Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Övriga anslag

Här hittar du fler anslag från universitetet, fakulteten och externa finansiärer. Du hittar också information om stöd du kan få i din ansökningsprocess.

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande främjar vetenskaplig forskning inom life science. Sedan 2019 prioriteras stöd till forskningsprojekt med hög innovationspotential och relevans för samhället i närtid.

Stiftelsen har sedan 2019 beviljat 53,2 miljoner kronor i anslag till 27 forskningsprojekt av denna typ vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Med ovan nämnda inriktning bjuder Stiftelsen under 2023 in Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet att prioritera ansökningar inom följande projektslag:

 • Innovativa forskningsprojekt inom life science
 • Innovativa forskningsprojekt specifikt inom ATMP och/eller cancersjukdom
 • Utrustning som är kritisk för genomförandet av specifika innovativa forskningsprojekt inom life science

Ansökningarna skickas senast 8 maj 2024 till: birgitta [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se (birgitta[dot]larsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Observera att ansökan till etapp 1 är den som beskrivs med start på sidan 3 – "Instruktioner om ansökans utformning".

För mer information se:

Har du forskningsresultat som kan göra skillnad men saknar tid eller kunskap för att utforska den kommersiella potentialen? Du behöver inte göra det på egen hand. Ansök till LU Business Track senast den 15 maj. 

Lunds universitet (LU) Business Track är ett skräddarsytt program där vi parar ihop dig med ett dedikerat projektteam samt finansiellt stöd för att bedöma och utveckla den kommersiella genomförbarheten av din forskning - tillsammans. 

Läs mer och ansök om LU Business Track (LU Innovation's webbplats) 
 

Utlysning av medel för infrastruktursatsningar inom Medicinska, Naturvetenskapliga fakulteterna och LTH samt föreskrifter för hantering av ansökningar, samt information om Lunds universitets centrala utlysning.

Mer information om utlysningen

Deadline - observera

Medicinska fakultetens deadline är onsdagen den 11 september 2024 och handlingarna ska skickas till birgitta [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se (birgitta[dot]larsson[at]med[dot]lu[dot]se) 

Information från KAW 

Information om utlysningen Wallenberg Academy Fellows 2025 (Wallenbergsstiftelsens webbplats)

Finansiärens bedömningskriterier (Wallenbergsstiftelsens webbplats)

Ansökningshandlingar och instruktion

Handlingarna som ska skickas till birgitta [dot] larsson [at] med [dot] lu [dot] se specificeras i bilaga 1 i hanteringsordningen (se nedan). 

Den sökande ansvarar för att skicka in följande:

 1. Preliminärt ifylld checklista som fakulteten kan granska och komplettera (bilaga 2 nedan).
 2. Utkast i ett worddokument till motiveringsbrev. Observera att detta ska vara ren text och inte ligga i en brevmall eller signeras av någon.
 3. Sammanlagt CV (bilaga 3 nedan)
 4. Projektbeskriving
 5. För nominerade externa kandidater som inte deltagit i excellenssatsningen med inriktning mot WAF: En motivering där det anges varför de vill etablera sin forskning vid Lunds universitet skriven i ett Word-dokument.
 6. Samfinansieringsintyg signerat av prefekt (bilaga 4 nedan).

Lunds universitets hanteringsordning Wallenberg Academy Fellows 2025 - inklusivbe bilaga 1 (PDF 472 KB, ny flik)

Bilaga 2 - checklista (Word, 16 KB)

Bilaga 3 - riktlinjer för CV (PDF, 180 KB, ny flik) 

Bilaga 4 - mall för samfinansieringsintyg (Word, 76 KB)

Samordning med excellenssatsning

Observera att för kommande utlysning kommer Lunds universitets interna urvalsprocess för WAF att samordnas med "Excellenssatsning på unga forskare med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows" (STYR 2023/1861).

Excellenssatsning på unga forskare vid Lunds universitet (PDF, 287 KB, ny flik)

Bente Rexed Gerstedts Stiftelse för neurovetenskaplig forskning utlyser medel

Bente Rexed Gerstedts Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning inom neurovetenskap och neurologi vid Lunds universitet.

2 anslag á 900 000 SEK/år i 2 år som kan användas att täcka lönekostnader och drift för preklinisk forskare inom ämnesområdet neurovetenskap.

Anslaget utgörs av 700 000 SEK årligen för att täcka lönekostnader och 200 000 SEK årligen för driftskostnader.

Vem är behörig att söka? 

Forskare, biträdande forskare och lektor vid Lunds universitet, med tillsvidareförordnande men med tjänst som saknar fakultetsfinansiering. Den sökande ska ha disputerat tidigast 10 år före ansökningsdatum och bedriva aktiv, dokumenterat självständig forskning med internationellt genomslag inom ämnesområdet neurovetenskap.

2 anslag á 900 000 SEK/år i 2 år som kan användas att täcka lönekostnader och drift för en klinisk forskare inom ämnesområdet neurokirurgi, neurologi, neurofysiologi, neurologi, psykiatri eller ögon.

Anslaget utgörs av 700 000 SEK årligen för att täcka lönekostnader (upp till 50 % av en klinisk tjänst) och 200 000 SEK årligen för driftskostnader.

Vem är behörig att söka?

Läkare med kliniskt förordnande vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Den sökande ska ha disputerat tidigast 10 år före ansökningsdatum och bedriva aktiv, dokumenterat självständig forskning med internationellt genomslag inom ämnesområdet neurokirurgi, neurologi, neurofysiologi, psykiatri eller ögon.

Bedömningskriterier

Ansökningarna kommer bedömas av externa sakkunniga forskare. 

Ansökan bedöms utifrån: 

 • Projektets vetenskapliga kvalitet
 • Nytänkande och originalitet
 • Sökandes kompetens
 • Genomförbarhet

Sista ansökningsdag: 20 maj 2024

Använd ansökningsformuläret för att söka. 
Ansökan skickas till: ann [dot] ivarsson [at] med [dot] lu [dot] se (ann[dot]ivarsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Kontakt DoD och NIH

För hjälp med ansökan till U.S. Department of Defence (DoD) och National Institutes of Health (NIH) kontakta Forskningsservice.

Forskningsservice (Medarbetarwebben)