Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete

I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper i högskolepedagogik i ett eget arbete.

översikt över 10 veckors högskolepedagogisk utbildning med fokus på valbara kurser

Vem är kursen tänkt för?

För dig som undervisar vid Medicinska fakulteten och har läst minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning och som önskar genomföra ett pedagogiskt utvecklingsarbete för att uppnå 10 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Förkunskapskrav

För denna kurs krävs genomgångna kurser motsvarande fem veckors högskolepedagogisk utbildning, det vill säga Perspektiv på lärande och Perspektiv på kurs, eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att deltagaren får omsätta sina kunskaper i högskolepedagogik i undersökningar eller utvecklingsarbete inom den egna undervisningen samt bidra till konkret utvecklingsarbete i utbildningen på grund eller avancerad nivå.

Omfattning och prestationskrav

Kursen omfattar 200 timmars arbete med ett större högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. För kursintyg krävs godkänt arbete som möter kursmålen, samt skriftlig och muntlig redovisning av detta.

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna

  • resonera kring förutsättningar för lärande utifrån pedagogisk teori och erfarenhet från det egna ämnesområdet
  • problematisera lärandemiljöers betydelse för studenters lärande, jämföra sådana miljöer samt föreslå utvärdering och utveckling av dem
  • planera för inkluderande pedagogik med stöd i aktuella regelverk
  • reflektera över det egna lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen
  • genomföra ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning samt utveckling av desamma inom det egna kunskapsområdet, relaterat till högskolepedagogisk teori och forskning
  • tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Ett större pedagogiskt fördjupningsarbete som utgörs av ett utvärderings- eller utvecklingsarbete genomförs och redovisas; stöd söks i litteratur inom området.

Ett utvecklingsarbete genomförs huvudsakligen självständigt av kursdeltagaren med stöd av handledning och relevant litteratur. Projektplanen skall vara godkänd före genomförande av utvecklingsarbetet. Skriftlig och muntlig redovisning av arbetet.

Kursdatum

Kursen har kontinuerlig antagning - kontakta Kajsa Lamm (kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se).
För att gå kursen måste du ha en plan eller en konkret idé för ett utvecklingsarbete när du ansöker.

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (till exempel annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng.

Kontakt

Kajsa Lamm
Universitetsadjunkt, MedCUL
kajsa [dot] lamm [at] med [dot] lu [dot] se (kajsa[dot]lamm[at]med[dot]lu[dot]se)