Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examinationskommittén PN-ORR

Uppdrag

Examinationskommitténs (EK) arbete är en viktig grund för kvalitetsarbetet inom utbildning och ett värdefullt stöd till lärare vid kursutveckling. Gruppen består av två lärarrepresentanter, en person från MedCul, en studentrepresentant samt administrativt stöd. Uppdraget omfattar 50 timmar per år/person och i detta ingår främst att granska kursplaner och ge återkoppling till lärare vid framtagandet av nya kursplaner eller revideringar av befintliga kursplaner inklusive kursplaner för uppdragsutbildning.

Uppdragsbeskrivning, Examinationskommittén 2023-2024 (PDF 149 kB, ny flik)

Kursplaner - stöd och råd

Att skriva eller revidera en kursplan är en tidskrävande process och behöver starta i god tid. Här nedan beskrivs i stora drag de olika steg som arbetet behöver gå igenom. Här finns också dokument att använda som stöd och hjälp i kursplanearbetet. Dokumenten är framtagna av PN-ORR examinationskommitté.

Arbetsgång (lathund) för framtagande/revidering av kursplan

 • Stäm av med programansvarig/motsvarande
 • Identifiera eventuella samarbetspartners och involvera studenter
 • Läs och ta hjälp av guider och mallar
 • Upprätta dokument utifrån mall för kursplan  samt checklista
 • Formulera kursmål och preliminär text enligt mallen och med stöd av guiden (se nedan)
 • Utkast till kursplan och ifylld checklista anmäls till examinationskommittén för stöd att formulera och reflektera över sådant som varit svårt att få rätt på i just din kursplan samt för att få utomståendes input på kursplanens delar. Bifoga/markera gärna sådant som du önskar få input på!
 • Arbeta klart preliminär kursplan utifrån feedback från examinationskommittén
 • Preliminär kursplan och litteraturlista samt checklista anmäls till beredning för utlåtande
 • Preliminär kursplan och litteraturlista samt checklista anmäls till PN-ORR för beslut

Viktiga tidpunkter vid utveckling av ny kursplan eller större förändring 

 • Examinationskommitté - cirka 10 månader före kursstart 
 • Utkast till kursplan skall inkomma senast 3 veckor före examinationskommitténs sammanträde
 • Beredning - cirka 8 månader före kursstart
  Beredningen har möte 3 gånger/termin och preliminär kursplan skall anmälas minst 2 veckor före mötet.
 • PN-ORR - cirka 6 månader före kursstart 
 • Alla typer av revideringar och nya kursplaner ska vara fastställda i programnämnd senast december (start hösttermin) / maj (start vårtermin).
 • Mötes- och sammanträdestider

Guider och mallar

Guide för kursplanearbete inom PN-ORR innehåller en detaljerad steg för steg beskrivning av arbetsgång:

Guide och stöd för kursplanearbetet (PDF 772,8 kB, ny flik)

Mall för kursplan som är ifyllningsbar: 

Mall för kursplan (msword 245,0 kB, ny flik)

Checklista som ska fyllas i och följa med kursplanen hela vägen:

Checklista (msword 17,4 kB, ny flik)

Revideringar inför nästkommande termin ska vara programansvarig tillhanda senast 15 april/15 oktober

Litteratur till nya kursplaner hanteras i samband med beredning och nämnd.

Inläggning/revidering av litteraturlistan görs i Lubas av kursadministratör. Se dokumenten nedan för mer information:

Litteraturlistehantering - kursansvarig (PDF 102,5 kB, ny flik)
Litteraturlistehantering - kursadministratör (PDF 119,5 kB, ny flik)

Kontakt

Sandra Alfelt
Utbildningskoordinator
sandra [dot] alfelt [at] med [dot] lu [dot] se
+ 46 46 222 77 53

Examinations-kommitté

Vårterminen 2023
19 januari
20 februari
11 april

Höstterminen 2023
23 augusti
14 september
6 november