handledare och bedömare

För uppdraget som uppsatshandledare och bedömare utgår en ekonomisk ersättning.

I enlighet med ALF-avtalet mellan Lunds universitet och Region Skåne ska ersättning för undervisning inom läkarutbildningen betalas dit personen ifråga är anställd. Det vill säga till den institution eller klinik som betalar personens lön.

Vart betalas ersättningen?

1. Uppbär handledaren/bedömaren under den tid uppdraget utförs månadslön från Lunds universitet?

I så fall betalas ersättningen till personens kostnadsställe på institutionen. (Gäller även vid kombinationstjänst.)

2. Är handledaren/bedömaren under den tid uppdraget utförs anställd inom Region Skåne (förutom kombinationstjänst)? Eller inom någon av de andra regioner där läkarstudenter från Lunds universitet har VIL-placering?

I så fall betalas ersättningen till kliniken/verksamhetsområdet/motsvarande (vanligtvis till verksamhetsområdet ansvar för ALF GU-ersättning). Detta gäller oberoende av om personen:

  • är adjungerad vid LU
  • har forskningsmedel vid LU
  • har forsknings-ALF

3. Är handledaren/bedömaren varken anställd inom Lunds universitet eller inom Region Skåne?

Detta gäller personer som är adjungerade vid LU eller anställda hos en privat vårdgivare som har avtal med Region Skåne (i övrigt ska "externa" handledare/bedömare inte förekomma). Kontakta fakultetens ekonom angående utbetalning av ersättning.

Ersättningsnivåer

Handledning av en uppsats på termin 5 ersätts med 25 arbetstimmar, eller 30 timmar om två studenter skriver uppsatsen tillsammans. Till detta kommer 2 000 kronor per student som ersättning för övriga kostnader (material, labprover, etikansökningar et cetera).

Handledning på termin 10 ersätts med 60 arbetstimmar (från och med höstterminen 2022 är det 50 timmar) samt 6 000 kronor för övriga kostnader (material, labprover, etikansökningar et cetera).

Bedömare på termin 5 erhåller 6 arbetstimmar för en uppsats och på termin 10 erhålls 10 arbetstimmar (från och med höstterminen 2022 erhålls 8 timmar).

Lunds universitet

Personer anställda vid Lunds universitet ersätts baserat på sin faktiska lön.

Region Skåne samt privata vårdgivare

Ersättning för personer anställda inom Region Skåne (eller privata vårdgivare) är 743 kronor per timme.

Ersättning till handledare och bedömare

 

 

Ersättning

material

Ersättning lönekostnader

RS-anställda

LU-anställda

Timmar

Handledning

T5, 1 student

2 000

19 275

individuellt

25

T5, 2 studenter

4 000

23 130

individuellt

30

T10

6 000

38 550

individuellt

50

Bedömning

T5 (1 el. 2 studenter)

-

4 626

individuellt

6

T10

-

6 168

individuellt

8

 

När sker utbetalningen?

Ersättningen betalas ut när uppsatsen är godkänd, vid första möjliga av följande utbetalningstillfällen:

  • april
  • augusti
  • december (endast LU)

Inom Region Skåne får ersättningen inte sparas över årsskiftet och ingen utbetalning sker därför till Region Skåne i december, utan först i april året efter.

Logga in och kontrollera utbetalning

Handledare och bedömare som har en Lucat-identitet kan se sin utbetalda ersättning genom att logga in på GU-medel webb.

Logga in - GU-medel webb

Hur får ersättningen användas?

Lunds universitet

Handledaren/bedömaren får själv avtala med berörd forskargruppschef eller motsvarande om hur ersättningen ska användas.

Region Skåne

Anställda inom Region Skåne utför uppdrag som handledare eller bedömare i överenskommelse med berörd verksamhetschef eller dess motsvarighet och inom ramen för ordinarie tjänstgöring. Handledaren/bedömaren uppmanas att innan den åtar sig uppdraget komma överens med sin chef om hur ersättningen ska användas.

Det finns inget som säger att pengarna med nödvändighet måste vara utbetalda för att kunna användas. Utbetald ersättning som inte förbrukats kan inte sparas till efterföljande år. Du kan läsa mer om detta i Medicinska fakultetens och Region Skånes överenskommelse om förutsättningarna uppsatshandledning och -bedömning:

Överenskommelse - uppdrag som handledare/examinator på Läkarprogrammet (PDF 326 kB, ny flik)

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se