Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krishantering vid allvarlig händelse som berör student

Denna handlingsplan är beslutad av Medicinska fakultetens Grundutbildningsnämnd den 2019-10-01.

Om något händer, som till exempel att en student råkar ut för en allvarlig händelse kan det uppstå en krissituation som är viktig att hantera på ett bra sätt.
 Denna checklista utgör ett stöd och beskriver de olika stegen i processen. Frågorna berör krishantering vid allvarlig händelse, så som svårare personskador, men tankar bakom är tillämpbara vid andra krissituationer.

Om en allvarlig händelse inträffar ska den som är samordnare kontaktas. Samordnare för respektive program är operativt ansvarig/programdirektör. Se webben för uppdaterade kontaktuppgifter: www.med.lu.se/krishantering

Om informationen om händelsen först meddelas till institution, kursansvarig eller annan person skall den som får informationen genast kontakta samordnaren.
 

HANDLINGSPLAN FÖR SAMORDNAREN:

 • Samordnaren bör först kontrollera att informationen är korrekt.
   
 • Samordnaren sammankallar omgående en krisgrupp för ett kort möte och genomgång av handlingsplan där krisgruppen stämmer av den information de fått och beslutar vad som behöver göras, och vem som ska kontaktas. Förslagsvis består krisgruppen av samordnaren, studievägledare, kursansvarig/ansvarig lärare. Vid behov kontaktar krisgruppen:

-  Programnämndsordförande för berörd utbildning

-  Studievägledare för berörd utbildning

-  Vicedekanus för GU

-  Berörd lärare, exempelvis: nivåansvarig/kursansvarig/terminsansvariga/fasansvarig/inriktningsansvarig/momentansvarig/kliniska lärare/handledare i VFU

-  Berörd studentförening (Medicinska föreningen, VÅVS, SSGI)

-  Studentkurator vid Medicinska fakulteten

-  Studenthälsan

-  Avdelningschef vid utbildningsavdelningen på Medicinska fakulteten

-  Kommunikationschef vid Medicinska fakulteten

-  Kommunikationschefen meddelar i sin tur prefekter, biträdande prefekter för grund- och avancerad nivå, driftschef vid berört hus (BMC, HSC, CRC) samt chef för fakultetens internationella avdelning.

INTERNATIONELLA UTBYTESSTUDENTER SAMT PROGRAMSTUDENTER:

Handlingsplanen följs enligt ovan. Dessutom:

 • Adresser till utresande och inkommande utbytesstudenters anhöriga finns hos koordinator på Internationella avdelningen vid Medicinska fakulteten. Gäller även s.k. free movers som hanteras av Internationella avdelningen. Vid allvarlig händelse kan landets ambassad behövas kontaktas för att föra vidare information om omhändertagande och information till anhöriga.
 • För inkommande internationella studenter på mastersprogram skall adresser till anhöriga finnas hos administrativ koordinator (eller motsvarande) för programmet. Vid allvarlig händelse kan landets ambassad behövas kontaktas för att föra vidare information om omhändertagande och information till anhöriga.
 • För inkommande internationella studenter inom forskargrupperna som inte hanteras av Internationella avdelningen kontaktas forskargruppsansvarig.

EXPERTHJÄLP:

I krissituationer behövs ofta experthjälp t ex med stödsamtal för grupper eller enskilda. Studenthälsan, studentkurator, studentpräst eller sjukhuspräst med flera kan vara behjälpliga.

Studenthälsan
Receptionen, tel. 046-222 43 77

Studentkurator
Medicinska fakulteten: 046-222 79 82

Studentprästerna (kan även förmedla kontakt avseende andra religioner): Expedition: 046-35 87 35
http://lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/studentprasterna/

Sjukhuspräst Lund
https://www.svenskakyrkan.se/lund/sjukhuskyrkan

Sjukhuspräst Malmö
Tel 040-33 10 00 begär Sjukhuskyrkan
http://svenskakyrkanmalmo.se/sjukhuskyrkan/

Sjukhuspräst Helsingborg

Tel 042-406 10 00, begär Sjukhuskyrkan
https://www.svenskakyrkan.se/helsingborg/sjukhuskyrkan 

Försäkring
För information om personskadeförsäkring för studenter se:
 https://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/personskadeforsakring

UPPDATERING AV HANDLINGSPLAN:

Respektive programnämnd ansvarar för att alla nedanstående, eller motsvarande, har tillgång till en uppdaterad handlingsplan.

 • Programnämndsordförande
 • Programdirektör/Operativt programansvariga eller motsvarande
 • Utbildningskoordinator (sekreterare i programnämnden)
 • Nivåansvariga
 • Fasansvarig
 • Inriktningsansvarig
 • Terminsansvariga
 • Kursansvariga
 • Kurssekreterare
 • Studievägledare
 • Ordföranden för kårsektioner vid Medicinska fakulteten

Dessutom ska det finnas en kort information på Medicinska fakultetens interna webbplats Intramed om att denna handlingsplan finns, med hänvisning till samordnaren för utbildningen.

UPPDATERING AV KRISGRUPPENS KONTAKTLISTA

Samordnaren ansvarar för att en gång per år uppdatera krisgruppens kontaktlista.