Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krishantering vid allvarlig händelse som berör student

Denna handlingsplan är beslutad av Medicinska fakultetens grundutbildningsnämnd 2019-10-01.

Om något händer, som till exempel att en student råkar ut för en allvarlig händelse kan det uppstå en krissituation som är viktig att hantera på ett bra sätt.

Denna checklista utgör ett stöd och beskriver de olika stegen i processen. Frågorna berör krishantering vid allvarlig händelse, så som svårare personskador, men tankar bakom är tillämpbara vid andra krissituationer.

Om en allvarlig händelse inträffar ska den som är samordnare kontaktas. Samordnare för respektive program är operativt ansvarig/programdirektör. Se dragspelsmenyn nedan för uppdaterade kontaktuppgifter.

Om informationen om händelsen först meddelas till institution, kursansvarig eller annan person skall den som får informationen genast kontakta samordnaren.

Arbetsterapeutprogrammet

Lisa Ekstam
+46 725618024
lisa [dot] ekstam [at] med [dot] lu [dot] se

Audionomprogrammet

Jonas Brännström
+4646177103
jonas [dot] brannstrom [at] med [dot] lu [dot] se

Barnmorskeprogrammet (avancerad nivå)

Maria Ekelin
maria [dot] ekelin [at] med [dot] lu [dot] se

Biomedicin, kandidat och master

Maria Swanberg
+46 46 222 06 12
maria [dot] swanberg [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]swanberg[at]med[dot]lu[dot]se)

Fysioterapeutprogrammet

Anne Sundén
+46 46 222 89 57
anne [dot] sunden [at] med [dot] lu [dot] se (anne[dot]sunden[at]med[dot]lu[dot]se)

Hälsovetenskapligt basår

Connie Lethin
+46 46 222 18 12
connie [dot] lethin [at] med [dot] lu [dot] se (connie[dot]lethin[at]med[dot]lu[dot]se)

Kompletterande utbildning för läkare med examen från utanför EU (KUL)

Anders Gottsäter
+46 76 887 10 74
anders [dot] gottsater [at] med [dot] lu [dot] se (anders[dot]gottsater[at]med[dot]lu[dot]se)

Logopedprogrammet

Sara Wiberg
+46 70 347 45 24
sara [dot] wiberg [at] med [dot] lu [dot] se (sara[dot]wiberg[at]med[dot]lu[dot]se)

Läkarprogrammet

Sara Regnér
sara [dot] regner [at] med [dot] lu [dot] se (sara[dot]regner[at]med[dot]lu[dot]se)

Masterprogram i folkhälsovetenskap (MPH: Master's in Public Health)

Benedict Oppong Asamoah
+46 73 076 95 75
benedict_oppong [dot] asamoah [at] med [dot] lu [dot] se (benedict_oppong[dot]asamoah[at]med[dot]lu[dot]se)

Masterprogram i medicinsk vetenskap ersätts av ett program för fristående kurser

Mattias Collin
+46 70 381 07 21
mattias [dot] collin [at] med [dot] lu [dot] se (mattias[dot]collin[at]med[dot]lu[dot]se)

Röntgensjuksköterskeprogrammet (grundutbildning)

Jenny Gårdling
+46 46 222 19 03
jenny [dot] gardling [at] med [dot] lu [dot] se (jenny[dot]gardling[at]med[dot]lu[dot]se)

Sjuksköterskeprogrammet (grundutbildning)

Anneli Jönsson
+46 46 222 18 34
anneli [dot] jonsson [at] med [dot] lu [dot] se (anneli[dot]jonsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Specialistsjuksköterskeprogrammen, 7 inriktningar (avancerad nivå)

Ulf Jakobsson
+46 40 39 13 17
ulf [dot] jakobsson [at] med [dot] lu [dot] se (ulf[dot]jakobsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Handlingsplan för samordnaren

 • Samordnaren bör först kontrollera att informationen är korrekt.
   
 • Samordnaren sammankallar omgående en krisgrupp för ett kort möte och genomgång av handlingsplan där krisgruppen stämmer av den information de fått och beslutar vad som behöver göras, och vem som ska kontaktas. Förslagsvis består krisgruppen av samordnaren, studievägledare, kursansvarig/ansvarig lärare. Vid behov kontaktar krisgruppen:

-  Programnämndsordförande för berörd utbildning

-  Studievägledare för berörd utbildning

-  Vicedekan för grundutbildningen

-  Berörd lärare, exempelvis: nivåansvarig/kursansvarig/terminsansvariga/fasansvarig/inriktningsansvarig/momentansvarig/kliniska lärare/handledare i VFU

-  Berörd studentförening (Medicinska föreningen, VÅVS, SSGI)

-  Studentkurator vid Medicinska fakulteten

-  Studenthälsan

-  Avdelningschef vid utbildningsavdelningen på Medicinska fakulteten

-  Kommunikationschef vid Medicinska fakulteten

-  Kommunikationschefen meddelar i sin tur prefekter, biträdande prefekter för grund- och avancerad nivå, driftschef vid berört hus (BMC, HSC, CRC) samt chef för fakultetens internationella avdelning.

Internationella utbytesstudenter samt programstudenter

Handlingsplanen följs enligt ovan. Dessutom:

 • Adresser till utresande och inkommande utbytesstudenters anhöriga finns hos koordinator på Internationella avdelningen vid Medicinska fakulteten. Gäller även s.k. free movers som hanteras av Internationella avdelningen. Vid allvarlig händelse kan landets ambassad behövas kontaktas för att föra vidare information om omhändertagande och information till anhöriga.
 • För inkommande internationella studenter på mastersprogram skall adresser till anhöriga finnas hos administrativ koordinator (eller motsvarande) för programmet. Vid allvarlig händelse kan landets ambassad behövas kontaktas för att föra vidare information om omhändertagande och information till anhöriga.
 • För inkommande internationella studenter inom forskargrupperna som inte hanteras av Internationella avdelningen kontaktas forskargruppsansvarig.

Experthjälp

I krissituationer behövs ofta experthjälp t ex med stödsamtal för grupper eller enskilda. Studenthälsan, studentkurator, studentpräst eller sjukhuspräst med flera kan vara behjälpliga.

Studenthälsan
Receptionen, tel. 046-222 43 77

Studentkurator
Medicinska fakulteten: 046-222 79 82

Studentprästerna (kan även förmedla kontakt avseende andra religioner): Expedition: 046-35 87 35
Studentprästerna (webbplats för Lunds domkyrka)

Sjukhuspräst Lund
Sjukhuskyrkan Lund (Svenska kyrkans webbplats)

Sjukhuspräst Malmö
Tel 040-33 10 00 begär Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan Malmö (Svenska kyrkans webbplats)

Sjukhuspräst Helsingborg

Tel 042-406 10 00, begär Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan Helsingborg (Svenska kyrkans webbplats)

Försäkring
Information om personskadeförsäkring för studenter (Lunds universitets centrala webbplats)

Uppdatering av handlingsplan

Respektive programnämnd ansvarar för att alla nedanstående, eller motsvarande, har tillgång till en uppdaterad handlingsplan.

 • Programnämndsordförande
 • Programdirektör/Operativt programansvariga eller motsvarande
 • Utbildningskoordinator (sekreterare i programnämnden)
 • Nivåansvariga
 • Fasansvarig
 • Inriktningsansvarig
 • Terminsansvariga
 • Kursansvariga
 • Kurssekreterare
 • Studievägledare
 • Ordföranden för kårsektioner vid Medicinska fakulteten

Dessutom ska det finnas en kort information på Medicinska fakultetens interna webbplats Intramed om att denna handlingsplan finns, med hänvisning till samordnaren för utbildningen.

Uppdatering av krisgruppens kontaktlista

Samordnaren ansvarar för att en gång per år uppdatera krisgruppens kontaktlista.