Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiesociala kommittéer för rehabiliteringsutbildningar

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar utser tre studiesociala kommittéer:

 • en gemensam för logoped- och audionomprogrammet
 • en för arbetsterapeutprogrammet
 • en för fysioterapeutprogrammet

I menyn nedan hittar du kommittéernas sammansättning och uppdrag.

Kommittéerna arbetar på uppdrag av utbildningsnämnderna och delegeras att hantera frågor av studiesocial karaktär, detta enligt riktlinjerna för fakultetsgemensamma riktlinjer och rutiner kring studieuppehåll och tröskelregler.

Beslut som skall handläggas i de studiesociala kommittéerna

individuella dispenser från behörighetskrav (tröskelregler),
tillgodoräknande av tidigare genomgången utbildning/kurs,
anstånd med att påbörja utbildning,
studieuppehåll och avbrott,
studieortsbyte,
återinträde i studier,
utökat antal examinationstillfällen (avser VFU),
utspärrning från studie

 • Ordförande: Lisa Ekstam
 • Lärarrepresentant: Kristina Orban
 • Studentrepresentant: Therese Nilsson

Övriga med närvaro och yttranderätt:

 • Studievägledare: Sandra Hellvard
 • Administratörer: Marike Hagstedt
 • Sekreterare: Alexandra Strandberg
   

 • Ordförande: Kajsa Johansson
 • Lärarrepresentant: Jonas Brännström
 • Lärarrepresentant: Sara Wiberg
 • Studentrepresentant audionomprogrammet: Britta Dietsche
 • Studentrepresentant logopedprogrammet: Sanaz Akhbari

Övriga med närvaro och yttranderätt

 • Studievägledare: Sandra Hellvard
 • Adjunkt: Helena Andersson
 • Administratör: Bosse Karlsson
 • Sekreterare: Alexandra Strandberg

 • Ordförande: Anne Sundén
 • Lärarrepresentant: Kjerstin Stigmar
 • Studentrepresentant: Albin Bengtsson

Övriga med närvaro och yttranderätt

 • Studievägledare: Sandra Hellvard
 • Administratör: Madeleine Kjell
 • Sekreterare: Alexandra Strandberg

Kontakt

Alexandra Strandberg
Hs 66, Medicinska fakultetens kansli
BMC, Sölvegatan 19, Lund
alexandra [dot] strandberg [at] med [dot] lu [dot] se (alexandra[dot]strandberg[at]med[dot]lu[dot]se)