Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grundutbildningen

I detta avsnitt hittar du information om fakultetens modell för ersättning av utbildning på grund- och avancerad nivå (GA, ofta kallad GU).

Tidsplan för utbetalning

GU-medel bokas till institutionerna dels med tolftedelarna, dels i samband med tertialboksluten. Ytterligare bokningar förekommer vid behov.

Målsättningen är att fakultetens ekonomer minst en vecka innan huvudboken stänger ska publicera specifikation för den ersättning som ska bokas ut. Institutionerna kontrollerar att specifikationen uppgift om aktivitet är korrekt, vid behov kompletteras och korrigeras uppgifterna. När institutionen gett klartecken bokar fakultetens ekonomer ut ersättningen.

Underlag publiceras

(inom parantes anges när huvudbok stänger, preliminärt)

  • 25 april (8 maj)
  • 28 augusti (8 augusti)
  • 14 november   
  • 14 december (10 januari)

Ofta får fakultetens ekonomer in underlag efter att en första version av specifikationen publicerats. Fakultet och institution får då komma överens om huruvida denna sent tillkomna ersättning ska bokas ut i samband med bokslutet, eller vänta till ett senare tillfälle.

Logga in för specifikationer

Specifikationerna laddas ner här (inloggning krävs). Det gäller såväl kommande som genomförda utbokningar och ersättning som bokas ut med tolftedelar.

Logga in och se specifikationer (LU Box)

Vilken ersättning som bokas ut när varierar mellan de olika utbildningarna.

Läkarutbildningen

Ingen ersättning från läkarutbildningen går ut med tolftedelarna, utan all ersättning bokas ut i samband med tertialboksluten. Vid första tertialbokslutet pågår vårterminen fortfarande, så den ersättning som bokas ut då avser främst föregående års hösttermin (sent inkomna underlag, kompletteringar, korrigeringar).

Ersättning som avser vårterminen bokas ut vid andra tertialbokslutet. Även om höstterminen pågår in i januari är det önskvärt att ersättningen bokas ut innan helårsbokslutet. Därför görs en preliminär bokning, som vid behov får kompletteras och korrigeras på andra sidan årsbokslutet. Specifikationen för de beloppsmässigt största posterna (så som PBL och BoF) ska vara klart i mitten av november. 

Övriga utbildningar

Hur ersättning bokas ut för övriga utbildningar kan skilja sig beroende på nämnd eller programdirektörs instruktion. Generellt gäller dock att ersättning för namngivna lärare går ut i tolftedelar. Övriga rader ersätts först efter uppföljning, men i vissa fall kan preliminär bokning ske under innevarande termin i enlighet med budget för att senare korrigeras efter genomförd avstämning.

Generellt kan sägas att vid första tertialbokslutet bokas främst ersättning för kompletteringar och korrigeringar avseende föregående års hösttermin, samt bokförda materialkostnader och dylikt för pågående termin.

Utbokningen vid andra tertialbokslutet bör innehålla merparten av vårterminens ersättning och för årsbokslut är det önskvärt är att merparten av höstterminens kostnader blir preliminärt bokade (för att sedan korrigeras i efterkommande år efter faktiskt uppföljning).
 

Kontakt

David Ganrot
Ekonom
david [dot] ganrot [at] med [dot] lu [dot] se