Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning forskn­ingsin­fra­struk­tur 2023

Utlysning av medel för infrastruktursatsningar inom Medicinska, Naturvetenskapliga fakulteterna och LTH samt föreskrifter för hantering av ansökningar, samt information om Lunds universitets centrala utlysning.

Bakgrund

Sedan ett antal år har de nationella förutsättningarna för finansiering av forskningsinfrastruktur inneburit att en stor del av dessa måste finansieras av enskilda lärosäten och därmed ofta inom ramen för fakulteternas budget. Forskare vid Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH (NMT) erbjuds årligen möjlighet att söka infrastrukturmedel från fakulteterna. I likhet med tidigare år kommer hantering av ansökningarna och fördelningen av infrastrukturmedel att samordnas mellan NMT-fakulteterna och Lunds universitet centralt under 2023.

Tidsplan

I år har N, M och LTH samt Lunds universitets forskningsinfrastruktursutlysning deadline den 1 mars. Utlysningstext för Medicinska fakulteten och gemensam ansökningsblankett hittar du längst ner på denna sida.

För den aktuella ansökningsomgången har 5 Mkr avsatts från Medicinska fakulteten.

Ansökningsförfarande

  • Läs igenom utlysningstexten
  • Fyll i ansökningsblanketten (ansökan ska vara skriven på engelska).
  • Skicka även ansökningsblanketten till berörd fakulteter kontaktperson.

Länkar till blanketter och utlysningstexter


Del- och slutrapportering av beviljade medel

Informationen nedan gäller endast för slut- och delrapportering av beviljade medel med huvudsökande vid Medicinska fakulteten.


Lunds universitets centrala utlysning

Det går även att söka medel även från Lunds universitet centralt. Använd samma ansökningsblankett. Notera att Lunds universitet centralt efterfrågar ytterligare bilagor och har specifika instruktioner för ansökan som återfinns i deras utlysningstext.

Information om den centrala utlysningen (Medarbetarwebben)