Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beställa litteratursökning eller kartläggning av forskningsfält

Ska du göra litteraturöversikt eller ta fram alternativt uppdatera kliniska riktlinjer kan du kostnadsfritt beställa en strukturerad litteraturöversikt av Bibliotek & IKT*. Vi kan också hjälpa till med att göra en kartläggning av ett forskningsfält och ämnesområde.

Kostnadsfri beställning av strukturerade litteratursökningar

Tjänsten är kostnadsfri för doktorander, medarbetare och affilierade vid Medicinska fakulteten. Beroende av arbetsbelastning och pågående sökuppdrag kan det variera i hur snabbt vi kan starta och avsluta en beställning.

Det här behöver vi av dig:

  • tydlig frågeställning med eventuella inklusions- och exklusionskriterier
  • gärna protokoll eller projektplan
  • gärna 3–5 högrelevanta artiklar som svara mot din frågeställning (key papers)

Beställ en litteratursökning eller forskningskartläggning (webbformulär)

Registrera din systematiska översikt innan du beställer en litteratursökning

Vi rekommenderar att du registrerar ett protokoll för din systematiska översikt. Det ökar transparensen i publikationsprocessen och du undviker att lägga ner tid på något som redan efterforskas. I databasen PROSPERO, International prospective register of systematic reviews, kan du registrera ditt protokoll.

Registrera ditt protokoll i PROSPERO – National Intsitute for Health and Care Research´s webbplats

Acknowledgements

Bibliotek & IKT:s medarbetare ska inkluderas i acknowledgements, alternativt som medförfattare i slutpublikationen, när vi utför en litteratursökning.

Arbetsprocessen i tre steg

Konsultation och testsökning

  1. Vid den första konsultationen går vi igenom frågeställningen inklusive studiedesign, språk, publikationsperiod och publikationstyper.
  2. Gemensamt sätter vi upp en tidsplan och tar fram en sökstrategi.
  3. Vi gör alltid en testsökning för att ta reda på om frågeställningen är tillräckligt väldefinierad eller om den behöver förtydligas ytterligare, vilka termer och synonymer som används i titel och abstracts samt hur relevanta studier är indexerade.


*IKT= informations- och kommunikationsteknologi

Kontakt

Bibliotek & IKT:s forskarstöd

Har du frågor eller behöver hjälp?
Kontakta Bibliotek & IKT:s forskarstöd (webbformulär)