Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examinationskommittén och kursplaneberedningen PN-ORR

Uppdrag

Examinationskommittén och kursplaneberedningens (EK&K) arbete är en viktig grund för kvalitetsarbetet inom utbildning och ett värdefullt stöd till lärare vid kursutveckling. Gruppen består av två lärarrepresentanter, en person från MedCUL, en studentrepresentant samt administrativt stöd. Uppdraget omfattar 50 timmar per år/person och i detta ingår främst att granska kursplaner och ge återkoppling till lärare vid framtagandet av nya kursplaner eller revideringar av befintliga kursplaner inklusive kursplaner för uppdragsutbildning.

Uppdragsbeskrivning, Examinationskommittén och kursplaneberedningen 2023-2024 (PDF 118 kB, ny flik)

 

Kursplaner – stöd

Att skriva eller revidera en kursplan är en process som behöver starta i god tid. 
Kontakta därför nämndsekreteraren i PN-ORR tidigt angående en tidplan.

Nedan beskrivs de olika steg som ingår i processen. Här finns också stöd för kursplanearbetet framtaget av Examinationskommittén & Kursplaneberedningen (EK&K) PN-ORR.

Arbetsgång för framtagande eller revidering av kursplan

  • Stäm av med programansvarig/motsvarande.
  • Identifiera eventuella samarbetspartners och involvera studenter.
  • Använd mallen för kursplaner.
  • Ta hjälp av guiden.
  • Fyll i checklistan inför återkoppling. Denna är till stöd för EK&K och/eller beredning och nämnd som ska läsa och ge återkoppling på er kursplan. I denna gör ni en kortfattad beskrivning av vad ni vill revidera och varför. 
  • OBS! Vid mindre revideringar av delar av existerande kursplan får ni återkoppling från beredningen innan beslut i nämnden.  Har ni en ny kursplan eller vill göra större revideringar träffar ni EK&K innan kursplanen går vidare till beredningen. 
  • Maila utkast till kursplan och ifylld checklista inför återkopplingen till nämndsekreterare som tar den vidare till beredning alternativt EK&K. 
  • Efter att ni fått diskutera er plan med EK&K och/eller beredning är det dags att skicka Kursplan, Checklista inför återkoppling och litteraturlista till PN-ORR för beslut via programnämndssekreterare.

Du hittar EK&Ks sammanträdestider längre upp till höger på denna sida.
Tider för beredningsmöten och nämndsammanträden finns här.

Guider och mallar

Guide för kursplanearbete inom PN-ORR innehåller en detaljerad steg för steg beskrivning av arbetsgång:

Guide och stöd för kursplanearbetet (PDF 517 kB, ny flik)

Mall för kursplan som är ifyllningsbar: 

Mall för kursplan (msword 247 kB)

Dokument som ska fyllas i och följa med kursplanen hela vägen:

Checklista inför återkoppling (msword 16 kB)

Revideringar inför nästkommande termin ska vara programansvarig tillhanda senast 15 april / 15 oktober.

Litteratur till nya kursplaner hanteras i samband med beredning och nämnd.

Inläggning/revidering av litteraturlistan görs i Lubas av kursadministratör. Se dokumenten nedan för mer information:

Litteraturlistehantering - kursansvarig (PDF 102,5 kB, ny flik)
Litteraturlistehantering - kursadministratör (PDF 119,5 kB, ny flik)

Kontakt

Heléne Sander
Utbildningskoordinator
helene [dot] sander [at] med [dot] lu [dot] se
+ 46 46 222 77 53

Examinations-kommitté & Kursplaneberedning

Höstterminen 2024
16/8
18/9
31/10
9/12