Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examinationskommittén PN-ORR

Uppdrag

Examinationskommitténs (EK) arbete är en viktig grund för kvalitetsarbetet inom utbildning och ett värdefullt stöd till lärare vid kursutveckling. Gruppen består av två lärarrepresentanter, en person från MedCul, en studentrepresentant samt administrativt stöd. Uppdraget omfattar 50 timmar per år/person och i detta ingår främst att granska kursplaner och ge återkoppling till lärare vid framtagandet av nya kursplaner eller revideringar av befintliga kursplaner inklusive kursplaner för uppdragsutbildning.

Uppdragsbeskrivning, Examinationskommittén 2023-2024 (PDF 149 kB, ny flik)

Kursplaner – stöd och råd

Att skriva eller revidera en kursplan är en tidskrävande process och behöver starta i god tid. Kontakta därför nämndsekreteraren i PN-ORR tidigt angående en tidplan.

Här nedan beskrivs i stora drag de olika steg som arbetet behöver gå igenom. Här finns också dokument att använda som stöd och hjälp i kursplanearbetet. Dokumenten är framtagna av 
PN-ORR examinationskommitté.

Arbetsgång (lathund) för framtagande/revidering av kursplan

  • Stäm av med programansvarig/motsvarande.
  • Identifiera eventuella samarbetspartners och involvera studenter.
  • Läs och ta hjälp av guider och mallar nedan.
  • Upprätta dokument utifrån mall för kursplan samt återkoppling på kursplan (checklista).
  • Formulera kursmål och preliminär text enligt mallen och med stöd av guiden (se nedan).
  • Skicka utkast till kursplan och ifylld checklista till examinationskommittén för stöd att formulera och reflektera över sådant som varit svårt att få rätt på i just din kursplan samt för att få utomståendes input på kursplanens delar. Bifoga/markera gärna sådant som du önskar få input på!
  • Arbeta klart preliminär kursplan utifrån feedback från examinationskommittén.
  • Skicka preliminär kursplan och litteraturlista samt checklista till beredning för utlåtande.
  • Arbeta klart preliminär kursplan utifrån eventuell feedback från beredningsmötet.
  • Skicka preliminär kursplan och litteraturlista samt checklista till PN-ORR för beslut.

Du hittar examinationskommitténs sammanträdestider längre upp till höger på denna sida.
Tider för beredningsmöten och nämndsammanträden finns här.

Guider och mallar

Guide för kursplanearbete inom PN-ORR innehåller en detaljerad steg för steg beskrivning av arbetsgång:

Guide och stöd för kursplanearbetet (PDF 772,8 kB, ny flik)

Mall för kursplan som är ifyllningsbar: 

Mall för kursplan (msword 247 kB)

Dokument som ska fyllas i och följa med kursplanen hela vägen:

Återkoppling på kursplan (checklista) (msword 16 kB)

Revideringar inför nästkommande termin ska vara programansvarig tillhanda senast 15 april/15 oktober

Litteratur till nya kursplaner hanteras i samband med beredning och nämnd.

Inläggning/revidering av litteraturlistan görs i Lubas av kursadministratör. Se dokumenten nedan för mer information:

Litteraturlistehantering - kursansvarig (PDF 102,5 kB, ny flik)
Litteraturlistehantering - kursadministratör (PDF 119,5 kB, ny flik)

Kontakt

Heléne Sander
Utbildningskoordinator
helene [dot] sander [at] med [dot] lu [dot] se
+ 46 46 222 77 53

Examinations-kommitté

Höstterminen 2024
16/8
18/9
31/10
9/12