Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Återrapportering (sökta medel)

Uppföljning (återrapportering) av ALF-medel 2023.

Nu är det dags att inkomma med redovisning av tilldelade ALF-medel 2023. Vi vill ha redovisningen snarast och senast fredagen den 23 februari 2024 med underskrifter. OBS! Detta gäller endast ALF-anslag, inte andra medel förvaltade på SUS.

Forskare som tillhör SUS och Medicinsk service fick rapporten per mail den 18 januari från ”nprinting [at] skane [dot] se”. (Tyvärr finns det efter en uppdatering av dessa rapporter inte längre en linje att signera på längst ner).

Forskare som tillhör Skånes sjukhus Nordväst, Skånes sjukhus Nordost, Psykiatri habilitering och hjälpmedel samt Primärvården kan få fram rapporten från Qlikview eller motsvarande (fråga er klinikekonom).

Uppföljning av ALF-medel görs i Region Skånes/klinikens bokföringssystem, har ni frågor på uppföljningen eller dess rapporter kontakta er klinikekonom/ekonomiadministratör.

Vänligen notera att inlämning av återrapportering av ALF-medel 2023 ska göras digitalt i DigiPlant/SBS Manager, inlämning via mail eller post till ALF-kansliet godtages inte. Inlämning ska endast ske digitalt i systemet.

Rapporten ska skrivas under av forskaren som innehar forskningsutrymmet, klinikekonom och verksamhetschef. Elektronisk/digital signatur på PDF-dokumentet är ok (däremot är namn i typsnitt kursivt inte godkänd underskrift).

Den fullständigt undertecknade rapporten med samtliga tre underskrifter lämnas, i PDF-format, in i systemet DigiPlant/SBS Manager (samma system som för ALF ansökan och ALF budget). 

Så här laddar du upp rapporten

  1. Gå till ansökningsformuläret och logga in med din e-postdress:
    Ansökningsformulär (eget webbsystem, SBS Manager, ny flik)  
  2. Klicka sedan på ”Påbörja en ny ansökan” och klicka på ”Inlämning undertecknat dokument” under rubriken ALF Återrapportering 2023.
  3. Fyll i förnamn, efternamn, välj forskningsutrymme i scroll-listan (de få av er som har både ALF YF och ALF Projekt ska lämna in två separata dokument/blanketter).
  4. Ladda upp den fullständigt undertecknade återrapporten i PDF-format.
  5. Lämna in ansökan.

Det är viktigt att ALF återrapportering lämnas in i tid. Enligt ALF regelverk; ”Om en ansökan godkänns och tilldelning sker ska sökanden inkomma med återrapportering enligt instruktion och inom de tidsramar som anges. Underlåter sökanden att inge sådan återrapportering i tid kan tilldelning komma att återkallas.”

Stort tack på förhand!

ALF-kansliet

Kontakt

Karin Frankel
Medicinska fakultetens kansli
karin [dot] frankel [at] med [dot] lu [dot] se (karin[dot]frankel[at]med[dot]lu[dot]se)