Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur arbetar Medicinska fakulteten med hållbar utveckling?

Här kan du finna Medicinska fakultetens handlingsplan för hållbar utveckling, och information om hur arbetet är organiserat.

Hur är Medicinska fakultetens arbete med hållbar utveckling organiserat?

Eftersom Medicinska fakulteten är en stor fakultet med en stor verksamhetsbredd, är arbetet för miljömässig hållbar utveckling och arbetet för sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling organiserat i separata delar. 

Med-Service, fakultetens serviceorganisation, ansvarar för miljömässig hållbarhet, så som kemikaliehantering, avfallshantering, transporter och logistik. Arbetet styrs av lagstiftning och regelverk.

Det mer holistiska arbetet för hållbar utveckling leds av en vicedekan med särskilt ansvar för hållbar utveckling, och av en samordningsgrupp för hållbar utveckling. Samordningsgruppen består av vicedekan, administrativ koordinator, fem arbetsgruppsledare, en doktorandrespresentant och en grupp av externa experter. Var och en av arbetsgruppsledarna är ansvarig för en grupp som arbetar med hållbarhetsperspektiv på en av de fem prioriterade områdena i fakultetens strategiska plan. 

Läs Medicinska fakultetens strategiska plan

Läs Medicinska fakultetens handlingsplan för hållbar utveckling (LU Box)