Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verktyg för arbetsmiljöarbete

Du som chef kan använda olika verktyg för att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor i din arbetsgrupp. Nedan listas några verktyg som kan vara till stöd.

Utbildningen ska öka kunskapen om hur hot- och våldssituationer inom LU:s verksamhet kan förebyggas. Du får också lära dig vilka rutiner som finns för att hantera hot- och våldssituationer om de skulle uppstå. Alla anställda vid Medicinska fakulteten ska gå utbildningen. Chefen ska avsätta tid med sin arbetsgrupp och genomföra utbildningen med stöd av sin närmaste OSA-samordnare.Utbildningen hittar du i kompetensportalen. 

Kompetensportalen (logga in med LUCAT)

Kontaktuppgifter till arbetsmiljösamordnare

Kursen riktar sig till dig som på olika sätt jobbar med försöksdjur på Medicinska fakulteten. Utbildningen hittar du i Kompetensportalen.

Kompetensportalen (logga in med Lucat)

Utbildningen ger grundläggande kunskap om hur arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd, vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär, hur Lunds universitet har organiserat arbetsmiljöarbetet, vilka olika roller och ansvar vi har, samt hur vi samverkar i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen innehåller också en genomgång av vad säkerhetskultur innebär, hur riskhantering går till och varför det är viktigt att rapportera tillbud och arbetsskador.

Anmäl dig i Kompetensportalen (logga in med Lucat)

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om hur arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd, vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär, hur Lunds universitet har organiserat arbetsmiljöarbetet, vilka olika roller och ansvar vi har, samt hur vi samverkar i arbetsmiljöfrågor. En kurs som är användbar för alla anställda.

Anmäl dig i Kompetensportalen (logga in med Lucat)

Utbildningen vänder sig till chefer med personalansvar. Som chef på Lunds universitet har du tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig. Denna utbildning handlar huvudsakligen om ditt ansvar som följer med rollen som arbetsgivare.

Anmäl dig i Kompetensportalen (logga in med Lucat)

Utbildningen tar upp begreppsdefinitioner, reder ut arbetsgivarens och medarbetarens rättigheter och skyldigheter samt ger ett par exempel på hur vi som arbetsgivare kan arbeta med förebyggande insatser. Ger kunskap om det skriftliga chefsstöd som finns för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Anmäl dig i Kompetensportalen (logga in med Lucat)

Denna onlinekurs ger dig grundläggande kunskaper i kemikaliesäkerhet som du behöver för att kunna hantera kemiska produkter på ett sätt som är säkert för dig, din omgivning och miljön. Utbildningen riktar sig till verksamheter vid Lunds universitet där kemiska produkter och riskkällor hanteras eller kan förekomma.

 

Kursen riktar sig till dig som kommer att arbeta med kemiska produkter och kemiska riskkällor, men även till chefer (forskningsgruppsledare, avdelningsföreståndare och prefekter) och arbetsmiljösamordnare som behöver insyn och kunskaper i kemikaliehantering och gällande regler, lagar och förordningar som ligger till grund för en säker kemikaliehantering. 

Anmäl dig i Kompetensportalen (logga in med LUCAT)

Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att på ett korrekt sätt registrera/inventera kemikalier i enlighet med direktiv på Lunds universitet. Kursen tar även upp hur kemikaliesäkerhetsinformation sökes upp i systemet, hur en kemikalieförteckning skapas samt viktiga aspekter att ha i åtanke vid hantering av tillståndspliktiga kemikalier.    

 

Kursen riktar sig till dig som:

  • är ny registrerare/inventerare av kemikalier i KLARA.
  • har sedan tidigare registrerat/inventerat kemikalier i KLARA.
  • KLARA-administratörer för att kunna bistå lokala registrerare/inventerare med problemlösning vid kemikalieregistrering/inventering.

Anmäl dig i Kompetensportalen (logga in med LUCAT)

Detta är en grundläggande strålskyddskurs som är obligatorisk om du ska arbeta med joniserande strålning vid Lunds universitet. Deltagaren ska känna till grunderna om joniserande strålning, biologiska effekter, dosgränser och lagar, förordningar, föreskrifter och lokala regler vid Lunds universitet. 

Kompetensportalen (logga in med LUCAT)

För dig som är chef och som vill vidareutveckla din kompetens erbjuds kontinuerligt interna kurser.

Mer information hittar du på HR-webben

Kontakt

Har du frågor om hur du kan arbeta förebyggande för en bättre och säkrare arbetsmiljö? 

Kontakta din närmaste arbetsmiljösamordnare för fysisk- eller organisatorisk och social arbetsmiljö