Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö och hälsa

En förutsättning för en framgångsrik fakultet är en god och välfungerande arbetsmiljö. Ett levande, systematiskt arbetsmiljöarbete där fokus riktas mot såväl fysiska som organisatoriska och sociala förhållanden är av största vikt för vår trivsel, mående och säkerhet. På denna sida hittar du information om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Kontakt arbetsmiljösamordnare (OSA)

(Klicka i dragspelsmenyn för kontaktuppgifter till arbetsmiljösamordnaren vid din institution.)

OSA står för organisatorisk och social arbetsmiljö och handlar om att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa, så att alla kan trivas, må bra och prestera väl på jobbet.

Varje institution och enhet har en arbetsmiljösamordnare som arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kontakta OSA-samordnaren vid din institution om du har frågor om exempelvis: 

  • Hantering av tillbud och arbetsskador
  • Risk- och konsekvensbedömningar
  • Undersökning av arbetsmiljön genom OSA- eller SFAD-spel
  • Information om tillgängliga arbetsmiljöutbildningar 

Tomas Kirkhorn
tomas [dot] kirkhorn [at] med [dot] lu [dot] se (tomas[dot]kirkhorn[at]med[dot]lu[dot]se)

Jennie Berne
jennie [dot] berne [at] med [dot] lu [dot] se 

Kristina Malmquist 
kristina [dot] malmquist [at] med [dot] lu [dot] se

Lisette Eklund
Lisette [dot] Eklund [at] med [dot] lu [dot] se (Lisette[dot]Eklund[at]med[dot]lu[dot]se)

Ulrika af Sillén
ulrika [dot] af_sillen [at] med [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]af_sillen[at]med[dot]lu[dot]se)

Fanny Wennerström
fanny [dot] wennerstrom [at] med [dot] lu [dot] se (fanny[dot]wennerstrom[at]med[dot]lu[dot]se)

Olga Frennesson-Talpain
olga [dot] frennesson-talpain [at] med [dot] lu [dot] se (olga[dot]frennesson-talpain[at]med[dot]lu[dot]se)

Jenni Erlandsson

jenni [dot] erlandsson [at] med [dot] lu [dot] se (jenni[dot]erlandsson[at]med[dot]lu[dot]se)